Spiritualitatea românească a diasporei

Misiunea istorică a unui popor se judecă după creațiile lui spirituale. O națiune e recunoscută în lume prin valorile culturale care-o promovează și atunci când vrem să convingem pe cineva de importanța cunoașterii tezaurului național, a personalităților ei, a tradițiilor și specificul unui popor și, nu în ultimul rând, de valoarea unei cărți, nu ne rămâne decât să o prezentăm pertinent și atrăgător publicului cititor.

În această privință, din devotament față de majoritatea etnică, un eveniment cultural de amploare a fost organizat în luna iulie 2022, de Primăria din Reggio Emilia, Italia, în parcul central. S-a marcat aniversarea a două decenii de la fondarea asociaţiei „Mondo Insieme” (Lumea Împreună). Cei 20.000 de românofoni au fost reprezentaţi de Asociația „PLAI”( Platforma Liberă pentru Ajutor și Informare). Invitatul de onoare al acestui simpozion internațional a fost distinsul poet romantic băcăuan din România care a marcat spiritualitatea românească prin opera sa, maestrul Cristian Bodnărescu. La sărbătoare au participat o sută de comunități entice din toate colțurile lumii și aproximativ 3000 de oameni. La vernisaj s-a prezentat o expoziție de limba română în timp real care a adunat obiecte de ceramică, icoane, croșetări, țesături, diverse obiecte tipic moldovenești și o expoziție vastă de carte, volume de versuri, de creații literare incluse în ediții periodice, reviste, dicționare enciclopedice, cărți semnate de poetul Cristian Bodnărescu și de prietenii colaboratori. Fiecare ediție a fost prezentată cu interes și pasiune sutelor de români și moldoveni și nu numai.

Vernisarea expoziției de carte a poetului Cristian Bodnărescu a întrunit publicațiile tipărite în ultimii ani, opera căruia depășește dimensiunile unei literaturi moderne prin originalitatea, dimensiunile distincte, stilul și profunzimea versului înzestrat cu har divin.

Expoziția a înmănuncheat volumul de poezii Amurgul gol, care cuprinde creații adunate în două decenii și este cea mai consistentă. Printre cele 70 de creații incluse în placheta de versuri se menționează ultima variantă a poemului romantic-fantasy din literatura universală Demonița, o lucrare creștină în care domină lupta cu demonul, cu rimă clasică și reprezintă un record mondial, fiind cel mai lung poem romantic – 109 strofe, din literatura universală. Poeziile sunt însoțite de câteva zeci de tablouri grafice, realizate într-un deceniu de echipa pictorului Iulian Ștefan Nedelcu și oferite în exclusivitate prezentului volum. Proiectul comun al celor doi a văzut lumina tiparului în luna mai 2021, la Chișinău.

La data de 4 iunie 2021 Cetatea de Scaun a țării, Târgoviște, a spart gheața! Grupul media „Riposta” a realizat prima lansare a volumului „Amurgul gol” live la TV. La evenimentul ce precedă lansarea cărții a vorbit în direct la aceeași televiziune Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Romăne. Lansarea a fost urmată de postul Magna TV la 10 și 17 iunie 2021, poetul nostru Cristian fiind  invitat de gazda emisiunii, generalul Bartolomeu-Constantin Săvoiu, ultimul preaputernic suveran al românilor.

Tot pe ținuturi dacice, s-a organizat lansarea volumului în Moldova de peste Prut, la Ciuciulea, Glodeni și Ciuciuleni, Hâncești, în septembrie 2021.

O altă lucrare de valoare este Milenarium, Dicționarul enciclopedic al scriitorilor români la începutul mileniului al III-lea, editorial de mare importanță pentru cultura și literatura română,publicat la Editura Armonii Culturale din România, volumul întâi, editat în anul 2021 și volumele al II-lea și al III-lea editate în anul 2022, care sunt elaborate în baza unui nou Proiect al Revistei Armonii Culturale” din Adjud. Volumele constituie cel mai consistent și ambițios proiect enciclopedic de limbă română al tuturor timpurilor. Aceste dicționare au menirea de a promova și a face cunoscut publicului cititor despre opera literară și biografia scriitorilor români la început de mileniu depretutindeni (poeți, prozatori, eseiști,romancieri), atât din țară, cât și peste hotarele ei. Onoarea i s-a oferit și poetului român Cristian Bodnărescu, care este prezent la începutul volumului al II-lea, cel mai tânăr poet enciclopedic, fiind pusă în centrul atenției creația literară, biografia,poezia și aprecierile literare ale acestuia.

Revista de cultură Roua stelară a editurii Ancestrală din Chișinău, fondată de redactorul-șef Dumitru Mircea, este o publicație trimestrială de literatură, artă, muzică, care cuprinde mișcarea cultural-artistică de limba română din Moldova și apare cu predilecție în România, Canada, Rusia, Ukraina, Serbia, Belarus, Italia, îi dedică numărul 69 din ianuarie-iunie 2022 poetului Cristian Bodnărescu.  Rubrica „Să ne cunoaștem semenii” îl prezintă pe Samson Bodnărescu – poet, prozator și dramaturg român, care include spicuiri din biografia și creația literară, poezii. O prietenie frumoasă a avut-o cu Mihai Eminescu, poetul național al românilor, care i-a dedicat una din cele două poezii pe care marele poet le dedică unei persoane, având titlul Felicitare lui Samson de ziua lui și a doua poezie se  numește  La mormântul lui Aron Pumnul, dedicată învățătorului de limba română Aron Pumnul.

Există o corelare peste ani a două stele literare care au un sfârșit- început prin o dată comună de 3 martie – Ziua Mondială a Scriitorilor: o stea cu numele Bodnărescu s-a stins (Samson) și la 3 martie o stea cu numele Bodnărescu s-a aprins. Poeziile Judecata din urmă și Cândva ale poetului băcăuan Cristian Bodnărescu, ultima fiind o romanță interpretată de Valeriu Mocanu, compozitor, întregesc creația literară a semănătorului de lumină, a poetului cu patria în suflet Cristian Bodnărescu, din prezentul număr.

În era digitală poezia mai rămâne o oază de sensibilizare în care semnificația cuvintelor rezidă plină de magie. Poeziile maestrului Cristian Bodnărescu ne îngăduie să deschidem uși ferecate ale sufletului care altfel ar rămâne poate închise. Revista Eroii neamului, fondată în 1996, proiect de cultură și educație patriotică, promovează poezia bodnăresciană în mai multe numere, chiar pe coperțile edițiilor. Este vorba de poeziile patriotice ale poetului: Străbunicul, Negrele mirese, Nu te-ai mai întors…, Mâna ta, etc. Pictorul Nicolae Pop intră în dialog cu poetul la Radio Zidul în cadrul emisiunii „Ora Cetății”, oferind unicul interviu din întreaga viață a pictorului. Acest dialog poate fi citit în paginile revistei sus-menționate si întregesc tematica cultural-patriotică a publicației.

Românii din 100 de țări ale lumii au avut posibilitatea să citească versurile bodăresciene, parcurgând paginile revistei de literatură, artă și cultură Poezii pentru sufletul meu (Montreal, Canada). Nr.5 și 7 din 2021 și 8, 9 din 2022, care promovează renumitele creații din opera poetului român, cum ar fi: Întregirea, Locul, Odihna din urmă, Duh, Amurgul gol, Negrele mirese, cât și aprecierile literare oferite de Gheorghe Junescu, ex-director adjunct al Institutului Român din Veneția. Revista promovează arta poetică plăsmuită cu har divin a creatorului de monumente morale, create cu spiritul și cu penița.

Publicația periodică ziarul Făclia, care apare de opt decenii în România și Moldova, a promovat în mai multe numere (zeci de mii de exemplare) numele poetului Cristian Bodnărescu, participant la evenimentele culturale, lansările de carte,dar și la festivalurile, emisiunile naționale și internaționale la care a fost invitatul de onoare. La evenimentul organizat pe ținuturile Italiei nu a lipsit nici televiziunea locală, Tele-Regio Emilia, care a înregistrat pentru eternitate evenimentul și expoziția de carte. Dorim  ultimei Asociații de limbă română din lume mulți ani întru promovarea spiritului tracic!

A consemnat Veronica Iațcu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*