Castrul şi aşezarea civilă romană de la Bologa – Resculum (jud. Cluj)

Castrul Resculum din Bologa (comuna Poieni, județul Cluj) a fost un castru antic roman și cea mai veche așezare din zonă. A fost ridicat în jurul anului 106 d.Hr., drept garnizoană a cohortelor I Aelia Gaestorum milliaria și a II-a Hispanorum, a căror misiune era, probabil, apărarea graniței Imperiului Roman (limesul), aflată la aproximativ cinci kilometri spre Vest, în dreptul satului Poieni. Pe măsură ce romanii au încercat să consolideze granițele, în secolul II au fost aduși coloniști din Grecia, se crede din zona Patras. Ruinele castrului sunt vizibile și astăzi în locul numit Grădiște, deși majoritatea zonei a fost folosită ca suprafață agricolă. În apropierea acestuia există și ruinele unei băi romane. Castrul se află foarte aproape de locul de vărsare al pârâului Secuieu în Crişul Repede, între aşezările Bologa şi Morlaca. Este de remarcat faptul că încă mai pot fi observate pe alocuri rămășițe ale limes-ului amintit: fundația unor turnuri de observație și portiuni de val de pământ care merg înspre Porolissum. Ruinele castrului sunt vizibile şi astăzi, chiar dacă zona este folosită mai mult ca suprafaţă agricolă. Valul de pământ care împrejmuia castrul este ușor de identificat cu ochiul liber și în zilele noastre, acesta ajungând pe alocuri la o înălțime de trei-patru metri; încă vizibil este și șanțul de apărare din jurul castrului, precum și porțile de acces în acesta. Castrul se întindea pe o suprafaţă de trei hectare şi a cunoscut trei faze principale de construcţie şi mai multe subfaze. În urma săpăturilor, au fost identificate elementele de fortificaţie ale castrului (zid, şanţ şi val de pământ), porţile aflate pe fiecare latură (întărite şi cu bastioane), cele două drumuri principale, clădirea comandamentului, locuinţa comandantului, magaziile pentru provizii, barăcile soldaţilor şi grajdurile pentru cai (Gelu Vicențiu Olosutean –Castrul și așezarea civilă romană de la Bologa).

Amintim, de asemenea, și existența unor băi romane în exteriorul castrului, pe latura nordică a acestuia. În imediata vecinătate a castrului, în special pe platourile aflate la Sud și Est de acesta, se afla și o așezare civilă care se întindea pe câteva hectare și care purta, cel mai probabil, numele de vicus Anartorum, după cum reiese dintr-o inscripție descoperită pe un milliarium la Almașul Mare, în județul Sălaj, amintim totuși faptul că mulți istorici au considerat că localizarea castrului Resculum și a așezării civile Anartorum în localitatea Bologa este, de fapt, eronată. Cele mai importante clădiri din vicus erau: termele, mansio, templele şi forul. Populaţia acestuia era formată din familiile militarilor cantonaţi în castru, veteranii stabiliţi în zonă după stagiul militar, diverse categorii de peregrini, comercianți etc. Cel mai important eveniment din existența castrului a fost vizita împăratului Antoninus – Marcus Aurelius Severus Antonius Augustus – supranumit și Caracalla, undeva între anii 213 – 214.

Viaţa militară a provinciei romane Dacia, cu tot ceea ce implică ea (deplasări de trupe, fortificarea anumitor zone, construcţii de castre, etc.) a fost dictată de către necesităţile defensive şi evoluţia evenimentelor politico-sociale din zonă. Tocmai acestea au influenţat şi amplasarea castrelor de legiune sau trupe auxiliare în „punctele cheie” de apărare sau supraveghere a căilor de intrare în provincie. Un astfel de rol l-au jucat şi castrele auxiliare situate de-a lungul „limes”-ului meseşan, a cărui „cheie de boltă” o reprezenta castrul de la Porolissum. Aşadar, existenţa castrului şi aşezării civile romane de la Bologna – Resculum a fost strâns legată atât de necesităţile economico-militare ale epocii respective cât şi de desfăşurarea procesului de romanizare a zonei.

De ce merită vizitat acest castru și așezare? Pentru că este cea mai veche aşezare romană din zonă și pentru că ruinele castrului sunt vizibile si astăzi. Deasemenea, castrul a jucat un rol esenţial în apărarea graniţei Imperiului Roman. Ca accesibilitate, se poate ajunge la destinație cu mașina de familie, sau mijloace de transport în comun (autobuz, tren). Castrul Bologa se află la o distanţă de aproximativ 60 kilometri de Cluj-Napoca, la 13 kilometri de Huedin și la patru kilometri faţă de Morlaca, pe drumul spre Oradea. Legături cu exteriorul sunt asigurate prin drumul european E60, drumul național 128 care duce spre Săcuieu la sud și calea ferată (localitatea având şi haltă CFR: „Bologa”). Peste drum de acest castru roman se află ruinele Cetății Bologna, din secolul XIII. (G.V.G.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*