Conacul Pană Filipescu – monument de arhitectură ce face trecerea către stilul brâncovenesc

La 95 de km distanța de București și 21 km de Ploiești puteți vizita un interesant obiectiv turistic și istoric: Conacul Pană Filipescu. Acesta a fost construit în secolul al XVII-lea, în jurul anului 1650, în satul Filipeștii de Târg (actualmente în județul Prahova), de marele logofăt Pană Filipescu, soțul Mariei Cantacuzino (fiica mare a postelnicului Constantin Cantacuzino). Funcția boierului era una foarte înaltă în Valahia, deoarece era conducătorul Divanului Domnesc, puntea de legătură între monarh și forul legislativ boieresc. Moșia a aparținut Filipeștilor până după Primul Război Mondial, când a fost vândută Cantacuzinilor. În prezent, conacul se află în administrarea Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova. Conacul este construit în stil tradițional, cu foișor și coloane. Are un parter înalt sub care se află beciuri cu uși largi. În trecut, adăpostea bogata și vestita bibliotecă a lui Constantin Cantacuzino Stolnicul, cel care a renunțat la tronul Valahiei în favoarea nepotului său, Constantin Brâncoveanu. Intrarea conacului este dominată de un foișor cu coloane ale căror capiteluri susțin arcade semicirculare. În cele zece camere nu a mai rămas nici o urmă a vechilor proprietari. Construcția, care a început la 1635 și s-a terminat undeva pe la 1641, avea un sistem de încălzire cu apă și apă curentă plus baie, ceva foarte rar întâlnit la momentul respectiv. Clădirea masivă, cu ziduri groase de un metru, a fost restaurată între anii 1968 -1971 de arhitectul Mișu Rădulescu, însă de atunci conacul s-a degradat și a ajuns o ruină, pentru că autoritățile locale nu au avut fondurile necesare pentru întreținerea sa.

În prezent, conacul este declarat monument istoric, înscris în lista monumentelor istorice din județul Prahova ca parte a ansamblului Curtea boierească a lui Pană Filipescu (cod LMI PH-II-a-A-16489) și este singurul monument de arhitectură din județul Prahova ce face trecerea către stilul brâncovenesc. Pe 16 iulie 2012 a fost semnat contractul de finanțare a restaurării Conacului Pană Filipescu, cu fonduri din Programul Operațional Regional. Valoarea totală a proiectuluia fost de 13.148.597,54 lei, din care 9.405.473,27 lei nerambursabili. Durata de implementare a fost de 31 de luni. În cadrul proiectului propus de CJ Prahova s-a avut în vedere restaurarea, protecția și conservarea fațadelor și alte lucrări exterioare pentru evidențierea obiectivului turistic de patrimoniu, dotarea interioarelor (tâmplărie din lemn, instalații, echipamente și dotări pentru asigurarea condițiilor de climatizare, siguranță la incendii și antiefracție), precum și modernizarea utilităților aferente obiectivului. După ce a fost restaurat, edificiul a fost transformat în „Muzeu de Artă Brâncovenească”.

În spațiul de la parter, cu o suprafață de 430 m², a fost expusă o colecție de artă brâncovenească și au fost amenajate birouri pentru muzeografi. În spațiul de la subsol, de 436,35 m², în care fosta Cooperativă Agricolă de Producție din perioada comunistă depozita cartofii, a fost amenajată o expoziție de piese de lapidariu (pietre mari, sculptate sau gravate), iar podul conacului a fost transformat în mansardă, în acest spațiu fiind amenajată o sală de conferințe. În curtea conacului, au fost plantați pomi fructiferi, pomi ornamentali, au fost amenajate alei și platforme pietonale. După finalizarea renovării, la 24 mai 2016 a fost deschis Muzeul ,,Conacul Pană Filipescu”, ca secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova. Expoziția permanentă a acestui muzeu cuprinde: documente care prezintă în paralel evoluția celor două familii – Cantacuzino și Filipescu, de-a lungul timpului; portretul în mãrime naturalã al stolnicului Mihai Cantacuzino realizat de Theodor Aman; machete ale principalelor ctitorii Cantacuzini din județul Prahova; carte veche bisericească; icoane; copia fidelă a unei tiparnițe de secol XVIII; podoabe de epocă; veșmânt de domniță cusut cu fir de aur și argint care atestă bogăția foștilor proprietari ai conacului. O sală a fost dedicată celui mai bogat român de la începutul secolului XX, Gheorghe Grigore Cantacuzino – Nababul. În beciul conacului pot fi vizitate expoziții de arheologie – bunuri culturale mobile, descoperite în timpul lucrãrilor de restaurare, aferente primei faze de construire a conacului; momente din activitatea agricolã a zonei ilustrate prin obiecte tradiționale pentru lucratul pământului; o expoziție lapidarium care cuprinde cruci si pietre funerare, capiteluri și ancadramente bogat decorate, sculptate în piatră. Lucrările de restaurare a clădirii, au scos la suprafață și trei ghețării aflate pe aripa de nord a conacului, reamenajate pentru a putea fi vizitate. Cele zece încăperi ale conacului găzduiesc o expoziție permanentă, care recreează viața cotidiană medievală din secolele XVII-XVIII. În parcul amenajat cu alei, bănci, flori și pomi fructiferi sunt amplasate statuile domnitorilor Mihai Viteazul și Șerban Cantacuzino, a postelnicului Constantin Cantacuzino, a fiului acestuia, marele spătar Drăghici Cantacuzino și a ginerelui sãu, marele logofăt Panã Filipescu.

Comuna Filipeștii de Târg este așezată în partea de vest a județului, la limita cu județul Dâmbovița, între râurile Provița și Prahova, având o parte din teritoriu, nelocuit, în jurul lacului Răstoace de pe malul drept al Proviței.  În această comună se află trei monumente istorice de arhitectură de interes național: curtea boierească a lui Pană Filipescu (1650), ansamblu format din conacul propriu-zis și zidul de incintă; ruinele palatului postelnicului Constantin Cantacuzino (1633–1641), ambele în satul Filipeștii de Târg; și ruinele conacului spătarului Mihail Cantacuzino (mijlocul secolului al XVII-lea) din Mărginenii de Jos. În rest, alte patru obiective din comună sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Prahova ca monumente de interes local, toate aflate în satul Filipeștii de Târg. Unul dintre ele este monument de arhitectură – ruinele unei mori vechi de apă de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Celelalte trei sunt clasificate ca monumente memoriale sau funerare: piatra tombală a comisului Vintilă (secolul al XVI-lea) din incinta bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, pisania bisericii vechi (1642) aflată în zidul pridvorului aceleiași biserici; și o cruce de pomenire din piatră (1646) aflată la ieșirea din Filipeștii de Târg pe drumul spre Mărgineni. Bisericile de aici poartă picturile fără de seamăn ale lui Pârvu Mutu Zugravul. În pronaosul bisericii „Trei Ierarhi” din Filipeștii de Pădure, sunt înfățișați nu mai puțin de 55 de membri ai familiei Cantacuzino, pictați de acesta.

Conacul Pană Filipescu (sec. XVII) din Filipeștii de Târg este ca un palat mai mic, asemănător cu palatele de la Mogoșoaia și mai ales cu cel de la Potlogi, fiind de altfel și singurul monument de arhitectură din județul Prahova ce face trecerea către stilul brâncovenesc. Merită o vizită într-o frumoasă zi de toamnă… (George V. Grigore)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*