Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” din Galați este „găzduit” în casa lui Cuza Vodă

În afara maestuosului fluviu ce își poartă apele către mirifica deltă, orașul Galați mai are pentru turistul curios și călător și alte frumuseți și atracții. Astfel, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” aflat aici, este un muzeu județean amplasat în Str. Mr. Iancu Fotea nr. 2. A fost inaugurat la 24 ianuarie 1939, la cea de-a 80-a aniversare a Unirii Principatelor Române, în casa care a aparținut familiei Cuza și în care a locuit Alexandru Ioan Cuza în perioada când a fost judecător și pârcălab al județului Covurlui. Începuturile muzeologiei la Galați datează de la sfârșitul secolului al XlX-lea când, prin donația academicianului Vasile Alexandrescu Urechia, s-a deschis o expoziție permanentă la Colegiul „Vasile Alecsandri”, care cuprindea obiecte de artă plastică și decorativă, monede, documente și alte înscrisuri din epoca modernă. Ceva mai târziu, în anul 1913, prin strădania institutorilor Paul și Ecaterina Pașa, într-o sală de clasă de la Școala de Băieți nr. 6 s-a organizat o expoziție cu bunuri culturale donate de către gălățeni. Bunurile culturale din cele două expoziții, diverse ca tematică, au alcătuit primele colecții ale instituției muzeale publice deschisă la Galați în anul 1939.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial muzeul a fost închis, colecțiile au fost evacuate și o parte dintre ele s-au pierdut. Activitatea științifică în muzeu a fost reluată în anii 1951-1952 când s-a trecut la organizarea colecțiilor, instituția păstrând un profil mixt până în anul 1956, când s-au desprins colecțiile din domeniul științelor naturii și al artelor plastice și s-au constituit muzeele gălățene de profil: Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răzvan Angheluță” și Muzeul de Artă Vizuală. Treptat, colecțiile Muzeului de Istorie s-au îmbogățit prin achiziții și cercetări arheologice efectuate în zona de sud a Moldovei și, în special, în castrul roman de la Tirighina-Bărboși, ajungând în prezent la un patrimoniu de peste 50.000 bunuri culturale, unele de importanță excepțională. Colecțiile deținute de instituție sunt din diverse domenii: arheologie (obiecte paleolitice descoperite la Pleșa, Puricani, Șipote, obiecte neolitice din cultura Criș, altarul votiv de la Șendreni, obiecte romane și medievale), numismatică, medalistică, etnografie, filatelie, artă decorativă, documente și înscrisuri din epoca modernă și contemporană, carte veche și rară, tehnică, presă și publicații, bunuri culturale memoriale ș.a. Clădirea muzeului este declarată monument istoric, având codul GL-II-m-B-03046. Dar de ce poartă acest nume muzeul?

Cine a fost Paul Păltănea (1924 – 2008)? Acesta a fost cunoscut ca un remarcabil cercetător, autor de lucrări științifice, doctor în istorie, premiat al Academiei Române și membru al Academiei Internaționale de Genealogie de la Paris, este autorul Istoriei orașului Galați de la origini până la 1918, lucrare monumentală apreciată ca una dintre cele mai bune monografii scrise în România. Născut la București, pe 25 iunie 1924, Paul Păltănea și-a petrecut copilăria la Galați, unde familia sa, lipsită de prea mari posibilități materiale, se mutase. A urmat aici cursurile școlii primare (1931-1935) și apoi Colegiul Național „Vasile Alecsandri” (1935-1943), locuri unde a deprins, între atâtea alte valori și cunoștințe, respect pentru trecut și dragoste pentru orașul de adopție. În 1943, în tumultul Marelui Război în care și România era implicată, a fost admis la specializarea istorie, Facultatea de Litere și Filosofie din cadrul Universității din București. A avut astfel posibilitatea să audieze cursurile marilor istorici români, specialiști de talia lui Gheorghe Brătianu, Constantin C. Giurescu sau Ion Nestor.

„În tinerețe, Paul Păltănea a cunoscut calvarul temnițelor comuniste, fiind condamnat, pe nedrept, ca simpatizant legionar. Acolo i-a întâlnit pe Valeriu GafencuMircea VulcănescuErnest BerneaRadu GyrPetre ȚuțeaNichifor Crainic și mulți alți intelectuali de marcă, victime ale politicii staliniste. Paul Păltănea a fost un om de cultură în adevăratul înțeles al cuvântului. După ce o vreme a fost bibliotecar la Biblioteca „V.A. Urechia” din Galați, după pensionare, academicianul Păltănea trecea aproape zilnic pragul bibliotecii, dar și al filialei Arhivelor Statului, unde îl atrăgea pasiunea sa pentru istoria Galațiului. Era o veritabilă enciclopedie vie, cunoștea istoria familiilor gălățene și nu numai, ci și istoria clădirilor, străzilor, monumentelor și deseori era cel care scotea din impas un tânăr cercetător, căruia i se adresa, în semn de respect, cu apelativul „colega”.” În ultimii ani, Paul Păltănea a fost președintele filialei din Galați a Asociației Foștilor Deținuți Politici. A fost cetățean de onoare al municipiului Galați. Opera sa a numărat volumele: Mihail Voievod – domn al Țării Românești, al Ardealului și a toată țara Moldovei, Galați, 1975; Viața lui Costache Negri, Iași, 1985; Istoria orașului Galați de la origini până la 1918, Editura Porto-Franco, Galați, 1994 – operă distinsă cu premiul „A. D. Xenopol” al Academiei Române; Neamul logofătului Costache Conachi, Editura Albatros, București, 2001; Peceți ștefăniene la Dunărea de Jos, Galați, 2004.

Paul Păltănea, fiu al orașului său, Galați, angajat într-o acțiune ale cărei riscuri le cunoaștem pe deplin, a izbutit să adauge portului dunărean un edificiu pe măsura importanței și a dezvoltării sale contemporane. Și-a clădit construcția pe o informație documentară care se vrea – și se pare că și este, chiar – exhaustivă, căreia i-a adăugat o riguroasă metodă științifică și o experiență matură de cercetare în disciplina care o slujește cu o probitate și o pasiune exemplară.” — spunea despre acesta academicianul Gheorghe Platon. „Opera lui Paul Păltănea reprezintă o realizare remarcabilă. Stilul său este limpede și fluent; lectura se face cu plăcere.” amintea academicianul Constantin C. Giurescu. „Efortul îndelungat, talentul de cercetător, informația foarte bogată și pasiunea nestinsă a lui Paul Păltănea și-au găsit concretizarea într-o monumentală monografie asupra unuia dintre cele mai importante orașe și porturi ale țării.”, ne comunica Constantin N. Velichi.

Printr-o hotărâre de guvern din decembrie 2014 denumirea Muzeului de Istorie Galați a fost schimbată în Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați. Vă așteptăm la Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Galați, să vizitați expozițiile de bază, respectiv: „Repere arheologice la Dunărea de jos”, „Ambient românesc – ambient european, a doua jumătate a sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea” și „Civilizația tradițională din sudul Moldovei”. (G.V.G.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*