Conştiinţe adormite (manifest)

Conştiinţele adormite ne condamnă la moarte,
Mesagerii dreptăţii transmit mesaje disperate
Ce trec nebăgate în seamă pe mai departe,
Suntem datori să plătim tribut la comunitate
Chiar dacă fondurile lor nu au fost accesate.
Uniunea Europeană, nemilos cămătar cu acte,
FMI-ul miliarde ne-a dat cu împrumut
Luând garanţie independenţa ţării, fără statut,
Fiecare român e cotizant şi-a devenit dator vândut.
Asta e recunoştinţa lor doar pentru început,
Împrumuturile ne-au secătuit și am decăzut,
Codaşii Europei suntem cotați, cel mai prost rebut,
Dar de mii de ani nu pe statele nostru i-am ţinut?
.

Evreii se declară ai lumii adevăraţi stăpâni,
Etniile cer separatismul românilor de români,
Ponta-Pilat ne-a vândut drept gaj la străini
Cu o cruce grea de cărat şi coroană din spini,
Golgota României te va face mereu să suspini,
Iorgovan a murit de cancer galopant provocat,
Iliescu a primit puterea mâncând sovietic rahat,
Utopia comunistă în vârful puterii l-a propulsat,
Proștii și lichelele l-au ales mandat după mandat
Iar el,  cu pomeni electorale cumva s-a achitat,
Industria a vândut-o pe valută și pe un nou regat,
Cel al baronilor care de care mai putred de bogat.
Când Iliescu apare, soarele dispare între hotare,
Flota ţării a dispărut încet şi ea în larg pe mare,
Un marinar a expediat-o în zări fără de zare,
Acoliți și dușmani spun că ar fi scos-o la vânzare
Servind ca materie primă industriilor portuare,
Așa se întâmplă când ignoranţa ia mare amploare.
Cerşetorii o duc mult mai bine decât pensionarii,
Doctorii te tranşează pe șpăgi precum măcelarii,
Prin import de (in)cultură ne-au invadat poponari,
La jocurile de noroc, pe la colţ te urmăresc ţeparii,
Cea mai tembelă modă o promovează cocalarii,
Cu frizuri mitocâneşti îşi poartă pe cap ochelarii…
.

Se iau bani pentru Catedrala Mântuirii Neamului,
Multe nelegiuiri se comit în numele Domnului,
Inchiziţia a trecut de partea politrucilor statului,
În loc de icoane sfinţite mulţi se închină la statui
Însă idolii de piatră nu te vor lăsa să te mântui,
Prea-Fericitul are multe feluri de a minți și prosti,
Ecumenismul e arma celor ce vor a ne îndobitoci,
S-au închis şi distrus multe şcoli, cămine, spitale,
Înalţimea sa Daniel vrea să ridice doar catedrale,
A poruncit să facem cruce cu mâna la buzunare,
Popii ne dau locuri de veci numai pe grele parale,
Crucile sunt înlocuite cu pietre păgâne funerare,
Duhovnicii pustiurilor se hrănesc doar cu rugăciuni,
N-au maşini și averi, trăiesc făcând minuni.
Aceşti stâlpii spirituali susţin viaţa multor naţiuni
Trăind la interferenţa care separă cele două lumi.
.

Vom aduna numai ce alţii au cules,
Aşa ne dictează sistemul pervers,
Civilizaţii superioare ne asupresc
Cu un fel de a dicta prea grotesc,
Ne supunem celor care ne umilesc
Crezând cu naivitate că așa e firesc,
Dar acum e târziu, nu se mai opresc.
Cum să opreşti uraganul din mers?
Conspirațiunile  ne induc în eroare,
Evităm să vedem adevărata teroare,
Asteroizii ne dau zi de zi târcoale,
Suntem precum dobitoacele târâtoare,
Mergem ca şerpii târâş ca fără picioare,
Unde e Icoana de Minuni Făcătoare…?
Banii au devenit motivaţia existenţei,
Asta e mizerul sens al decadenţei,
Libertate-i amară, are gustul penitenţei,
De ce mulţi trăiesc la limita subzistenţei?
Visele noastre de trădători sunt rescrise,
Le vezi în  vitrine la magazinul de vise,
Etnobotanicele par azi paradise,
Cu câţiva lei trăieşti precum Ulise,
Odiseea unor întregi generații ucise
Prin pilule greşit fabricate, prescrise.
Unii ucid pentru o simplă ţigară…
Valorile nu se mai ţin pe vreo  scară,
Incultura se menţine la cotă vulgară
Ridicată la rang de calitate morală,
Şcoala e invadată de cei fără şcoală,
Dementizați de tehnologia globală
Măscărici cu structură digitală
Cu creierul şters şi memoria goală.
Calculatoru-i cazanul modern de smoală
Ce clocoteşte o lume falsă, virtuală,
Iluzia unei vieţi ca o armă letală
La contactul ieşirii în viaţa reală
Mâncarea-i otravă servită în euri,
E mai degrabă compost de deşeuri
Cu gust și miros de murdare wc-uri.
Nu mai are răbdare cu noi Cel de Sus,
Avem nevoie urgentă de bunul Iisus,
Ar avea multe pilde şi reproșuri de spus,
Antihristul ne ameninţă iar din Apus,
Va guverna multă vreme până fi-va răpus,
Va nimici credinciosul lui nusupus.
.

Princiipile juste sunt cuvinte stinghere
Unse cu noroi şi parfum de venere,
Nu poţi ţine pasul cu noua societate,
Minciuna și hoţia ţin loc de dreptate,
Dacă te sustragi şi arăți demnitate
Vei fi târât în scenarii trucate
La un loc cu somităţi nevinovate,
Adus în mizerie pentru idei curate.

.

În ţară încă mai există multe gherle,
Aiuduri, misle, jilave, codle mizere
Şi torţionari prin clădiri stinghere,
Garanți imunităţii celor la putere,
Totul e cuprins de mister şi tăcere,
Războiul minţii este cruda plăcere,
Un experimentul tacit lipsit de durere.
Biblia ne avertizează despre temutul iad,
Dar pământul e iadul în care oamenii ard,
Citeşte în sens invers cuvântul „card”
Să știi cine ţine banii dincolo de gard,
Filozofia vieţii e scrisă de un bastard,
Secretele nu pot fi păstrate de un bavard,
Discreţia este cel mai sigur bodyguard.
.

Psihotronia meţine controlul maselor,
Considerată fals efect al fenomenelor
Natura-i provocată pe seama efectelor:
Cutremure lansate pe calea undelor…
Tehnologia Haarp declanşează uragane,
Inundă continente generând alte oceane,
Selecţia naturală e motivaţia justificată,
Frăţia vrea ca planeta să fie curăţată,
Depopularea e o fază abia experimentată,
Drept urmare ni se pregăteşte o armată
Robotizată cu eficienţă de lungă durată
Înlocuind partea de pământ depopulată,
Atenţie! Nu e teorie, ci practică adevărată
Şi va dura puţin pănă va fi chiar aplicată…
.

Masonii şi-au asumat roluri de dumnezei,
Scriu dogme, fac planuri lipsite de temei,
Muntele Athos a fost pângărit de femei,
Ortodoxia e blamată de farisei și-atei,
Lupii s-au transformat în blânzi mieluşei,
Iscariotenii politicii te vând pe doi lei,
Resursele ţării sunt împărţite între ei,
Lăcustele corcite cu netrebnicii iudei;
Legaţi-i de stânci în şir de iude și mișei!
.

Munţii Bucegi ascund secrete păzite,
Sub ei există lumi paralele infinite,
Experimente militare ce au fost vădite,
Portaluri ce provoacă dispariţii subite,
Vraci cu puteri ritualice nebănuite…
Multe dezinformări vor fi răspîndite
Sunt unele zone energetice nelocuite…
.

Copiii săracilor români de foame pier,
Conducătorii se închină lui Lucifer,
Înălţându-i palate ce ajung la cer
Precum Babilonul cu trepte din fier…
Aceste aspecte mă fac să disper,
Răbdarea nu-i un drept pe care să-l cer,
Încă aştept reinstituirea Gărzii de Fier…
.

Avem tradiţii străine cu miile importate,
Pe când cele autentice sunt înlăturate,
Întotăm în ape adânci şi învolburate,
Totu-i pregătit să vină pe neaşteptate.
Refuz să mă supun acestor directive,
Ştiu să mă feresc de influenţe nocive,
Sunt fanatică cu predispoziţii subversive,
Naţionalismul românesc este crezul meu,
Ideologia creştină cu un unic Dumnezeu,
Nu mă căiesc la cer precum acel fariseu,
În rugi slăvesc pe marele preot Deceneu,
Zalmolxe din munţi e supremul dac-zeu,
Pe Lupul Dacic îl am drept străjerul meu.

.

Talentele adevărate sunt pe rând înăbuşite,
Eroii  revoluţiei dorm sub betoane zdrelite
Cu cruci din marmură murdară, neşlefuite,
Kimometri de drumuri stau nepietruite,
Banii au curs în palate cu prost gust clădite,
Victime din acidente au ticsit cimitire zidite
Pe proprietăţi confiscate pe căi ilicite,
Aeroporturile adăpostesc sicrie zburarătoare,
Dar cel mai mult din prostie se moare,
Cei ce vânează sunt pasibili de vânătoare,
Trofeele cad pradă celor cu bani și dotare,
Cu banii se  cumpără totul la orice valoare,
Să nu te miri când vei fi scos la vânzare…!
.

Generaţiile tinere sunt educate de televizor,
Modele de fufe-și expun fundul când vor,
Vechii artişti fac doar figuraţie în décor,
Obscenitatea a devenit inspiraţia tuturor,
Zâne vulgare se cred zânele surprizelor…
Limba engleză pentru noi este o a doua limbă
Vocabularul românesc mereu se preschimbă,
Artiştii imită  prost starurile internaţionale
Schingiuind limba maternă cu neruşinare,
Împrumutând neologisme ce nu au valoare.
Prostituaţi alogeni lipsiţi de remuşcare
Duc  gloata cretină spre căi de pierzare…
Cât timp mai avem şi, oare, câtă răbdare?
Mafia politică vândută ne fabrică dosare
Să ne suprime pe cei ce ieișm din dormitare,
Ne-ar executa pe toti fără nico ezitare.
Sateliţii te urmăresc trecând prin acoperiş,
Slugile satanicei oculte dau declaraţii făţiş,
Sereiul este un mossad cu circuite închise,
Documentarele prezintă dovezi precise
Bazate pe adevărurile ce au fost înscrise.
.

Românii sunt defăimaţi prin campanii de presă,
Francezii ne numesc ţigani cerşetori fără adresă,
Pe bieții muncitori fără acte ni-i sechestrează,
Nu pe puțini, altminteri cinstiți, ni-i arestează,
Cu toate acestea străinătatea reprezintă o breşă

Lâsându-ne părinţii singuri şi copiii duşi la creşă,
Latinitatea nu ne mai recunoaşte demult ca fraţi,
Popoarele vestice ne clasifică drept cei mai rataţi.
Noua Ordine Mondială s-a instalat la guvernare,
Sufletele oamenilor buni nu mai au nici o valoare,
Sclavia n-a abolit, trece în faza de reeșapare,
Noua mare conflagraţie va aduce schimbare,
Un război crud ce va decima multe popoare,
Marile puteri se aprind ca un băţ de chibrit,
Orgolii vechi și noi pentru supremaţie s-au ivit,
Minciunile americane cu omul care pe lună a păşit,
Turnurile gemene care din interior s-au prăbuşit,
Ţapii ispăşitori au vina … Prea mult ne-aţi prostit!
Planurile prost gândite dau prea mult de bănuit,
Banii fără măsură și timpul, câte s-au irosit
Pentru un scop murdar pe jumătate împlinit…
Teroriştii nu atacă un popor care deja a murit!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*