„Gala celor trei Gale”

– la Chișinău, la București și la… Maestrul Alex  Ștefănescu, a avut loc unirea prin artă în cadrul Uniunii Internaționale a Oamenilor de Creație întemeiată de către „poeta dintre milenii”, Renata Verejanu –

Chișinău, 28 februarie 2018… Pornit pe un viscol tăios și un ger năprasnic, la invitația Consiliului de Conducere și a președintelui-fondator al recent înființatei Uniuni Internaționale a Oamenilor de Creație, Renata Verejanu, am fost părtaș la prima reuniune a românismului creator din Basarabia Românească, din România și din alte țări, la prima manifestare cultural-artistică de răsunet în debutul emblematicului „Centenar al Marii Uniri”, eveniment copleșitor de emoționant perceput public drept „Gala Premiilor Uniunii Internaționale a Oamenilor de Creație, Ediția I”, găzduit de ospitaliera Bibliotecă „Onisifor Ghibu”, filială a Bibliotecii Municipale „B. P. Hașdeu” din Chișinău.

Odată cu mine și cu mulți alți scriitori și artiști oaspeți de notorietate, s-a pornit din România spre capitala Moldovei și gerul polar biciuind cu viscol năprasnic, dar pe direcția opusă decât cea tradițională – din Siberia rusească spre Europa continentală -, semn că și vremea, nu doar vremurile, își schimbă noimele, orientarea… Cu atât mai mult s-a făcut simțită căldura umană și ardoarea sufletească a celor aproape o sută de scriitori, jurnaliști, artiști ai muzicii, ai artelor plastice și ai altor bresle de creație cărora, în frenezia emoțiilor de o parte și cealaltă, în străluminarea de pe chipuri a camerelor de fotografiat și de filmat și în aplauzele înflăcăratei asistențe, președintele-fondator al UIOC, Renata Verejanu, președintele Consiliul de Conducere al UIOC, Daniel Verejanu, vicepreședintele Academiei Europeane a Societăţii Civile și  membru al Consiliului de Conducere al UIOC, Galina Codreanu, precum și… eu, Romeo Tarhon, în calitate de președinte al reprezentanţei din România a UIOC, le-am înmânat cu onoare și cu drag diplomele, mapele și legitimaţiile noilor membri și premianților primei ediții a concursului organizat de această remarcabilă uniune a oamenilor de cultură, artă și literatură în fruntea căreia avem mândria să ne fie lumină zămislitoare de lumină trei iluștri Președinți de Onoare: strălucitorul compozitor academician Eugen Doga, strălucitorul scriitor Alex Ștefănescu și strălucitorul scriitor academician Ion Druță.

Printre personalitățile de mare notorietate care fac parte din tânăra și inimoasa noastră

Romeo Tarhon, Renata Verejanu

uniune se află la loc de cinste omul de cultură academician Mihai Cimpoi, poetul academician Vasile  Tărâțeanu – președinte  delegat pentru Ucraina, poetul Daniel Ioniță – președinte delegat pentru Australia, actorul și regizorul Victor Voinicescu Sotski – președinte delgat pentru Franța, artistul plastician Iurie Brașoveanu – președinte delegat pentru Italia, poeta Nadejda Radeva – președinte delegat pentru Bulgaria, poetul Emilian Marcu, președinte delegat pentru Reprezentanța Iași, poetul și scriitorul Ioan Romeo Roșiianu, președinte delegat pentru Reprezentanța Maramureș, foarte tânăra poetă Ana Maria Gîbu – președinte pentru Reprezentanța Dorohoi, poetul jurnalist Adrian Nicolae Popescu,  scriitorul de literatură pentru copii, jurnalistul și realizatorul tv și de filme documentare  Petre Crăciun, precum și alte importante personalități ale culturii și artelor care se regăsesc pe foto-panoul cu fruntași și premianți, în remarcabilele albume cu fotografii și materialele informative de pe site-ul uniunii, de pe paginile mass-media și ale rețelelor de socializare.

Aceasta este prezentarea succintă a cronicarului implicat în Gala Premiilor Uniunii Internaționale a Oamenilor de Creație desfășurată la Chișinău.

Cezar Adonis Mihalache

După doar zece zile, în data de 10 Martie, a avut loc a doua reuniune istorică (!) a uniunii, la București, în „templul culturii și artei”, așa cum îmi place să numesc celebra Casă de Cultură a Studenților „Grigore Preoteasa”, al cărei ilustru director Doru Iamandi, împreună cu generosul administrator al instituției, președinte al Cenaclului „Marin Preda, poetul și jurnalistul Mihai Bogatu, secondat de tânăra echipă tehnică, aflați, altminteri, în ziua lor liberă nelucrătoare, ne-au asigurat găzduirea în sala Teatrului Studențesc „Podul”, unde, de asemenea, aproape o sută de scriitori, poeți, oameni de cultură și de artă, am întâmpinat-o pe carismatica fondatoare a uniunii, Renata Verejanu, și pe distinsul președinte al Consiliului de Conducere  al uniunii, Daniel Verejanu, și am  jubilat la evenimentul pe care l-am anunțat drept „Gala celor trei Gale”, având în program constituirea oficială și prima reuniune la București a Uniunii Internaționale a Oamenilor de Creație, cu înmânarea a încă unei serii de diplome și legitimații  UIOC, decernarea premiilor primei ediții a Concursului Transfrontalier de Creații Literare „Mi-s muza/ muzul poeziei/ prozei” și decernarea Diplomelor 2017, din partea Editurii și a Ziarului Națiunea.

Răsunetul invitației la această magică manifestăre a unirii prin artă și cultură a mișcat sufletele unor valoroși artiști și oameni de scenă, a nu puținilor poeți și scriitori valoroși apartenenți „Curentului Literar douăzecist” și grupului celor peste 14.000 de creatori ai „Academiei de Poezie și Proză”, pe care le-am fondat și le păstoresc, precum și ale numeroaselor și valoroaselor personalități ale artei, culturii și literaturii din întreaga țară și de peste hotare. O parte dintre cei prezenți au avut surpriza de a fi nominalizați pentru premiile dobândite și consemnate la loc de cinste și în antologia cu numele concursului specificat mai sus, carte editată și tipărită special de Editura Națiunea, pentru acest eveniment de excepție.

George Alexander…

Printre artiștii și scriitorii de mare popularitate și dăruire s-au aflat și ne-au încântat cantautorul și poetul Nicu Nicușor, artista și poeta cu voce de… platină Camelia Florescu, regizoarea, scenografa și artista neîntrecută a domeniului plastic „sand-art” Mariana Pachis, desemnată în cadrul festivității drept președinte al filialei Sector 5 a uniunii, remarcabilul meu coleg jurnalist și scriitor, director al ziarului și editurii Națiunea, Cezar Adonis Mihalache, magistrala actriță, nelipsită de la evenimentele culturale și artistice metropolitane, Doina Ghițescu, distinsa și îndrăgita actriță cu un număr impresionant de roluri în filmele artistice contemporane, Veronica Gheorghe, scriitorul și artistul inegalabil Marin Voican, tânăra și talentata poetă Cristina Maria Firoiu, desemnată președinte al filialei Sector 6, scriitorul, jurnalistul și militantul împotriva instituțiilor abuzive de (non)protecție a copilului și familiei din Norvegia, România și principalele țări în care viețuiesc mari comunități de români, George Alexander, precum și alte notorietăți ale artelor, al  căror nume emblematic se regășește, de asemenea, în albumele foto și în înregistrările video ale evenimentului care a durat peste patru ore, dar cărora niciun participant nu le-a simțit trecerea galopantă.

Tripla gală de la București a început cu succintul meu cuvânt de deschidere și de salut, a continuat cu discursul colocvial, cald, emoționant al președintelui fondator al Uniunii Internaționale a Oamenilor de Creație, Renata Verejanu, care a nominalizat și onorat cu diplome și legitimații noii membri ai uniunii prezenți în neîncăpătoarea sală, cu înmânarea diplomelor și a câte unui exemplar din antologia editată pentru concursul de creații literare, cu evoluția scenică a minunaților artiști care ne-au încântat și ne-au contopit sufletele, și s-a încheiat triumfal cu minirecitalul „menestrelului” nostru drag, sufletul întâlnirilor noastre de suflet, Nicu Nicușor, a cărui voce inegalabilă, interpretând vibrantul Cântec-Imn de Luptă și Unire a întregii românități, „Treceți batalioane române Carpații”, ne-a topit, ne-a înflăcărat, ne-a făcut și mai români.

Maestrul Alex Ștefănescu

După orele 16.00 și după despărțirea de vechii și noii noștri prieteni, a urmat ceea ce poate fi consemnat drept „întâlnire istorico-literară” a micii noastre delegații condusă de către Maestra Renata Verejanu, cu Maestrul Alex Ștefănescu, acasă la Domnia Sa și la Doamna Domniei Sale, pentru conferirea Diplomei și legitimației de Președinte de Onoare al Uniunii Oamenilor de Creație.

Nu cred că vreun alt cronicar, implicat în asemenea eveniment al evenimentelor zilei de 10 Martie 2018, ar găsi cuvintele cele mai inspirate, sincere și sugestive prin care să redea unicitatea farmecului și a schimbului de mesaje și sentimente calde prilejuite de întâlnirea cu cele două gazde minunate, în intimitatea casei Domniilor Lor, impregnată cu parfum de cărți, cu aromă de  cultură și mireasmă de jovialitate aristocratică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*