Apel al Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM)

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM), reprezentant legitim al organizaţiilor şi populaţiei româneşti, ce au aderat la misiunea noastră este un reprezentativ şi constant senzor popular la evenimentele şi momentele semnificative pentru destinul poporului român, în general, atent la sensibilităţile românilor transilvăneni privind modul în care demnitarii Statului Român de la toate nivelele sunt implicaţi în actele legislative şi de administrare a ţării.

Faţă de constatările, de documentările pertinente ale organizaţiilor societăţii civile, ale personalităţilor publice din varii domenii, de luările de poziţie, în  prezenţa unor politicieni la întâlnirile itinerante, dar frecvente, ale FCRCHM cu membrii comunităţilor româneşti din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, în care s-au adoptat comunicate şi rezoluţii echilibrate şi tematice de actualitate pentru Statul Român şi îndeosebi pentru românii din cele trei judeţe, s-au făcut sesizări şi s-au adoptat memorandumuri care trebuiau să fie luate în seamă de autorităţi şi rezolvate prioritar la diferite nivele de competenţă, îndeosebi la nivelul autorităţilor centrale: Parlament, Guvern şi Preşedinţia României, în mare parte acestea  rămânând fără ecou, mai mult, fiind diseminate negativ de cei trimişi să ne reprezinte pe malurile Dâmboviţei.

Am ajuns la concluzia de neclintit că, atâta timp cât aleşii noştri şi reprezentanţii în diferite foruri de decizie naţională, din raţiuni de subordonare politică, în târguieli ieftine şi de moment, chiar şi de trădări interesate, de ademeniri avantajoase material şi înghesuiţi la firimituri care cad de pe mesele U.D.M.R. sau ale altor oculte interesate în sfărâmarea coeziunii în jurul unui ideal naţional, cât a mai rămas din el, nu iau măsuri, primejdia pe care o presimţim, ca oameni oneşti şi patrioţi, face necesară ca reprezentarea noastră să se realizeze de o clasă politică înnoită, formată din profesionişti,  care rezonează la durerile din adâncul fiinţei poporului român.

Luând act de faptul că, în această perioadă, partidele şi alte formaţiuni politice se pregătesc de declanşarea campaniei electorale, care în mod firesc vizează probleme, proiecte realizabile şi oportune,  se propune, la unison, o selecţie riguroasă a candidaţilor  pentru a nu mai repeta greşelile din campania pentru alegerile locale, sens în care FCRCHM face următorul

APEL

Către toate formaţiunile politice româneşti şi chiar ale minorităţilor naţionale:

– constatând că, până în prezent, lupta de partid şi pentru partid fiind prioritară în campaniile electorale precedente, s-au formulat promisiuni deşarte, chiar uitate, cerem să fie incluse şi apoi puse în practică proiecte legislative şi de guvernare care să aibă în vedere prioritar: prezervarea şi conservarea istoriei naţionale şi a identităţii naţionale româneşti, prin salvarea monumentelor de cultură,  prin susţinerea cercetării muzeale şi a arhivelor care să scoată la lumină dovezi ale valorilor perene ale civilizaţiei poporului român;

– educaţia, programele şcolare şi universitare, selecţia şi promovarea cadrelor didactice, alocaţiile bugetare pentru instituţii de învăţământ să fie reglementate şi adoptate la un buget corespunzător impactului pe care îl are primordial educaţia în societate, abandonată de peste 25 de ani;

– protejarea avuţiei naţionale – rezerve de energie, industrie, agricultură, păduri, terenuri agricole, urmând să fie stopate de la exploatarea sălbatică şi vânzarea către străini, prin implicarea efectivă a Statului Român în scopul scoaterii majorităţii populaţiei din marasmul subzistenţei, în care s-a ajuns tot prin contribuţia politicienilor, în ultimii 26 de ani;

– revizuirea şi oprirea retrocedărilor ilegale, de păduri, terenuri agricole şi clădiri publice, făcute fără discernământ şi fără o comparaţie legislativă cu alte state europene, în favoarea unor culte religioase, altor entităţi şi persoanelor de altă cetăţenie, contrar intereselor României;

– apărarea României în forurile europene şi în alte instituţii internaţionale pentru a se face faţă asaltului mediatic şi politic împotriva României, cu demnitate şi curaj, eliminându-se obedienţa, lipsa de reacţie, slugărnicia şi chiar trădarea intereselor poporului;

– dezvoltarea unei ofensive diplomatice pozitive, în raport cu instituţii internaţionale şi alte state, care desfăşoară acţiuni practice şi de propagandă ostilă chiar pe teritoriul nostru naţional, cu precădere faţă de Rusia şi Ungaria;

– implicarea mai eficientă privind destinul comunităţilor româneşti din cele trei judeţe, din Transilvania în general, acum, în pragul aniversării unui secol de la Marea Unire din 1 Decembrie 1918, pentru a fi stopate, prin mijloace constituţionale şi legislative, nesiguranţa şi ameninţările induse manifest de organizaţii şi persoane ce exacerbează amintirea unor evenimente istorice dramatice pentru strămoşii noştri, prin răspândirea ilegală a cultului  unor odioşi criminali ce trebuie aduşi la judecata umanităţii şi a istoriei, prin ridicarea ostentativă de statui şi denumirea pseudomotivată de străzi cu numele lor;

– stoparea acţiunilor duşmănoase, a ideologiei pro – hungariste ce exacerbează himerele unor istorii depăşite, pentru a ne putea aşeza real  la masa reconstrucţiei naţionale, fără prejudecăţi istorice şi fără excluderea comunităţilor româneşti din cele trei judeţe;

– pentru a ne considera reprezentaţi, pentru a merge la cabinele de vot cu convingere şi pentru a înlătura absenteismul la alegeri, de care sunt vinovaţi exclusiv politicienii, cerem partidelor politice româneşti care candidează la alegeri să ţină seama de cerinţele stringente aduse în discuţie publică, dezbătute în documentele înaintate de noi, de alte asociaţii şi fundaţii româneşti prestigioase, preocupate de promovarea cauzei naţionale, precum şi în mass-media locală şi naţională din ultimii ani, sens în care vă solicităm:

  1. selectarea şi propunerea pe listele de senatori şi deputaţi a unor persoane credibile, cu dragoste de ţară, adevăraţi profesionişti recunoscuţi de comunităţile din care provin, cu spirit de sacrificiu şi dăruire pentru demnitatea ce urmează să o ocupe;
  2. îndepărtarea unora dintre indivizii care în mandatele sau demnităţile precedente nu au dovedit nimic pozitiv, nu s-au implicat în proiecte şi nici în susţinerea cauzei naţionale şi a comunităţii din care provin, nu au luat atitudine şi nu s-au angrenat în măsuri concrete, în momente şi evenimente prin care noi, românii, am fost dispreţuiţi şi lăsaţi fără sprijin. Menţionăm aici că au fost identificaţi şi au fost dezvăluiţi public acei aleşi din mandatele precedente, care nu au sprijinit comunitatea, au produs disfuncţii unor instituţii, au intrat în diferite complicităţi, pentru avantaje proprii, folosind imoral sau chiar ilegal funcţia deţinută, fapte concrete dovedite inclusiv în justiţie sau prin investigaţii de presă , la aceştia trebuind să se renunţe pentru a stimula şi putea îndruma participarea populaţiei la vot;

– este important ca principalele două forţe politice, PSD şi PNL, dar şi celelalte, să îşi revizuiască fundamental politica de cadre, renunţând fără regrete la cei de la care ne-am aşteptat să facă ceva, dar care au dovedit lipsă de curaj şi obedienţă în faţa UDMR-ului, conducerea partidelor urmând să promoveze adevărate valori, inclusiv prin propunerea pe listele electorale a unor personalităţi din societatea civilă;

– prin toate acţiunile publice, în cei peste 10 ani,  Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, observator obiectiv şi implicat la nivelul societăţii româneşti, recomandat şi de faptul că între membrii/colaboratorii noştri se află personalităţi marcante din cadrul Academiei Române, cercetători din universităţi, administraţie etc., a sesizat toate disfuncţiunile de autoritate şi a transmis factorilor puterii, indiferent de orientarea politică, multe documentaţii pertinente, constatând că în puţine cazuri s-a răspuns ori s-au luat măsuri, parte dintre aceste răspunsuri fiind evazive şi neplauzibile. Din acest cerc vicios cerem puterii să iasă şi acest lucru nu se poate face decât cu persoane competente şi devotate, care au adus dovezi de profesionalism, patriotism şi muncă susţinută, pentru că este esenţial cu cine populăm instituţiile democratice prevăzute de Constituţia României

– solicităm imperios numirea pe  listele  de candidaţi  a unor persoane capabile să se implice în corectarea radicală a erorilor, chiar anularea legilor potrivnice interesului poporului şi Statului Român:legislaţia de restituire a imobilelor, pădurilor, terenurilor; legislaţia silvică şi a exploatării forestiere; legea privind vânzarea terenurilor către străini; legislaţia prin care se înstrăinează rezervele de petrol, gaze naturale, uraniu, cupru, aur, etc.; emblematica nelegiuire privind Petrom şi Roşia Montană; totodată revizuirea greşelilor, cu stabilirea responsabilităţilor şi recuperarea prejudiciilor; stoparea  corupţiei la toate nivelurile;

– desigur, toate acestea sunt posibile prin înlăturarea tuturor celor care au votat aceste erori sau  au fost predispuşi să le voteze, au fost indiferenţi sau laşi, şi în cadrul disciplinei de partid au fost părtaşi la dezastrul actual.

Într-un atare demers am putea să credem cu adevărat, în cazul în care partidele ar acţiona radical şi chirurgical, numai astfel ajungându-se la reformarea mult promisă a clasei politice, fără    nicio urmă de demagogie.

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş  care nu este o organizaţie politică, reunind şi membrii din toate partidele politice româneşti,  nu poate rămâne indiferent la ce se întâmplă în ţară şi în străinătate, în probleme în care  românii sunt vizaţi direct, şi de aceea cere ca solicitările de mai sus să fie abordate în mod responsabil de către formaţiunile politice, în măsura în care acestea  trebuie să acţioneze determinat pentru dezvoltărea societăţii româneşti.

Aşteptăm cu interes reacţia partidelor politice.

În numele,

Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş

Prof. univ. emerit dr. Ioan SABĂU-POP – preşedinte

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*