Jertfa lui Mihai Voievod Viteazul

În zorii zilei de 9 august 1601, stil vechi (19 august 1601, stil nou), domnitorul Mihai Viteazul cel care a reîntregit Dacia, devenind astfel, la 27 mai 1600, ”Domn al Ţării Româneşti, al Transivaniei şi a Moldovei”, este asasinat mişeleşte din ordinul generalului Habsburgic Gheorghe Basta. Responsabilii austrieci, îngrijorați de calitățile sale de unificator la patriei române, demn urmaș al lui măritului rege Burebista și al lui Regalian întregitorul DacoRomâniei împreună cu soția sa, îşi vedeau ameninţate planurile de menţinere a Transilvaniei în sfera de influenţă. Nici Polonia nu dorea pierderea controlului asupra Moldovei, iar Imperiul Otoman nu accepta ideea renunţării la Muntenia. Noul stat reprezenta o unitate etnică puternică în stare să schimbe raportul de forţe din centrul Europei și Balcani. Mai mult decît atît, insubordonarea nobililor maghiari din Transilvania care nu acceptau măsurile impuse de noul Domn al Reîntregirii, contribuie la dezastru militar de la Mirăslău (18/28 septembrie 1600) cînd Mihai nu reuşește să înfrîngă revolta nobililor maghiari sprijiniti de generalul Basta, pierzînd controlul asupra Ardealului. În scurt timp Moldova va reintra în posesia Movileştilor subordonați intereselor polone care impun în Valahia pe Simion Movilă.

Mihai obține sprijinul împăratului austriac și împreună cu generalul Basta inițiază o campanie de recucerire a vetrei românești. Prin victoria de la Guruslău (3 august 1601), voievodul valah, fiul unei frumoase ialomițence de la Tîrgul de Floci de la Dunăre și al lui Pătrascu cel Bun de pe Olt din neamul Drăculeștilor, îl îndepărtează pe Bathory din Transilvania, alungă apoi pe Simion Movilă de pe tronul Valahiei. Continuă prin a recupera Muntenia gonindu-l pe Simion Movilă de pe tron. Interesele austriece nu puteau admite o nouă unire a țărilor dacoromânești. Din ordinul generalului habsburgic Basta, pe 9 august 1601, Mihai Viteazul este asasinat.

Capul său este furat de unul dintre căpitanii domnitorului, adus în Muntenia şi înmormîntat de Radu Buzescu la Mănăstirea Dealu, lîngă Tîrgovişte. Pe lespedea sa de piatră de la Mănăstirea Dealu stă scris: „Aici zace cinstitul şi răposatul capul creştinului Mihail, Marele Voievod, ce au fost domn al Munteniei, Ardealului şi Moldovei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*