Arhive autor: Gheorghe Constantin Nistoroiu

Deceneu, Marele Preot, Filosof şi Rege al geto-dacilor

Despre ilustrul Deceneu, Marele Preot – Filosof şi ulterior Rege al geto-dacilor, ne-au parvenit informații din puţinele fragmente ale lui Strabon (63 î.Hr. – 26 d.Hr.), Iordanes (sec. VI d.Hr.), Cassiodorus (485-585 d.Hr.) şi mai recent Dan Oltean, Mihail Diaconescu


Burebista – împăratul geto-dacilor

O parte dintre inscripţiile de la Istros şi Callatis amintesc despre cultura şi civilizaţia geto-dacilor ce a urmat înfloritoarei regalităţi a lui Dromichaites, în spaţiul carpato-danubiano-pontic în sec. III-II î.Hr., precum opaiţul şi fructiera din ceramică fabricate în Câmpia Dunării;


Zamolxis – Marele Legislator Get

Herodot îl numeşte pe Zalmoxis – zeul la care se duc geţii nemuritori, fie prin jertfa voluntară supremă, a celui mai bun sol din cinci în cinci ani, fie cei plecaţi din viaţă. „Fie, Zalmoxis om sau divinitate de-a băştinaşilor…”


Eminescu – Tomyris, Regele Poeziei și Regina Messageţilor

Jertfa creaţiei metafizico-mistică a existenţei de sine prin sine a profetului Mihail Eminescu a fost DORINŢA unică, esenţială, mare şi generală ca Naţiunea lui dacoromână să existe spiritual la modul imperativ şi să dăinuiască religios la infinit! „De peste o


Pământul și cerul Mănăstirii Putna

Mănăstirea Putna a fost prima şi cea mai însemnată ctitorie a Marelui Ştefan, cu scopul de a fi necropolă domnească, dar cu sensul de a zămisli frumuseţea divină a zidirilor valaho-române întru seraficul eternităţii. A fost ridicată între 1466-1470. Sfinţirea


Aureola marelui Voievod Mircea cel Bătrân

Ţara Românească – Prinţesa regală a Daciei Mari, era prin Vatra ei, un tărâm al tradiţiei, al frumosului, al credinţei, al omeniei, al artei, al ctitoriilor voievodale, al monahismului, al sihăstriei, al eroismului, al martiriului, al dorului, al dorinţei, al


Domn creştin martir și Voievod al dreptăţii sociale

Toată starea dramatică în care norodul oltean, în mod expres, şi cel valah, la modul general, în care se perpelea de moarte, se datora anarhiei creată de fanarioţi. Jafurile dese comise de turci,nechivernisirea stăpânitorilor presupuşi creştini, dar în fapt, venetici


Oltenia de sub cer

VATRA Mumă a OLTENIEI Mari a fost plămădită din aluatul Creaţiei în sacrul areal trinitar DUNĂRE – OLT – CARPAŢII Meridionali. Cele două ape ce curg din Geneză, exprimă maternitatea, întruchipând VIAŢA în Trup, înspre perfecţiune, persistând în curgerea de


Precum pietrele unite…

Semnificaţia Revoluţiei lui Tudor Vladimirescu de la 1821, reflectată în simbolistica trinitară cuprinde: Textul literar şi muzical al poemului – epitaf, <<Manifest al pietrelor unite>>; Reprezentarea <<întregului norod românesc>> pe steagul Revoluţiei de la 1821; Matricea inedită a sigiliului inelar


Voievodul dreptăţii sociale

Fiecare scriere-lucrare despre Eroul-Martir-Voievodul Dreptăţii Sociale Tudor Vladimirescu, trebuie să evidenţieze manifestul său creştin ortodox prin care s-au împletit aspectele moral-religioase şi etico-sociale ale Revoluţiei de la 1821, care a ţâşnit din străfundurile conştiinţei naţionale întrupată în marele revoluţionar gorjan,