Arhive autor: Gheorghe Constantin Nistoroiu

Dante Alighieri și Divinul Emin

Italia Evului Mediu, care începea de la căderea Imperiului roman de Apus până la Renaștere, era cea mai dezvoltată țară din Europa, atât material, cât și spiritual, iar Cetatea cu care se mândrea deosebit era Florența, patria băncilor, breslelor, industriei


Antonia – Maica Albă și Filocalia

Filocalia este Drumul pe care trebuie să-l parcurgă creștinul ortodox, în speță geto-daco-românul, pentru a se întâlni cu Calea-Hristos, privind curățenia lăuntrică a mărturisitorului! Îndreptarul vieții spirituale descris în Filocalia este după modelul Hristologic și Mariologic! Filocalia este harul –


O rază lirică de Luceafăr: Ana Veronica Micle

Micuța rază de soare Ana, s-a pogorât sub harul lui Dumnezeu, din sânul părinților Ana și Ilie Cîmpeanu, la 22 Aprilie 1850, în Năsăud. Ilie Cîmpeanu, meseriaș și martir, a luptat cu însuflețire, voluntar în armata Tribunului Avram Iancu, în


Eminescu – întruparea unicității…

Este strălucirea lucirilor sale naționalist-creștine, astralo-sonore, jurnalistice, metafizico-mistice, filocalico-profetice ce s-a pogorât peste Dacia Mare și nemuritoare! Din bogatul caier al Memoriei noastre nemuritoare, desprindem prin rugăciune de foc un fir lung de gând alb, îl răsucim într-o cromatică verde,


Bogdan Petriceicu Hașdeu – un geniu romantic…

Bogdan Petriceicu Hașdeu (1838-1907), a fost scriitor, poet, lingvist, folclorist, arheolog, antropolog, istoric, jurnalist, umorist, prof. univ., și academician. Bogdan Petriceicu Hașdeu s-a născut în 16/ 26 Februarie, 1838 la Cristinești, aproape de Hotin, într-o distinsă familie boierească și o


Smaranda Brăescu – Regina Aerului

Zborul este una dintre marile ispite-pasiuni ale Omului încă din fașa copilăriei creației sale. Zborul este saltul omului temerar în tendința sa de a se desprinde de pământ, în atmosferă, către înaltul cerului, spre o zare, spre o stea anume,


În slova marilor poeți…

Între Copacii cu care Dumnezeu a înfrumusețat Creația Sa, cu Codrul Măriei Sale, plopul are o menire aparte. El este foarte înalt și drept, ca un Mire princiar carpatin, zvelt ca un Cavaler medieval, cu coroană voievodală, verticală, țuguiată înspre


Mircea Vulcănescu – brazda de pământ străbun și fărâma de cer strămoșesc!…

Înainte de a purcede la suișul cernerii metafizico-mistice, a vulcanicului filosof, să ne oprim o clipă în drum, vorba poetului Antonio Machado, al Patriei lui CID CAMPEADOR – Rodrigo Diaz de Bivar (c. 1040-1099), arhetipul Cavalerului spaniol, așa cum Mircea


Antologia lirică a poeților necunoscuți sau uitați: Pantheonul Filocaliei românești…

Neagoe Basarab (1512-1521), Voievod al Țării Românești și Sfânt al Neamului Marele Voievod valah a luminat veacul său prin vestitele sale ctitorii și în mod expres prin Cartea de învățătură, de înțelepciune, „Învățăturile sale către fiul său Teodosie, așijderea, și


Antologia lirică a poeților necunoscuți sau uitați: Petru Cercel…

Dimensiunea lirică a afirmării, continuității, dăinuirii unui poet, constă în primul rând în harul în care și-a împodobit poezia – mireasă pentru Mirele cititor, cunoscător, iubitor de frumos! Valoarea, iureșul, ecoul, cromatica și forța poeziei trebuie să străbată stânca mediocrității,