Arhive autor: Gheorghe Constantin Nistoroiu

Constantin Olariu Arimin – Adevăruri Ascunse

Constantin Olariu Arimin vine din stirpea aleasă, ancestrală a pelasgilor, a ariminilor, a dacologilor, fiind un demn urmaş al marelui istoric Nicolae Densuşianu. Fiul lui Aron Olariu şi al Irinei, fostă Kadar, s-a născut în luna lui Brumărel, ziua 22, a


Un câneaz al istoriei…

Patriot profund şi naţionalist creştin, istoric obiectiv şi analist erudit, Cornel Bîrsan a escaladat temerar Obârşia Neamului, făcându-l cunoscut lumii, prin Flamura geto-dacică înfiptă în Piscul cel mai semeţ, pentru a i se cunoaşte geneza pelasgo-geto-dacă, continuitatea şi dăinuirea întru


Și totuși, care „romanizare”?!…

Niciodată DACIA nu a ajuns colonie imperială, ci doar unele provincii din ea! Cotropirea Daciei lui Decebal de către invadatorii romani conduşi de imperatorul Tiran Traian şi înfrângerea unei părţi a ei, prin trădare a culminat cu transformarea provinciilor ocupate


Jafurile romanilor…

Traian, prădătorul Daciei s-a întors la Roma în anul 107 d.Hr., trăgând după el greul tezaur al dacilor extimat la, „peste cinci milioane livre de aur (1.655.000 kg.) şi de două ori pe atât argint, care i-a permis să refacă


Decebalus per Scorillo

Dio Cassius a fost trac la origine şi s-a născut în anul 163 d.Hr., la Niceea, în Bithynia. Tatăl, senator, iar mama o rudă apropiată cu filosoful Dion Chrysostomos, care a fost exilat în Dacia, pe vremea regelui Decebal, scriind


Deceneu, Marele Preot, Filosof şi Rege al geto-dacilor

Despre ilustrul Deceneu, Marele Preot – Filosof şi ulterior Rege al geto-dacilor, ne-au parvenit informații din puţinele fragmente ale lui Strabon (63 î.Hr. – 26 d.Hr.), Iordanes (sec. VI d.Hr.), Cassiodorus (485-585 d.Hr.) şi mai recent Dan Oltean, Mihail Diaconescu


Burebista – împăratul geto-dacilor

O parte dintre inscripţiile de la Istros şi Callatis amintesc despre cultura şi civilizaţia geto-dacilor ce a urmat înfloritoarei regalităţi a lui Dromichaites, în spaţiul carpato-danubiano-pontic în sec. III-II î.Hr., precum opaiţul şi fructiera din ceramică fabricate în Câmpia Dunării;


Zamolxis – Marele Legislator Get

Herodot îl numeşte pe Zalmoxis – zeul la care se duc geţii nemuritori, fie prin jertfa voluntară supremă, a celui mai bun sol din cinci în cinci ani, fie cei plecaţi din viaţă. „Fie, Zalmoxis om sau divinitate de-a băştinaşilor…”


Eminescu – Tomyris, Regele Poeziei și Regina Messageţilor

Jertfa creaţiei metafizico-mistică a existenţei de sine prin sine a profetului Mihail Eminescu a fost DORINŢA unică, esenţială, mare şi generală ca Naţiunea lui dacoromână să existe spiritual la modul imperativ şi să dăinuiască religios la infinit! „De peste o


Pământul și cerul Mănăstirii Putna

Mănăstirea Putna a fost prima şi cea mai însemnată ctitorie a Marelui Ştefan, cu scopul de a fi necropolă domnească, dar cu sensul de a zămisli frumuseţea divină a zidirilor valaho-române întru seraficul eternităţii. A fost ridicată între 1466-1470. Sfinţirea