Arhive autor: Gheorghe Constantin Nistoroiu

Gabriel Sănescu – Nae Ionescu, în conştiinţa contemporanilor…

Doctorul în Filosofie Gabriel Stănescu în relativa sa viaţă pământeană de 59 de ani a avut o apariţie, o ardere, o cădere şi o reaprindere de meteorit: s-a născut, a copilărit, s-a format profesional, a debutat şi s-a conturat ca


Un pătimitor al Crucii lui Hristos

Demostene Andronescu s-a născut în anul 1927, în comuna Cîmpuri, judeţul Vrancea, tărâm de cumpănă milenară între cele două Ţări valahe surori, Moldova şi Muntenia, din însuşirile cărora şi-a plămădit, înfrumuseţat şi înnobilat caracterul ales, ce poartă efigia acelui inegalabil,


Gabriel Stănescu – Petre Ţuţea în conştiinţa contemporanilor

Gabriel Stănescu, s-a născut în Bucureşti la 9 Septembrie 1951, în Ziua Sfinţilor dumnezeeşti părinţi geţi, Ioachim şi Ana. A fost licenţiat în Filosofie – Universitatea Bucureşti, promoţia 1977, iar în anul 2002 şi-a susţinut admirabila teză: Particularităţi etnoculturale ale


Constantin Olariu Arimin – Adevăruri Ascunse

Constantin Olariu Arimin vine din stirpea aleasă, ancestrală a pelasgilor, a ariminilor, a dacologilor, fiind un demn urmaş al marelui istoric Nicolae Densuşianu. Fiul lui Aron Olariu şi al Irinei, fostă Kadar, s-a născut în luna lui Brumărel, ziua 22, a


Un câneaz al istoriei…

Patriot profund şi naţionalist creştin, istoric obiectiv şi analist erudit, Cornel Bîrsan a escaladat temerar Obârşia Neamului, făcându-l cunoscut lumii, prin Flamura geto-dacică înfiptă în Piscul cel mai semeţ, pentru a i se cunoaşte geneza pelasgo-geto-dacă, continuitatea şi dăinuirea întru


Și totuși, care „romanizare”?!…

Niciodată DACIA nu a ajuns colonie imperială, ci doar unele provincii din ea! Cotropirea Daciei lui Decebal de către invadatorii romani conduşi de imperatorul Tiran Traian şi înfrângerea unei părţi a ei, prin trădare a culminat cu transformarea provinciilor ocupate


Jafurile romanilor…

Traian, prădătorul Daciei s-a întors la Roma în anul 107 d.Hr., trăgând după el greul tezaur al dacilor extimat la, „peste cinci milioane livre de aur (1.655.000 kg.) şi de două ori pe atât argint, care i-a permis să refacă


Decebalus per Scorillo

Dio Cassius a fost trac la origine şi s-a născut în anul 163 d.Hr., la Niceea, în Bithynia. Tatăl, senator, iar mama o rudă apropiată cu filosoful Dion Chrysostomos, care a fost exilat în Dacia, pe vremea regelui Decebal, scriind


Deceneu, Marele Preot, Filosof şi Rege al geto-dacilor

Despre ilustrul Deceneu, Marele Preot – Filosof şi ulterior Rege al geto-dacilor, ne-au parvenit informații din puţinele fragmente ale lui Strabon (63 î.Hr. – 26 d.Hr.), Iordanes (sec. VI d.Hr.), Cassiodorus (485-585 d.Hr.) şi mai recent Dan Oltean, Mihail Diaconescu


Burebista – împăratul geto-dacilor

O parte dintre inscripţiile de la Istros şi Callatis amintesc despre cultura şi civilizaţia geto-dacilor ce a urmat înfloritoarei regalităţi a lui Dromichaites, în spaţiul carpato-danubiano-pontic în sec. III-II î.Hr., precum opaiţul şi fructiera din ceramică fabricate în Câmpia Dunării;