Arhive autor: Gheorghe Constantin Nistoroiu

Omagiu Neamului prin frumuseţe, jertfă şi spirit…

Din Cartea Vieţii a Pantheonului Veşniciei Spiritualităţii Feminine Dacoromâne răsfoim cu smerenie şi veneraţie două file de aur cu paginile răsfrânte în lumina aurei întru chipurile de Erou şi Martir Ecaterina Teodoroiu şi Anastasia Popescu. ECATERINA Teodoroiu – EROINA de


„Infailibilitatea” papală

Temeiul evanghelic al Epistolei către Romani al celui mai Mare şi mai Erudit Apostol al lui Hristos şi al lumii este o replică profetică la hegemonia lui Petru. „Infailibilitatea” papală a fost, a rămas şi cât va mai îngădui Petru


Reforma în Transilvania

În Transilvania ecoul doctrinei protestanţilor Luther, Zwingli şi Calvin a pătruns destul de uşor fiindcă saşii erau formaţi pentru a ajunge reformaţi, adăugându-se astfel, fărâmiţării catolicismului într- o puzderie de ordine monahale şi militare. „Când Markus Pempflinger a ajuns, în


Erezii-Secte în Biserica Romano-catolică (partea a II a)

Judecata de Apoi Biserica, apoi Confesiunea romano-catolică, susţine că sufletele răposaţilor înainte de Judecata de Apoi, se prezintă în faţa unei judecăţii particulare, după care unele sunt repartizate în Rai sau Iad pentru eternitate, iar altele nici în Iad, nici


Schisme în sânul Bisericii Romane

Biserica Romei nu s-a zidit nici pe Jertfa Hristică, nici pe sacrificiul Apostolic, nici pe mucenicia şi adevărul Sfinţilor Părinţi, nici pe erudiţia harică a Scriitorilor Bisericeşti, ci pe sacrilegiul orgoliului, mândriei şi hegemoniei papilor-vicari. Aşadar, încă din primele veacuri


Erezii-Secte în Biserica Romano-catolică

Schisma şi Erezia – izvoarele care au provocat căderea Bisericii Romano-Catolice din Trunchiul Bisericii Ortodoxe Universale şi apariţia Reformei Protestante. Schisma vine de la cuvântul ebraic ezel – plecare, împărţire, despărţire. Schisma – sciziunea comisă în sânul Bisericii prin refuzul


Un principe demn de glorie

Mihai Viteazul – Domnul Valahiei s-a confruntat permanent cu agresiunea externă păgână, otomano – tătară, cu cea creştină a polonilor şi habsburgilor, dar şi a coreligionarilor săi interni, voievozii Moldovei şi Transilvaniei. „Marele Ştefan, a cărui faimă fu recunoscută de


Scara îngerilor de la Genesa…

În Dacia străbună, Neamul protodac a fost menit, urzit, hărăzit, înrădăcinat, dezvoltat, cuprinzător, înălţat de Dumnezeu  cu mesianismul zamolxian-hristic, ca OSIE getică, precum şi sensul împlinirii sale pe drumul istoric întru Calea pe care se defineşte Voia Domnului. Neamurile descend


Luceferi ai ortodoxiei – dr. Aristide Lefa

Într-o casă model a ţăranilor harnici, dar habotnici creştini armâni Ana şi Nicolae Lefa, din Cârja Vasluiului se naşte Tedi Aristide la 17 Februarie 1923, sub purtarea de grijă a Sf. M. Mc. Teodor, Tiron şi Mariamna şi a binecredincioşilor


Actualitatea şi autoritatea profetică a lui Mihail Eminescu

Pentru acest ADEVĂR – unicul Adevăr revelat Mihail Eminescu, Poetul nepereche, filosoful, istoricul, jurnalistul, naţionalistul creştin-ortodox şi Profetul Neamului dacoromân a devenit LIBER, dar a fost omorât din înaltă poruncă regală. Martiriul sângelui său curat şi nobil la aşezat însă