Arhive autor: Gheorghe Constantin Nistoroiu

Plămadă din pulberea pământului românesc

Reîntors în Ardeal, nemulţumirile maghiarilor şi saşilor înteţeau deia jarul mocnit. La Dieta din 1 Septembrie 1600, ungurii şi saşii n-au răspuns. Ba mai mult ajutaţi de generalul de tristă amintire Basta, s-au răzvrătit alegându-şi alt protector în persoana lui


Marele Ban al Craiovei

Mihai Viteazul a fost Odrasla domnească a Voievodului Ţării Româneşti Pătraşcu cel Bun (1554-1557), fiul lui Vodă Radu Paisie (1535-1545) şi al doamnei Stanca. Pătraşcu a fost căsătorit cu distinsa Voica, viţă din boierii de Slătioara cu care a avut


Mihail Diaconescu – Apologetul Ortodoxiei şi Dacoromânismului

Mihail Diaconescu este unul dintre Fii de Aur ai Ţării de Argint – Argesus – Argeşul. El s-a născut în casa binecuvântată de lumină cerescă a preotului – învăţător Aurelian şi a presbiterei Aurelia sub ocrotirea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi


Eminescu – pururea după Eminescu

Eminescu e o perpetuă şi pururea revelaţie a frumuseţii creaţiei dacoromâne! Profetismul lui creştin ortodox este continuu prezent şi pe pământ şi în cer! „Nimic nu trădează mai precis geniul decât această neobosită reîntoarcere a fiecărei generaţii, la operă şi


La hotare, de veghe…

Pe drumul sacru al dăinuirii dacoromâne îi întâlnim şi pe cei doi Fii aleşi ai Daciei Mari, marii pătimitori creştini Traian Murariu şi Traian Popescu – Macă. TRAIAN Murariu, s-a născut în câmpia bănăţeană a comunei Pădureni de Timiş la


Femeia – omagiu Neamului prin frumuseţe, jertfă şi spirit…

În tot ceea ce gândim curat, grăim frumos şi înfăptuim măreţ ne raportăm consecvent şi conştient la identitatea naţional-religioasă, ca temelie fundamentală a tradiţiei, culturii şi spiritualităţii – piscul cel mai înalt ca VALOARE morală, materială, spirituală, mistico-metafizic a existenţei,


„Infailibilitatea” Papală

Alţi privilegiaţi ai scaunului Apostolului Petru – Vicarius Christi au avut aceleaşi premiere pontife, aceleaşi anateme aruncate asupra regilor/ împăraţi germani, aceleaşi demiteri şi depuneri ale papistaşilor de către regii/ împăraţii germani, aceleaşi înfruntări sângeroase între grupările aristocrate romane favorabile


Omagiu Neamului prin frumuseţe, jertfă şi spirit

Frumuseţea Feminină este cea care provoacă creaţia, civilizaţia şi cultura omenirii. Elita spiritual-creştină a Naţiuni Ortodoxe Române se naşte prin Voinţa lui Dumnezeu în concordanţă cu aspiraţiile, virtuţiile, misiunea proprie şi universală a Neamului, exprimate serafic, filocalic şi sofianic prin:


Omagiu Neamului prin frumuseţe, jertfă şi spirit…

Din Cartea Vieţii a Pantheonului Veşniciei Spiritualităţii Feminine Dacoromâne răsfoim cu smerenie şi veneraţie două file de aur cu paginile răsfrânte în lumina aurei întru chipurile de Erou şi Martir Ecaterina Teodoroiu şi Anastasia Popescu. ECATERINA Teodoroiu – EROINA de


„Infailibilitatea” papală

Temeiul evanghelic al Epistolei către Romani al celui mai Mare şi mai Erudit Apostol al lui Hristos şi al lumii este o replică profetică la hegemonia lui Petru. „Infailibilitatea” papală a fost, a rămas şi cât va mai îngădui Petru