Arhive autor: Gheorghe Constantin Nistoroiu

Pământul și cerul Mănăstirii Putna

Mănăstirea Putna a fost prima şi cea mai însemnată ctitorie a Marelui Ştefan, cu scopul de a fi necropolă domnească, dar cu sensul de a zămisli frumuseţea divină a zidirilor valaho-române întru seraficul eternităţii. A fost ridicată între 1466-1470. Sfinţirea


Aureola marelui Voievod Mircea cel Bătrân

Ţara Românească – Prinţesa regală a Daciei Mari, era prin Vatra ei, un tărâm al tradiţiei, al frumosului, al credinţei, al omeniei, al artei, al ctitoriilor voievodale, al monahismului, al sihăstriei, al eroismului, al martiriului, al dorului, al dorinţei, al


Domn creştin martir și Voievod al dreptăţii sociale

Toată starea dramatică în care norodul oltean, în mod expres, şi cel valah, la modul general, în care se perpelea de moarte, se datora anarhiei creată de fanarioţi. Jafurile dese comise de turci,nechivernisirea stăpânitorilor presupuşi creştini, dar în fapt, venetici


Oltenia de sub cer

VATRA Mumă a OLTENIEI Mari a fost plămădită din aluatul Creaţiei în sacrul areal trinitar DUNĂRE – OLT – CARPAŢII Meridionali. Cele două ape ce curg din Geneză, exprimă maternitatea, întruchipând VIAŢA în Trup, înspre perfecţiune, persistând în curgerea de


Precum pietrele unite…

Semnificaţia Revoluţiei lui Tudor Vladimirescu de la 1821, reflectată în simbolistica trinitară cuprinde: Textul literar şi muzical al poemului – epitaf, <<Manifest al pietrelor unite>>; Reprezentarea <<întregului norod românesc>> pe steagul Revoluţiei de la 1821; Matricea inedită a sigiliului inelar


Voievodul dreptăţii sociale

Fiecare scriere-lucrare despre Eroul-Martir-Voievodul Dreptăţii Sociale Tudor Vladimirescu, trebuie să evidenţieze manifestul său creştin ortodox prin care s-au împletit aspectele moral-religioase şi etico-sociale ale Revoluţiei de la 1821, care a ţâşnit din străfundurile conştiinţei naţionale întrupată în marele revoluţionar gorjan,


Plămadă din pulberea pământului românesc

Reîntors în Ardeal, nemulţumirile maghiarilor şi saşilor înteţeau deia jarul mocnit. La Dieta din 1 Septembrie 1600, ungurii şi saşii n-au răspuns. Ba mai mult ajutaţi de generalul de tristă amintire Basta, s-au răzvrătit alegându-şi alt protector în persoana lui


Marele Ban al Craiovei

Mihai Viteazul a fost Odrasla domnească a Voievodului Ţării Româneşti Pătraşcu cel Bun (1554-1557), fiul lui Vodă Radu Paisie (1535-1545) şi al doamnei Stanca. Pătraşcu a fost căsătorit cu distinsa Voica, viţă din boierii de Slătioara cu care a avut


Mihail Diaconescu – Apologetul Ortodoxiei şi Dacoromânismului

Mihail Diaconescu este unul dintre Fii de Aur ai Ţării de Argint – Argesus – Argeşul. El s-a născut în casa binecuvântată de lumină cerescă a preotului – învăţător Aurelian şi a presbiterei Aurelia sub ocrotirea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi


Eminescu – pururea după Eminescu

Eminescu e o perpetuă şi pururea revelaţie a frumuseţii creaţiei dacoromâne! Profetismul lui creştin ortodox este continuu prezent şi pe pământ şi în cer! „Nimic nu trădează mai precis geniul decât această neobosită reîntoarcere a fiecărei generaţii, la operă şi