Arhiva zilnică: 21 noiembrie 2023

Vânând cetățenii pentru fiecare kilowatt „solar” în plus…

Dacă nu ar fi corect, ar schimba legea… Dar nu despre ceea ce este bine pentru simplii cetățeni este vorba în „proiecțiile” acelora ce ne conduc, ci doar despre ceea ce este deranjant pentru camarilele economice ale politicii… Despre ceea ce poate aduce „deranjamente” în pogromurile hoției pe viitor prin fel și fel de „branșamente” ale altor „băieți deștepți” din energie… Acum și dincolo de bursele pe care făceau profiturile prin malversațiunile în livrarea energiei către consumatorii casnici și industriali… Pentru că, în fond, dacă nu este corect, schimbi legea, nu?! Nu începi să acuzi, să ameninți, să dai de înțeles că vei pedepsi și sancționa! Pentru că atunci nu este altceva decât folosirea funcției publice, guvernamentale, în interes propriu. Și, având în vedere contextul geopolitic și geostrategic care a dus la motivarea acestei inversări energetice a surselor de producție energetică, poți fi ușor acuzat de subminarea economiei naționale și periclitarea angajamentelor asumate de România. Pentru că nu poți fi „verde” cât vrei tu, cât decizi tu, politician și guvernant! Nu poți fi „verde” cu măsură de asumă și asprime la adresa acelora care au făcut deja niște investiții, dar nu în locul potrivit, nu-i așa? În cel dospit de clanurile politico-guvernamentale… Chiar dacă îți bat la ușă „cocolarii” energetici de mâine… Foștii băieți, deja mult mai puțin, deștepți, ajunși doar niște șmecherași agățați de partide. Complici, nu istețimii în creionarea unor motivații, inclusiv legislative, ci lăcomiei fățișe… Că ăia de dinainte aveau măcar răbdare… Prăduiau la locul și momentul dictate de sistem… Dar cei de acum, nu doar că „sar” peste propriul rând, dar se și devorează între ei… Chiar dacă distrug și ceea ce a lăsat bun înțelegerea din sistemul politico-guvernamental, și de servicii, din ultimii 30 de ani…

Despre asta este vorba în recenta ieșire a ministrului energiei amenințând cu sancțiuni pe toți cei ce își montează mai multe panouri solare… decât au nevoie (!)… Despre sfâșierea noastră fățișă decât sfârtecarea lui de către hienele clanurilor politico-energetice pentru neatenția în protejarea unor interese de sistem, clan și fa(g)milie politică!… Pentru că se strică afaceri pornite cu mult înainte ca panourile solare să fi început a fi fost folosite de către utilizatorii casnici… Înainte ca, din postura de „prosumatori”, de furnizori în rețea al excedentului energetic, simplii cetățeni să fi început a produce, nu dezechilibre în sistemul energetic național, ci în afacerile, investițiile și proiecțiile noii generații de „cocalari” energetici. Aceia care au achiziționat halde de terenuri, au montat câmpii întregi de panouri solare și tot așteaptă momentul pentru a intra în forță pe piață… Nu acum, ci în clipa în care vor exista deficite energetice… Pentru că doar atunci vor putea decide ei jocurile, tarifele… Altminteri, dacă se înghesuie la rând cu deja prea numeroșii simplii „prosumatori” de astăzi, care au oarece energie în plus de livrat în rețea, se vor trezi într-o adevărată bursă a energiei electrice… Unde piața, cealaltă parte a ei, consumatorii deveniți și furnizori vor decide cantitățile și tarifele… Dacă va mai avea cine să achiziționeze… Pentru că de mai multă energie electrică au avut nevoie tocmai aceia care și-au montat mai multe panouri solare… Or, dacă ei ies din calcul din postura de consumatori, ba, mai mult, intră „în joc” ca furnizori, atunci toți investitorii la pontul politic al energiei solare vor avea probleme… Pentru că nimeni nu va mai avea nevoie de energia electrică produsă de hectarele lor de panouri…

Și să nu ne fie de mirare dacă obligațiile guvernanților față de cămătarii, iată, și de energie solară, să primeze în luarea unor măsuri absurde!… De la limitarea numărului de panouri solare per gospodărie la stabilirea unui maxim de consum permis din curentul… autoprodus! Și, evident, sancționarea acelor ce și-au montat „mai multe panouri decât aveau nevoie”… Și nu, nu va fi o problemă pentru acești guvernanți să se împiedice în vreo limită morală a permisivității de a intra, iar și iar, în viața noastră, pentru a stabili ce avem voie… Că ăștia, dacă le este fragilizat capitalul politic de cămătărie a prezenței lor în funcții politice și guvernamentale, ar fi în stare să ne impună și un normativ al consumului electric per gospodărie, al numărului de aparate electrocasnice și al felului de taxare și raportare la fisc al unui nivel de consum pe care l-ar putea ei specula că aduce prea mulți bani (fie și prin plus valoarea dată de economia făcută prin reducerea consumului de energie din rețea) acelora ce își produc singuri energia electrică… Și ne vor vâna (și) pentru fiecare kilowatt în plus față de „rația” stabilită de sistemul politic…


Apelul profesorului Gheorghe D. Iscru: „Să redevenim români, români și iar români, patrioți și naționaliști!”

„România este stat naţional, suveran, unitar şi indivizibil” (Art. 1 din Constituţia României)

Readucem în discuţie această chestiune fundamentală într-un moment greu al naţiunilor lumii, în context şi al naţiunii noastre, azi, când împătimiţii dominaţiei planetare pun deschis problema lichidării acestei principale permanenţe a istoriei – Națiunea, „poporul istoric”, cum i-a spus Eminescu. Readucem, am spus, căci cercetând şi reflectând îndelung, valorificând şi contribuţia înaintaşilor, problema aceasta am abordat-o şi am rezolvat-o ştiinţific într-o carte recentă şi am reluat-o apoi, ca atenţionare, ca avertismnet, ca semnal de alarmă, în câteva studii publicate în presă. Naţiunea – „întrânsa ne-am născut, ea este mama noastră […] Sau punem pumnul în pieptul furtunii, sau pierim!” (Simeon Bărnuţiu, 1848)…

Cum spuneam în alt loc, în ceasurile de mare cumpănă istorică, cum este şi cel pe care-l trăim azi la nivel planetar şi la nivel naţional, trăitorii prezentului, pe lângă propria lor judecată şi decizie, pentru a ieşi dintr-o situaţie limită întreabă istoria – regina ştiinţelor umaniste, cum i s-a spus -, istoria Neamului lor şi istoria lumii, iar din istorie pe cele mai reprezentative personalităţi, cele mai ataşate poporului istoric şi, drept consecinţă, recunoscute de popoare ca stâlpi de lumină şi energie. Iar istoria şi personalităţile ei emblematice care au gândit şi s-au exprimat în acest domeniu au concluzionat că naţiunea – naţiunea etnică, singura accepţiune ştiinţifică a conceptului! – a fost este şi va rămâne principala permanenţă a istoriei lumii. Şi astfel am început, din motto, cu cea mai adâncă şi mai succintă cugetare asupra naţiunii, spusă într-un moment de răscruce pentru fiinţa noastră naţională de gânditorul cel mai reprezentativ, al locului şi al timpului, Simeon Bărnuţiu, atunci când liderul emblematic al revoluţiei de la 1848-1849, Avram Iancu, formula deviza: „Sau punem pumnul în pieptul furtunii, sau pierim!” şi dădea, în stilul său, ordinul de luptă: „No, hai!”

Şi atunci, dacă mama noastră se află, pentru fiecare, sub aura sacralităţii, naţiunea noastră, în care cu toţii ne-am născut, cum poate fi? Tot atunci, în 1848, „omologul” de peste Carpaţi al lui Bărnuţiu, care ca şi acesta îşi închinase ţării sale viaţa, Nicolae Bălcescu, tălmăcea alor săi că „naţionalitatea (naţiunea – n.n.) este forma cea mai dezvoltată a raselor… Ea este legitimitatea popoarelor”. Iar geniul nostru naţional, Mihai Eminescu – „prima jertfă politică pe altarul Daciei Mari”, cum i s-a spus (dr. Aurel David) – pleda ferm pentru a se respecta „suprema lege a conservării naţionalităţii şi a ţării, cu orice mijloc şi pe orice cale”, adăugând: naţiunea, „noi o iubim aşa cum este, cum a făcut-o Dumnezeu, cum a ajuns prin suferinţele seculare până în zilele noastre… Şi chiar dacă amintirea noastră ar pieri în umbra vremilor şi s-ar şterge din memoria tuturor, tot pe aceeaşi cale a conservării naţionalităţii şi a ţării vom stărui …”.

Foarte interesantă pentru contextul actual este vocea lui I.C. Brătianu, cel care, treptat, a devenit unul din cei mai importanţi oameni de Stat ai României. Preocupat – ca şi Nicolae Bălcescu, ca şi generaţia lor paşoptistă, de altfel – de revoluţia viitoare în contextul european, în 1853, la câţiva ani după revoluţia paşoptistă reprimată de imperii, când împreună cu mulţi „căuzaşi” mânca pâinea neagră a emigraţiei, I.C. Brătianu dorea ca revoluţia viitoare „să fie renaşterea Europei pentru o libertate statornică”. Şi, în această perspectivă ţinea să lămurească problema naţiunii ca fiind esenţială în viitorul context. Anume, dorea ca românii „să-nţeleagă că d-a trăi ca naţie e cea dintâi condiţie a unui popor” iar apărarea naţiunii „contra celor care au nelegiuirea d-a voi să-i lipsească de dânsa este nu numai un drept, ci şi o datorie sfântă; crimă şi sinucidere d-a nu o face”. Ca şi Bărnuţiu în 1848 – findcă era un crez al „secolului naţiunilor”! – şi I.C. Brătianu considera naţiunea drept „cea dintâi condiţie a libertăţii”. De aceea, continua el, naţiunea „nu se poate dobândi nici dezvolta subt steagul despotismului”. În spiritul veacului era şi convingerea lui I.C. Brătianu: că naţiunea, libertatea şi democraţia erau valori supreme îngemănate. Şi sublinia, adresându-se atunci mai ales românilor ardeleni: „Nu credeţi că naţionalitatea (naţiunea – n.n.) se poate dezvolta subt suflare străină”. Iar „făcând pe mortul, nu vom reînvia naţionalitatea noastră”. Invocând, în sfârşit, obiectivul major al unităţii politice, I.C. Brătianu spunea semenilor săi că „sufletul României nu se poate manifesta decât în unitate naţională […] pe cât vom fi trunchiaţi, locul naţiei noastre va fi gol în corul cel mare al omenirei şi omenirea va suferi şi noi vom suferi mai tare”.

Deci, acest revoluţionar paşoptist şi apoi mare om de Stat român, scrutând viitorul, se pronunţa pentru o Europă a naţiunilor suverane cu Statele lor naţionale unitare şi independente. Iar aceasta ar putea fi, cu adevărat, „renaşterea Europei pentru o libertate statornică”. Soluţie cu atât mai mult valabilă azi. „Cea mai firească societate omenească este naţiunea”

„Naţiunea este o fiinţă organică” (Nicolae Iorga)

Marele istoric Nicolae Iorga, în 1912 făcea această remarcă importantă asupra naţiunii: „Cea mai firească societate omenească este naţiunea”. Iar în 1922 adăuga: „Naţiunea este o fiinţă organică”, în sensul că „tot ce se găseşte întrânsa nu se desparte de dânsa şi colaborează la viaţa ei”. În 1940, cu câteva luni înainte de a fi asasinat, când Statele europene cădeau sub agresiunea hitleristă, savantul, cu autoritatea ştiinţei şi clarviziunii sale încuraja naţiunile aflate în suferinţă să nu piardă speranţa: „Mai e naţiunea. Ea nu se poate umili pentru totdeauna şi nu se poate nimici nici de-a lungul sutelor de ani. E lucrul primordial şi plastic, de la dânsa vine totul. Ea întinde Statul în ceasurile bune, în ceasurile rele îl resoarbe, îl ascunde în misterul ei sacru până la o altă tresărire în afară, ca arborele care-şi întinde vlaga în toamnă pentru o nouă primăvară. Deci, orice ar fi, pentru cei mai mici şi ameninţaţi, înapoi la naţiune”– le spunea el.

Cel mai de seamă doctrinar al ortodoxiei româneşti, părintele Dumitru Stăniloae, într-o îndelungată activitate publicistică s-a oprit frecvent asupra conceptului fundamental de naţiune. „Naţiunile sunt comunităţi de destin – scria el în 1940 -, comunităţile cele mai temeinice, mai statornice”. Pentru doctrinarul ortodox care cu un an înainte îşi publica antologia Ortodoxie şi românism, naţiunea „este o condiţie fundamentală a mântuirii”. Iar în anii celui de-Al Doilea Război Mondial, când naţiunile au fost atât de greu încercate, părintele Stăniloae scria: „Neamurile (naţiunile – n.n.) sunt zone ontice ireductibile. Ele sunt unităţi specifice ale omenirii”. Şi continua: „Aceste întreguri etnice, vii organisme spiritual-biologice, nu pot fi sfărâmate pentru a se crea comunităţi bisericeşti anaţionale”. În alt articol, reluând ideea permanenţei naţiunii de-a lungul istoriei, scria: „Între realităţile fundamentale care au rămas după furtunile istoriei au fost în primul rând Neamurile, căci Neamurile au fost întotdeauna purtătoarele istoriei şi ale culturii. Drept aceea oricâte noutăţi ar putea ţâşni de pe urma războului actual, nu încape îndoială că Neamurile vor continua să rămână ca realităţi fundamentale …”.

Marele sociolog Dimitrie Gusti, referindu-se la ponderea naţiunii la nivel planetar, nota: „Naţiunea este realitatea centrală care însumează toate aspiraţiile fireşti ale indivizilor şi de la care pornesc nu spre altă fiinţă ci spre un nou plan de relaţii toate manifestările internaţionale…”. În ce ne priveşte, valorificând contribuţiile înaintaşilor şi pornind de la ei, am sintetizat în definiţii şi caracterizări succinte conceptul de naţiune – naţiunea etnică! -, de Stat naţional, precum şi blindajul lor de oţel special, naţionalismul. Naţiunea este o comunitate umană etno-lingvistică, sedentarizată pe un teritoriu al ei, cristalizată într-un îndelungat şi complex proces istoric în care şi-a constituit un specific naţional, „codul” său etic, spiritualitatea sa, şi-a afirmat identitatea şi suveranitatea naţională – atributele ei supreme şi inalienabile -, voinţa politică şi obţiunea religioasă – toate materializate în Statul naţional -, devenind astfel principala permanenţă a istoriei.

La nivel planetar a prevalat şi prevalează dreptul naţiunii înaintea tuturor

Naţiunea traco-geto-dacilor – strămoşii noştri reali, descendenţi ai poporului primordial al Europei (arienii/pelasgii) -, creatoarea primelor civilizaţii europene, în Neolitic, a fost prima naţiune constituită pe „bătrânul continent”, cu primele State naţionale. Statul naţional, fiu natural al naţiunii, coordonatorul dezvoltării ei optime şi al apărării ei în faţa oricăror provocări şi primejdii, este un ansamblu organic de instituţii continuu perfectibile în dinamica vieţii, acreditat de istorie ca formaţiune politică ideală, devenit expresia politică a poporului suveran în epoca modernă – epoca suveranităţilor naţionale – în care egalitatea în datorii şi drepturi s-a impus ca un bun comun al tuturor cetăţenilor săi. Şi redăm aici cea mai reprezentativă şi mai fermă apreciere asupra specificului naţional şi a Statului naţional pe care i-o datorăm geniului nostru naţional, Mihai Eminescu: „Cestiunea de căpetenie pentru istoria şi continuitatea de dezvoltare a acestei ţări este ca elementul românesc să rămâie cel determinant, ca el să dea tiparul acestei forme de Stat, ca limba lui, înclinările lui oneste şi generoase, bunul lui simţ, c-un cuvânt geniul lui să rămâie şi pe viitor norma de dezvoltare a ţării şi să pătrundă pururea această dezvoltare”. Şi Eminescu concluziona: „Voim Statul naţional, nu Statul cosmopolit, nu America dunăreană. Voim ca stejarul stejari să producă, nu meri pădureţi”. Naţionalismul – atât de deformat şi de hulit de propaganda Forţelor de dominaţie! – este sentimentul sacru al oricărui nativ ce se revendică de la o naţiune şi, deopotrivă, datoria lui sacră de a contribui la dezvoltarea optimă a acesteia şi de a o apăra până la sacrificiul suprem. Totodată, naţionalismul implică sentimente similare pentru toate naţiunile lumii – surorile bune ale naţiunii sale în florilegiul planetar al naţiunilor. Deci, după atâtea opinii ale unor înaintaşi de înaltă ţinută ştiinţifică şi patriotică, concluzii pertinente la care aceştia au ajuns prin îndelungate reflecţii asupra surselor studiate şi după propria experienţă de viaţă, ce trebuie să facem noi pentru a nu greşi faţă de înaintaşii noştri, faţă de noi înşine, faţă de contemporanii şi urmaşii noştri, pentru a găsi întotdeauna „cuvântul ce exprimă adevărul”?

Himera „Imperiului universal”

Ne aflăm, într-adevăr, sub greutatea axiomatică a realităţii istorice, reţinută şi în opiniile citate, privitoare la naţiunea etnică şi la Statul ei naţional – valori supreme aflate acum la o răscruce a istoriei – iar pe de altă parte suntem şocaţi de o aşa-zisă „viziune nouă” care, ignorând datele şi legitatea istorică, „postulează” schimbarea, la comandă, a ceea ce este statornicit ca permanenţă istorică şi direcţie de evoluţie spre mai bine, „postulează” o schimbare în acest mod în însăşi natura umană.

Spuneam la început că lumea – şi noi, cu lumea! – se află, azi, într-un moment greu, ca urmare , în fond, a unor slăbiciuni şi erori ale însăşi societăţii umane, perpetuate în timp. Societatea modernă, ajunsă – prin lupta milenară a naţiunilor – în această epocă a suveranităţilor naţionale, epocă în măsură să asigure, în sfârşit, armonia socială şi democraţia reală – idealul tuturor timpurilor istorice – a fost şi ea deturnată de la mersul său firesc de către forţele de dominaţie planetară. Acestea, preluând de la defunctele imperii „istorice” himera „Imperiului universal”, plănuiesc constituirea unui, la fel de himeric, „Imperiu global” – condus de un Guvern mondial, într-o aşa-zisă „Nouă Ordine Mondială” -, cu trecerea printr-o „fază intermediară”, pregătitoare, de aşa-zise „Uniuni” – superstate zonale în care să se „topească” naţiunile etnice reîncarcerate, cu Statele lor naţionale într-un superstat „civic şi multicultural”, fără culoare naţională.

Prima „Uniune” de acest fel – intitulată, semnificativ, „Uniunea Statelor Americane” (U.S.A.) – a fost creată către sfârşitul secolului al XVIII-lea, cu gândul de a cuprinde în viitor cele două Americi, iar altele două, până acum, au fost create în secolul al XX-lea: celebra U.R.S.S. iar mai nou „Uniunea Europeană” (U.E.). Mai sunt „planificate” şi altele. Corifeii acestor forţe şi ai acestor entităţi au elaborat şi au promovat „noua viziune” asupra naţiunii şi a Statului ei naţional. Prima „variantă” a acestei „noi viziuni” a fost cea leninist-stalinistă/masono-comunistă (bolşevică) şi pe baza ei s-a constituit în 1922 prima mare închisoare modernă a naţiunilor deja încarcerate în imperiul „istoric” anterior, autocrat, al ţarilor, numit acum „Uniune” (U.R.S.S.), cu dezastruoasele rezultate cunoscute. Varianta „postula” dispariţia previzibilă a naţiunilor, dar nu găsise încă „formula magică” a dispariţiei, iar corifeii au trecut la aplicarea forţei, cu lichidări masive împotriva „duşmanilor poporului”, hotărâţi să construiască o mare „naţiune sovietică”. Era noua invenţie „în materie”, în plan euro-asiatic, după sintagma „naţiune politică” a nobilimii din Evul mediu şi sintagma „naţiune americană”, nume care începea să fie folosit pentru mozaicul etnic ce popula U.S.A.

Transformarea naţiunilor etnice în aşa-zise „naţiuni civice”

Trecându-se, la începutul secolului al XX-lea, la „faza” neoimperialistă şi constituindu-se conspiraţia neoimperialistă mondială pentru reîncarcerarea naţiunilor care, prin luptă milenară, obţinuseră recunoaşterea principiului suveranităţii, cu dreptul constituirii/reconstituirii Statelor naţionale, corifeii forţelor de dominaţie au căutat continuu „formula magică” pentru amăgirea şi reîncarcerarea naţiunilor europene, naţiuni cu străvechi rădăcini istorice şi cu o civilizaţie avansată. Astfel, au relansat, în etapa interbelică, ideea unor „federaţii” zonale şi chiar ideea unor „State Unite ale Europei”, dar evenimetele s-au precipitat şi ideile s-au stins.  Între timp se pornise – discret dar mai ales secret – „lucrarea” unei noi „construcţii” europene, căutându-se momentul potrivit pentru punerea în operă a „proiectului”. Şi „momentul” a venit după cel de-Al Doilea Război Mondial, când, printr-o politică a „paşilor mărunţi”, s-a declanşat acţiunea de constituire a „Uniunii Europene”. Între timp, marea „Uniune Sovietică”, datorită represiunilor şi contradicţiilor interne, ca şi agresivităţii în plan extern, urca stăruitor către un prag al exploziei la sfârşitul secolului al XX-lea, iar „uniunea” de peste ocean avea „probleme”; chiar un cunoscut ziarist al ei o numea „imperiul sălbăticiei”.

În Occident se afirma însă „Uniunea Europeană”. Şi în timp ce U.R.S.S. „cădea” – de fapt se „metamorfoza”, cu chinuri inerente, într-un mare „Centru de Putere” -, Uniunea Europeană lansa, în ianuarie 2006, „varianta a doua” în problema desfiinţării naţiunilor etnice şi a Statelor lor naţionale ai căror lideri acceptaseră sau vor accepta, semnând, „aderarea” la U.E. -, variantă dată sub forma unei „recomandări”, conţinând şi „formula magică” pentru aceasta: adică transformarea naţiunilor etnice în aşa-ise „naţiuni civice” care, cu Statele lor naţionale, devenind şi ele „civice şi multiculturale” să se „topească” în Superstatul U.E., condus după „aquis-ul” comunitar elaborat de specialiştii tehnocraţi ai centrului, conduşi mult timp de Jean Monnet.

Cercetând constituirea şi ascensiunea U.E., doi autori englezi: Cristopher Booker şi Richard North -, cu o investigaţie la zi şi o bibliografie impresionantă, au elaborate, iar în 2003 au publicat o impresionantă carte ştiinţifică purtând un titlu semnificativ: „Uniunea Europeană – marea amăgire”, tradusă imediat şi editată în limba română, dar tăcută de media noastră internă. Titlul exprimă demonstraţia convingătoare din conţinut iar finalul o rezumă succint şi se constituie ca o previziune. Îl reproducem aici: „Numai când oamenii au descoperit că şi-au pierdut democraţia şi puterea propriilor lor ţări de a se guverna singure, au început să aprecieze într-un fel nou cât de preţioase erau valorile care le-au fost luate fără ştirea lor. Deveniseră victimele uneia dintre cele mai mari prefăcătorii colective ale secolului al XX-lea care din acest punct de vedere merită să fie aliniată lângă visele de autoamăgire ale comunismului. Mai curând poate, iar nu mai târziu, fantezia ‘marelui proiect european’ se va destrăma, biruită de realitate, distrusă de toate acele contradicţii pe care ambiţiile ei demente n-au fost în stare să le prevadă şi pe care n-ar fi putut niciodată spera să le rezolve. Dar va lăsa în urma ei distrugeri cumplite: un pustiu din care popoarele Europei vor avea nevoie de mulţi ani ca să se trezească iar la viaţă”.

Au urmat şi alte previziuni similare, câteva atenţionări în presă, cotidianul «Ziua» „monitoriza” inteligent evenimentele, dar factorul nostru politic intern îşi urma „programul”. Astfel că România, abia ieşită de sub obedienţa directă a U.R.S.S. (aflată în curs de „metamorfozare”), a fost inclusă în U.E. prin semnăturile liderilor de atunci, cu de la ei putere, în 2007 şi, operativ, cu aprobarea Parlamentului. Semnând „aderarea” la U.E., liderii au cedat suveranitatea naţională şi au angajat ţara să urce şi următoarele două „trepte” numite, eufemistic, „integrare” şi „globalizare”; la capătul „scării”, desigur, urma a se deschide larg porţile „Imperiului global”.

„Ţineţi cu poporul toţi, ca să nu rătăciţi, pentru că poporul nu se abate de la natură, nici nu-l trag străinii aşa de uşor de partea lor…”

Înaintaşii noştri ne-au dat soluţia pentru a nu greşi în asemenea ceasuri de cumpănă: „Ţineţi cu poporul toţi ca să nu rătăciţi – ne-a spus acelaşi Simeon Bărnuţiu -, pentru că poporul nu se abate de la natură, nici nu-l trag străinii aşa de uşor în partea lor, cum îi trag pe unii din celelalte clase, care urlă împreună cu lupii şi sfâşie pe popor dinpreună cu aceştia; nu vă abateţi de la cauza naţională de frica luptei…”. Şi cum trebuie procedat – încă ne-a spus Mihai Eminescu: „Schimbaţi opinia publică, daţi-i o altă direcţiune, răscoliţi geniul naţional – spiritul propriu şi caracteristic al poporului – din adâncurile în care doarme, faceţi o uriaşă reacţiune morală, o revoluţiune de idei, în care ideea românească să fie mai mare decât uman, genial, frumos. În fine, fiţi români, români şi iar români!”.

Nu din laşitate ne vine în minte zicala populară: „Uşor de spus, greu de făcut!”. Căci factorul politic, autointitulata „clasă politică”, după „aderarea” la U.E., din 2007, îşi urmează cu zel programul „pro-european”, aşa cum i se cere. Personal, atât cât am putut, am atras atenţia asupra drumului greşit pe care se merge, cel mai important prin cartea din 2010. Apoi am continuat, cu posibilităţile şi mai reduse ale pensionarului. Au procedat şi alţii la fel, dar tot cu dezamăgiri. Citez cartea d-lui general (r) Gh. Dragomir : „Europa cu capul în stele şi trupul însângerat”, Bucureşti, Editura România în lume, 2011, 331 p. sau cartea a doi sociologi, prof. dr. T.O. Bompa şi prof. dr. D. Porojan, „România – acum ori niciodată!”, Bucureşti, Editura Irecson, 2010, 287 p. -, în sfârşit cel mai important semnal de alarmă, cartea omului politic prof. dr. Gheorghe Funar intitulată „Holocaustul împotriva românilor, două volume masive”, Cluj-Napoca, Editura GEDO, 2011 şi 2012, continuată prin conferinţe de presă şi articole, punctând derapajele şi formulând soluţii de îndreptare.

Şi tăvălugul îşi continuă rostogolirea, iar megacriza din U.E. refuză să dea semne de vindecare Între timp, adeverindu-se previziunea celor doi autori englezi şi alte previziuni similare, Uniunea Europeană a intrat în criză, devenită repede megacriză, cu perspectiva unei „explozii”. Liderii şi doctrinarii „U.E.”, alarmaţi şi ei, s-au întrunit non-stop, dar nu s-au putut abate de la direcţia dată. Astfel că, după dezbateri, au decis doar să schimbe titulatura: în loc de „Uniunea Europeană”, au reînviat „formula americană”, de două ori eşuată în Europa: „Statele Unite ale Europei”, absolut inadecvată pentru „bătrânul continent” cu naţiuni având rădăcini istorice adânci şi o civilizaţie recunoscută. În fond, cu această „schimbare” U.E. rămânea „aceeaşi Mărie cu altă pălărie”, cum am atenţionat într-un studiu apărut în presă, în care insistam asupra ideii unei Europe Unite dar o Europă a naţiunilor suverane şi a Statelor lor naţionale independente. Au însă medicii o vorbă de duh: „Frecţie la picior de lemn!”.

Şi tăvălugul, pentru noi – dar nu numai pentru noi! – îşi continuă rostogolirea, iar megacriza din U.E. refuză să dea semne de vindecare. Noi rămânem cu Suveranitatea cedată, cu falsificarea identităţii naţionale reale reconfirmată guvernamental în varianta cea mai dură. În paralel se resimte acut efectul înstrăinării de până acum a activelor economice şi a resurselor naţionale strategice şi se înstrăinează în continuare ce a mai rămas neînstrăinat.

Pământul ţării, conform Constituţiei revizuite, continuă să se vândă „într-o veselie”, la străini şi la apatrizi. Ministerul educaţiei rămâne cu obiectivul principal, învăţământul, căzut din titulatură, Sănătatea se „îmbolnăveşte” periodic. „Roiuri” umane, ca odinioară, continuă să plece în „migraţie” în „lumea largă”, pentru o viaţă decentă, în timp ce viaţa politică se derulează într-o vrajbă endemică şi la intervale de timp lansează noi campanii de revizuire a Constituţiei pentru a fi pusă de acord cu aquis-ul comunitar, conform angajamentelor asumate de lideri şi de Parlament în 2007, când a fost cedată suveranitatea naţională etc. etc. etc. Acum, în cea de-a treia campanie de revizuire a Constituţiei, bătălia cea mare se dă în jurul articolului 1, mai exact în jurul conceptului de Stat naţional al acesteia. Din punctul de vedere al celor interesaţi, acest atribut major a mai rămas de eliminat din respectivul articol, în cea mai mare parte deja golit de conţinut prin cedarea suveranităţii şi falsificarea identităţii naţionale. Statul naţional român pare să devină Stat fiscal… Cu eliminarea din Constituţie a conceptului de Stat naţional, factorul politic s-ar conforma integral „recomnadării” U.E. din ianuarie 2006, Statul naţional devenind „civic şi multicultural”, spre satisfacţia unor agresive extremisme minoritare şi ar fi pregătit să se „topească” în himericul „Imperiu global”. De altfel, conceptul în sine a fost serios afectat din altă direcţie: prin fiscalitatea excesivă promovată de guvernele „tranziţiei” Statul naţional pare să devină Stat fiscal. România – s-a comunicat recent – are cel mai mare procent de impozitare a muncii.

Constituţia revizuită ar trebui să asigure cadrul legislativ pentru recuperarea suveranităţii naţionale

Având în vedere situaţia limită în care ne aflăm, nu o revizuire a Constituţiei ne este necesară ci, într-o perspectivă bine chibzuită, ne este necesară o nouă Constituţie. Iar Constituţia care ar ieşi din actuala revizuire ar trebui să asigure cadrul legislativ pentru următoarele obiective majore: recuperarea suveranităţii naţionale; recuperarea identităţii naţionale reale; readucerea „acasă” a activelor economice şi a resurselor naţionale înstrăinate, în paralel cu revenirea „acasă” a cetăţenilor Statului naţional plecaţi „în lume” pentru pâinea familiilor lor; redobândirea pământului ţării vândut străinilor şi apatrizilor după ultimele două revizuiri ale Constituţiei; reconsolidarea instituţiilor Statului naţional pe temelia interesului naţional; grija deosebită pentru a nu fi afectată străvechea noastră dreaptă credinţă monoteistă prin „ecumenismul” globalizator care se preconizează. Grija pentru toate acestea şi pentru multe altele care s-au deteriorat ar urma să fie înscrisă în noua noastră Constituţie, a Statului naţional suveran, unitar şi indivizibil şi în legile speciale care ar urma să se dea în litera şi spiritul ei, într-un efort stăruitor de renaştere naţională în care totul trebuie regândit şi restatornicit.

Legat de ceea ce am afirmat anterior, se impune o precizare specială cu privire la religia noastră strămoşească. Ortodoxia este religia noastră naţională. Termenul este o traducere în limba greacă a expresiei: dreaptă credinţă. Noi includem în acest termen, ca dreaptă credinţă, şi străvechea noastră dreaptă credinţă monoteistă, multimilenară, a strămoşilor reali, de la arieni la traco-geto-daci. Şi numai în această accepţiune considerăm deosebit de importante precizările doctrinarului teolog Dumitru Stăniloae, care scria în 1939 în cartea sa, «Ortodoxie şi românism», următoarele: „Când accentuăm elementul ortodox din firea românească arătăm un motiv în plus pentru necesitatea ca neamul nostru să rămână pe linia ortodoxă dacă vrea să nu decadă din românism şi în general dintr-o situaţie superioară în una inferioară. Aceasta ar fi nu numai o cădere din ordinea naturală, ci şi o păcătuire faţă de Dumnezeu, care n-ar rămâne nepedepsită”. Şi dădea exemplul evreilor: „Evreii au fost avertizaţi în mod special de profeţi să nu cadă din religia înaltă a părinţilor, iar pedeapsa pentru această cădere prin neprimirea lui Hristos a fost gravă, arătându-se ca o degenerare naţională”. Şi, revenind la români: „O părăsire a ortodoxiei (de către români, n.n.), avută timp îndelungat, echivalează cu degenerarea care e legată de orice coborâre dintr-o situaţie spirituală mai înaltă”.

O Europă a naţiunilor suverane şi a Statelor lor naţionale independente

Un avertisment similar ne-au lăsat şi marele istoric Nicolae Iorga şi Mareşalul Ion Antonescu. Or, privitor la religie, „Uniunea Europeană”, faţă de care liderii şi Parlamentul au semnat şi au votat „aderarea” în 2007, deja ne promisese, în 2005, ca perspectivă, o „Europă post-creştină”. Comentariile sunt de prisos. Să fim însă bine înţeleşi: Orice compatriot raţional şi orice european cu mintea întreagă dereşte o Europă unită, dar, cum spuneam mai sus, o Europă a naţiunilor suverane şi a Statelor lor naţionale independente, edificată pe temelia unui complex de relaţii, convenţii, tratate în beneficiul reciproc, pentru o dezvoltare optimă şi pentru apărare, pentru pace în lume. Aceasta ar putea fi, într-adevăr, cum ne spunea revoluţionarul paşoptist şi mare om de Stat I.C. Brătianu „renaşterea Europei pentru o libertate statornică” şi pentru ca naţiunile ei să nu devină victime ale jocului periculos şi iresponsabil pus la cale de „înalţii prelaţi ai globalizării”, joc la care au aderat, fără rezerve şi cu o supunere oarbă, multe „cozi de topor” şi de la noi din ţară şi multe, foarte multe, aşa-zise „elite” culturale, universitare şi politice.

Conştientizăm greutatea acestui efort de renaştere naţională, mai ales că el trebuie concertat planetar, căci şi primejdia este planetară. Pentru acest efort ne este necesar un partid politic construit pe alte criterii decât până acum, partid care, în consens cu alte partide, la fel construite, unite pe vectorul – forţă al renaşterii naţionale, să-şi asume această răspundere. Partidele politice existente, în primul rând cele generatoare de „baroni” moderni – „ciocoi noi cu bodyguard”, cum le-a spus scriitorul Dinu Săraru -, generatoare de discordie şi de politică aistorică, au dovedit că nu sunt capabile să-şi asume un astfel de efort.

Criteriul de constituire a partidelor politice moderne pentru a contracara efortul de dominaţie mondială al celor celor care l-au promovat şi îl promovează. Partidele politice ale epocii moderne – epoca suveranităţilor naţionale, a armoniei şi a democraţiei reale -, dinamizatoare ale unei vieţi politice sănătoase, benefice într-un Stat naţional – trebuie să exprime, fiecare în parte, şi toate împreună, în plan naţional şi pe componentele majore de dezvoltare a Societăţii, unitatea naţională – pe temeiul armoniei sociale şi al democraţiei reale – şi să militeze consecvent pentru optimizarea dezvoltării, pentru prevalenţa dreptului naţiunii, al poporului suveran înaintea tuturor, pentru buna convieţuire în lume.

Doctrine înscrise pe „roza vânturilor”

Cei care au fost şi sunt interesaţi să domine lumea – un obiectiv himeric şi criminal – şi în primul rând să desfiinţeze naţiunile etnice şi Statele lor naţionale, să le reîncarcereze într-un „Imperiu universal” sau , mai nou, într-un „Imperiu global”, i-au „învăţat” pe cei vizaţi – adică „restul” lumii! – să-şi constituie partide politice pe segmente sociale şi cu doctrine înscrise pe o „roză a vânturilor”. Pentru ca învrăjbindu-se de „jos” în „sus” şi de „sus” în „jos” – în lupta pentru putere, să destabilizeze societatea, Statul naţional, astfel ca acestea, „globalizate”, să poată fi dominate de „învăţătorii” lor. Problema aceasta trebuie explicată pe-ndelete tuturor compatrioţilor, tuturor concetăţenilor. Trecerea la acest nou sistem de convieţuire a partidelor politice va însemna o adevărată revoluţie în viaţa politică a lumii, în beneficiul naţiunii şi al Statelor lor naţionale, a popoarelor suverane şi cea mai puternică lovitură dată forţelor de dominaţie mondială. Paşnic, fără violenţă! Din păcate, demersurile personale de până acum – oferind noi, după posibilităţile proprii, consiliere ştiinţifică şi doctrinară – n-au dat rezultate concrete. Dezamăgiri au avut şi alţii.

Să redevenim „români, români şi iar români”, patrioţi şi naţionalişti

Sufletul naţional pare să nu mai aibă sălaş în conturile bancare. Iar compatrioţii din ţara reală, împinşi la limita sărăciei, neinformaţi şi dezinformaţi, abia îşi caută un loc de muncă şi ceva „mărunţiş” pentru „coşul zilnic”, dar şi mulţi, e adevărat, au ajuns să nu mai reziste tentaţiilor şi manipulării din campaniile electorale. Ar trebui o unire într-un întreg între sufletul naţional şi ansamblul mijloacelor necesare pentru revigorarea unei vieţi politice sănătoase. Această unire nu este imposibilă, dar întârzie îngrijorător să se producă, în timp ce tăvălugul răului se rostogoleşte continuu peste noi. Tocmai o asemenea unire ne-ar permite să nu „rătăcim”, cum ne-a învăţat revoluţionarul paşoptist Simeon Bărnuţiu, ne-ar permite să dăm o altă direcţie, decât până acum, opiniei publice, să facem o „revoluţie de idei”, în fine, să fim ori să redevenim „români, români şi iar români”, patrioţi şi naţionalişti, aşa cum ne-a îndrumat geniul nostru naţional, Mihai Eminescu.

„De avem sau nu dreptate/Eminescu să ne judece!” – vorba poetului Grigore Vieru din „trista ţară basarabă”. Dacă nu ne ajutăm singuri, nimeni nu ne va ajuta! Să nu uităm că România Mare a fost creată de înaintaşii noştri sub deviza: „Prin noi înșine””, deviză care azi revine puternic în actualitate.

Aşa să ne ajute Dumnezeu! Amin!


Ziua Națională a României – importanță și necesitate!

Dacă să pornim de la înțelesul cuvântului „necesitate”, atunci esența fenomenului exprimă latura fundamentală a unui lucru destul de important în existența individului. Acest lucru se plasează între utilitate și semnificație, aspecte ce satisfac anumite exigențe ale omului și societății acestuia. În contextul dat, fenomenul de necesitate și importanță are tangență majoră și cu zilele de sărbători ce au loc în cadrul unei societăți, – acestea satisfăcând cerințele spirituale ale cetățenilor. Sărbătoarea din cadrul unei societăți este o zi prin care se comemorează un anumit eveniment istoric, religios, cultural, iar omul este acel care își întrerupe activitatea obișnuită de muncă pentru a se bucura de manifestările organizate cu acest prilej. În asemenea mod se sărbătorește și așa-numita Ziua Națională – zi în care un popor își marchează o întâmplare foarte importantă din istoria propriei țări. Așa fiind, vom vorbi despre Ziua Națională a României, 1 Decembrie, eveniment sărbătorit de întregul popor român, eveniment de o mare pondere ce caracterizează și reprezintă identitatea unui stat și a unei națiuni.

Ziua Națională a României este ocazia unde fiecare cetăţean se simte onorat de febra sărbătorilor, de febra emoţiilor de a fi român și, nu în ultimul rând, de febra afectivă faţă de valorile naţionale românești. Ziua de 1 Decembrie, sărbătorită din 1990 și până în prezent, este o chestiune istorică ce se asociază cu ziua de 1 decembrie 1918, unirea Transilvaniei cu România, eveniment extrem de important pentru poporul român. Prin urmare, ziua de 1 decembrie a devenit sărbătoarea națională a României şi după evenimentele istorice petrecute de după anii 1989. Astfel, poporul român îşi sărbătorește cu multă demnitate ziua naţională, aceasta fiind deja la a 33-a aniversare. De fapt, în anii precedenți, de până la 1990, Ziua Națională în România a fost marcată în diverse perioade, toate fiind corelate pe anumite evenimente istorice. Confirmarea poate fi următoarea: Ziua Națională a României din anii 1948-1989 a fost sărbătorită la 23 august, – eveniment ce se asocia cu semnificatul de zi a eliberării României de către armata sovietică și, totodata, de răsturnare a regimului antonescian; iar Ziua Națională a României din anii 1866-1947 a fost sărbătorită la 10 mai, zi festivă ce se asocia cu trei momente importante și anume: începutul domniei lui Carol I, independenţa de stat şi încoronarea primului rege al ţării. Cât privește ziua de 1 decembrie, înregistrată ca sărbătoare națională a României din anii 1990 și până în prezent, este un eveniment nespus de însemnat din istoria românilor, acesta fiind marcat în 1918 prin unirea Transilvaniei cu România. Deci, România timp de 33 de ani își marchează Ziua Națională în data de 1 Decembrie, dată ce reprezintă coeziunea și unitatea tuturor românilor de pretutindeni. Unitatea poporului român, dobândită prin anii istoriei, reprezintă bogăția spirituală și culturală a națiunii române. Istoria, fiind un proces vital al unui popor, este o temelie de rezistență pe care se poate sprijini o societate, o țară. Corespunzător, se consolidează unitatea națională a românilor, iar semnificația zilei naționale reprezintă identitatea națiunii române. Totul este o construcție unitară-identitară trecută prin filtrul istoriei și prin viața strămoșilor noștri. În așa mod, generația de astăzi este obligată să cunoască integral istoria națională, – lucruri care trebuiesc știute și respectate cu mare sfințenie. Cât despre sentimentul și devotamentul național, acestea sunt aspecte pe care orice om de naționalitate și origine română trebuie să le valorizeze la cel mai înalt nivel, deoarece numai așa se va oferi soliditate demnă în existență, numai așa se va câștiga respectul față de sine în corelație cu respectul față de întregul popor, în rezultat consolidându-se reciproc fenomenul de unitate autentică națională.

Ziua Naţională a României, sărbătorită la 1 Decembrie, are o însemnătate aparte și anume: realizarea unui scop suprem pentru întreaga națiune română. Pentru obținerea acestui scop suprem sau, mai bine zis, pentru realizarea unui ideal național de o valoare inegalabilă s-a luptat mult, iar strămoșii noștri sunt acei care ne-au lăsat moștenire o țară bine închegată. De aceea, cum s-a menționat și mai sus, generația de astăzi trebuie să conștientizeze foarte bine importanța și prezența unui stat integru. Deci, este necesar ca fiecare cetățean de origine și naționalitate română să contribuie la crearea celor mai favorabile acțiuni și la asigurarea cât mai profundă în a menține integritatea acestei țări, dar, în același timp, de a contribui și la completarea ei prin reunificarea acelor regiuni care sunt încă în afara României la ziua de azi (acest lucru, în prim plan, se referă la Basarabia). Ca urmare, prin reunificare, se va întări și mai mult fenomenul de unitate națională, iar integritatea teritorială a statului român va fi nestingherit o forță și o capacitate de neînvins în totalitatea instrumentelor de existență.

Prin șansa de a fi cât mai uniți în idealuri comune vom reuși să consolidăm tot mai mult integritatea și unitatea națională a țării românești. Iar Basarabia, prin posibilitatea de a se reuni cu patria-mamă, se va încadra într-o societate modernă ce corespunde stadiului actual de progres social, unde, cel mai important, își va recăpăta dreptul legal la o identitate corespunzătoare. Un lucru este cert, poporul autentic român basarabean este cu trup și suflet pentru unitatea națională a României, iar sărbătoarea din 1 Decembrie este comemorată cu același sentiment suprem de mândrie românească. Așadar, Ziua Naţională a României este sărbătoarea care motivează poporul român de pretutindeni în a exista şi înfăptui lucruri nobile pentru ţară, pentru societate, pentru sine.


„Detunatele” – Orga de piatră a Munților Apuseni

Printre „minunile” geologice ale României se află și aceste formațiuni de rocă vulcanică ce au „pătruns” ca intruziune rocile sedimentare și aici au format coloane ca niște adevărate tuburi de orgă muzicală. Din când în când, urmare a eroziunii (vânt, ploi, soare etc.), câte o coloană se desprinde din „buchetul” formațiunii și cade cu zgomot și ecou reverberant pe grohotișul de la baza aflorimentului. „Detunata Goală” – așa cum este numită formațiunea cea mai vizibilă -, este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip geologic și botanic, situată în județul Alba, pe teritoriul administrativ al comunei Bucium. De asemenea este unul dintre cele mai importante puncte de atracție turistică ale județului Alba, fiind considerat „Cel mai frumos vârf al Munților Apuseni”. În vara anului 2013, milioane de cetățeni români au ieșit în stradă pentru a susține dezvoltarea turistică a zonei, în detrimentul unei investiții străine într-un proiect minier controversat. Vârful Detunata este împărțit în „Detunata Flocoasă” și „Detunata Goală”, asta pentru că aspectului lor este diferit: una este golașă, lipsită de pădure, iar cealaltă este acoperită de o pădure deasă de molid. Ce sunt de fapt orgine acestea care se ridică către cer? Sunt coloane de bazalt. Când bucățile din ele se rup și se prăvălesc la pământ, zgomotul făcut seamănă cu un tunet, o detunătură. Cele două Detunate „surori” nu sunt altceva decât două măguri vulcanice, o „irumpere” de bazalte, ca rezultat al vulcanismului manifestat în Munții Apuseni. Înălțimile nu sunt mari, altitudinea fiind în jur de 1200 metri (mai precis „Detunata Flocoasă” – 1258 metri și „Detunata Goală” cu 100 mai puțin (1158 metri, dar mult mai pitorească). Ambele măguri surori sunt declarate rezervații încă din anul 1936.

Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate și are o suprafață de 24 ha. Detunata Goală are zone lipsite de pădure, cu pereți stâncoși de o splendoare aparte prin ale lor „coaste” de andezit-bazalt. Caracteristic bazaltului de la Detunata sunt coloanele patrulatere, pe când în alte regiuni mai frecvente sunt coloanele hexagonale. Explicația este timpul diferit de răcire a lavei. Peretele de stâncă are înălțimea de 75 metri. O mare „trenă” de grohotiș, formată din fragmente ale coloanelor de rocă desprinse din masivul de piatră este impresionantă în sine, atât prin masa uriașă acumulată aici, cât și prin dimensiunea acestor coloane căzute. Pentru îndrăzneți, există o potecă ce permite accesul rezonabil de facil în zona de maximă spectaculozitate. Aria protejată, remarcabilă prin prezența coloanelor de bazalt de formă prismatic-hexagonală, aflată în nesfârșita înșiruire de culmi ale Munților Metaliferi, un vârf, relativ modest ca altitudine, reprezintă împreună cu „Detunata Flocoasă” (1265 m), puncte de mare atracție turistică. În timp ce „Detunata Flocoasă” își datorează numele pădurii de molid care o acoperă, nu oferă prea multe posibilități de examinare geologică. „Detunata Goală” (1048 m), lipsită de pădure, dezvăluie spectaculoasa „fizionomie” magmatică.

Se zice că odinioară – după cum spune legenda -, pe timpurile când trăiau încă uriașii și zânele în țara Ardealului, au sălășuit în apropiere de Buciumani o ceată de uriași, conducătorul lor fiind dușman înverșunat al zânelor, omorând zânele care-i cădeau în mână. Această căpetenie avea un fiu foarte frumos, viteaz și voinic, care mergea să se ia la trântă cu bourii și urșii ce trăiau în pădurea Buciumanilor (așa, pentru antrenament). Într-o zi, s-a rătăcit prin pădure și, înserându-se, s-a culcat la poalele unui brad unde și-a făcut culcuș de cetină. În acest timp, cum încerca el să doarmă, a observat o luminiță mișcătoare prin pădure. Ciulind urechea, a auzit cântecul dulce al unei doine. Fiul uriașului s-a îndreptat spre direcția luminii și într-o poieniță a văzut o fecioară frumoasă care cânta lângă un foc de vreascuri. Era o zână, chiar una dintre dușmanele de moarte ale tatălui său. Văzându-l, zâna s-a speriat, voind sä fugă, dar feciorul uriașului a liniștit-o, spunând să rămână. Toată noaptea au vorbit și au glumit împreună, uriașul îndrăgostindu-se de zână, din ziua aceasta nemaiputând urî zânele și, pe ascuns, întâlnindu-se zilnic cu ea. Tatăl său, bănuind ceva necurat, l-a urmărit în pădure. Astfel și-a surprins fiul în brațele unei zâne, exact în locul unde azi se află Detunata. Cu un strigăt de ură disperat, lancea uriașului străpunge corpul zânei, iar in același moment inima uriașului este străpunsă de pumnalul fiului său. Pământul s-a deschis, ieșind flăcări din adâncime, înghițind uriașii și trupurile îndrăgostiților în același timp, iar flăcările venite din adânc s-au transformat în stană de piatră, așa cum le vedem noi astăzi.

Ca istorie, în anul 1852 împăratul Franz Joseph al Austriei a urcat la Detunata. Printre alte personalități care au vizitat Detunata se numără: regele Ferdinand I al României, Regele Mihai (ultimul rege al României), Avram Iancu (conducătorul Țării Moților), Gheorghe Dima (Academia Română), Vasile Goldiș (Academia Română), Iosif Vulcan (Academia Română), George Barițiu (întemeietorul presei române din Transilvania), Timotei Cipariu (părintele filologiei române), Axente Sever (revoluționar), Ilie Măcelaru (președintele instanței Sibiu), Ion Agârbiceanu (preot în sat), Emmanuel de Martonne, Gheorghe Șincai, Ion Pop-Reteganul, Ecaterina Varga, Emil Dandea (primar al municipiului Tg. Mureș) etc.

Dacă ai în plan ca să ajungi la Detunata Goală, trebuie ales ca punct de pornire localitatea Bucium din Munții Metaliferi. Pornind cu mașina din Alba Iulia pe drumul național DN 74, trecând prin Zlatna traversând Pasul Bucium (915 m) până la satul Cerbu (situat la 6 km sud-vest de Abrud) la 7 km depărtare se află comuna Bucium (sinonim instrumentului muzical „tulnic” folosit de păstorii din regiunile de munte, spre a da semnale sonore cât mai departe). Drumul este la început mai pieptiș și urcă prin pădure, însă vei uita de oboseală ca prin minune atunci când priveliștea ți se va deschide către pajiști pline de căpițe, tipice pentru peisajul din Țara Moților. În drumul spre „Detunata Goală” poți să îți încarci bateriile la Popasul Fefeleaga. Se spune că numele nu este pus la întâmplare, pentru că este vorba fix de casa în care ar fi locuit Fefeleaga, personajul din nuvela scriitorului Ion Agârbiceanu. Nu mai mergi mult de aici și intri într-o pădure ruptă parcă din basme, unde calci numai pe mușchi moale, în care, uneori, te afunzi de nu ți se mai vede bocancul. Mai că vrei să te întinzi pe această saltea naturală, să respiri liniștea locurilor și să tragi un pui de somn. Aici ai impresia că timpul s-a oprit în loc. Apoi ajungi la baza Detunatei, unde ești întâmpinat de marele câmp de bolovani prăvăliți din „orga de piatră” a Detunatelor. Poteca șerpuiește și urcă prin câmpul de bolovani, însă, dacă vrei poți să urci și „pieptiș”, din bolovan în bolovan. Deasupra ta se află „Detunata Goala”, care ți se dezvăluie în toată frumusețea ei, gata să îți „cânte” ceva unic. Folcoristul Ion Pop-Reteganul, o descria cel mai bine: „…un pisc de piatră de bazalt, compus din prisme mari, ce stau din jos drept în sus, ca şi când ar fi nişte arbori uriaşi, unul lângă altul, în Munţii Abrudului, spre miazănoapte-răsărit de la Bucium Şasa. Apare ca o casă uriaşă, în mijlocul unui islaz, înaltă de vreo 200 de coţi şi la periferie de vreo mie de coţi”. Ajuns la baza coloanelor de bazalt, nu îți vine să crezi cum pot să stea stivuite unele peste altele, pe alocuri arcuite ca doagele unui butoi, cum miile de tone de roca pot.” După un ultim efort al călătorului, acesta ajunge în vârful Detunatei, unde, în ciuda înălțimii nu foarte mari, are parte de o priveliște de milioane. Poate vedea porțiuni din Munții Metaliferi, Bihor sau chiar Muntele Mare, mai spre nord. Spre vest privirea se duce departe de tot, peste Abrud, până spre pereții de calcar alb din Muntele Vulcan, ce se înalță deasupra pasului Buces-Vulcan (între Brad și Abrud). Privirea îți este atrasă și de haldele de steril ce au rezultat în urma exploatării miniere de la Roșia Poieni. Undeva lângă, ascunsă privirii, se mai află o alta „cicatrice” a Apusenilor: Roșia Montana.


S-aude iarna prin munte trosnind…

E toamnă târzie și iarna s-aude prin munte trosnind. Se-nvăluie norii pe boltă și-n zare și ploaia în picuri s-așează pe câmp. Vin cețuri prea dese și-acopăr poiene, și văi, și dealuri, și drumuri și poteci. Cad frunze-nspăimântate, când vântul rece curmă codițele pe ram. Iarba verde din câmpie e tot mai puțină și tot mai spăimântată de zilele ce vor veni. Urlă noaptea sălbăticiunile înfometate și urletul lor e rugă pentru hrană. Și oamenii se-ntreabă de-s lemne sub polată, de-i fân de-ajuns în claie, de-i porcul gras destul, de au copiii haine. Și tu, Bade, mai întrebai copilărește: „- Ce te legeni, codrule,/Fără ploaie, fără vânt,/Cu crengile la pământ?”… Și bătrânul codru, înțelegându-ți vorba, îți răspundea cu-nțelepciune: „- De ce nu m-aş legăna,/ Dacă trece vremea mea!/Ziua scade, noaptea creşte/Şi frunzişul mi-l răreşte”. Vremea din primăvară, ori de astă-vară, vremea tinereții, se dusese pe neobservate, din toate rămăsese doar o amintire. Cântecul păsărilor tăcuse demult, cuiburile se goliseră, pe unele vântul le trântise fără milă, pe altele frunzele uscate le acoperiseră. „Bate vântul frunza-n dungă,/Cântăreţii mi-i alungă;/Bate vântul dintr-o parte,/Iarna-i ici, vara-i departe./ Cârduri-cârduri de înaripate vin din nord, se-așez-o clipă să-și refacă forțele și pleacă mai departe, cu gândul „spre alte zări de farmec pline!” Nu le mai trebuie nimic de pe la noi, nimic nu le mai încântă, nimic nu le mai atrage. Doresc cu tot dinadinsul să plece departe, să fugă de groaza iernii ce se apropie pas cu pas. „Şi de ce să nu mă plec,/Dacă păsările trec!/Peste vârf de rămurele/Trec în stoluri rândurele,/Ducând gândurile mele/Şi norocul meu cu ele./Şi se duc pe rând, pe rând,/Zarea lumii-ntunecând,/Şi se duc ca clipele,/Scuturând aripele,/Şi mă lasă pustiit,/Vestejit şi amorţit/Şi cu doru-mi singurel,/De mă-ngân numai cu el!”… Bădie, bădie Mihai, așa era altădată!

Păsările plecau, oamenii rămâneau. Erau legați de glie, de fiecare bucată de pământ, de fiecare pom, de fiecare zi. Veneau peste ei iernile cumplite, hoardele sălbatice, bolile și sălbăticiunile. Ei rămâneau însă ai locului, ai vremii, ai pământului, ai Țării. Smulgeau bolile, și moartea, și dușmanii, și fiarele din casa lor bătrâni și tineri, vârstnici și copii. Cei rămași plângeau o vreme, apoi își reluau viața cu toate greutățile și hățișurile ei, cu toate poticnirile și speranțele ei. Nimeni nu se gândea să plece în altă parte, nimeni nu credea că undeva în lume este mai bine ca la ei acasă. Totul era după o rânduială din vechime stabilită, de moși și de strămoși sfințită și peste ea nu se putea trece. Era greu, era periculos, dar era și frumos. Oamenii erau ai locului și locurile erau ale oamenilor și fiecare palmă de pământ era muncită și răscolită. Îți râdea sufletul, când vedeai câmpurile încheiate de recolte, care mai de care mai îmbelșugate, care mai de care mai frumoase și mai promițătoare!

Fiecare bucată de pâine, fiecare colăcel de la colindeți concentra în el un an de speranțe, de muncă și de teamă. Munca se împletea cu rugăciunea, căci omul era conștient că numai cu ajutorul lui Dumnezeu poate să supraviețuiască și să învingă greutățile, lipsurile și obstacolele de tot felul. Erau rânduite sărbători și obiceiuri ale pământului și ale oamenilor, menite să convingă înălțimile cerului și adâncimile solului să producă. Erau zile și rânduieli, când oamenii vorbeau cu Dumnezeu și cu sfinții, cu duhurile adâncurilor, cu ploile și cu zăpezile, cu soarele și cu luna. Totul era după o înțeleaptă întocmire a văzduhului, a pământului, a oamenilor și a lui Dumnezeu.

Acestea toate au rămas o amintire, Bădie Mihai!

Pământurile au rămas pustii. Ici-colo mai vezi câte o bucată de pământ lucrată, ici-colo vezi tarlale despre care afli că sunt ale unor străini, care le-au cumpărat. Nu mai vezi cârduri de lume la lucru, muncind și cântând, muncind și glumind. Mașinile au preluat munca, singurătatea a acoperit totul cu tentaculele ei. Holdele sunt duse aiurea, peste mări și țări; în magazinele noastre vine pâine plămădită de străini, doar coaptă la noi. Nu mai simțim mirosul pâinii proaspete scoase din cuptor, nu mai simțim gustul pâinii din țestul nostru de pe vatră. Mâncăm ca să nu murim, dar fără să ne bucurăm de pâinea caldă de la mama!

Satele ne sunt tot mai goale de copii, Bădie Mihai! S-au înmulțit mașinile, s-au împuținat copiii. Au rămas școlile pustii prin sate. Microbuzele umblă dimineața și adună de prin sate cei câțiva copii și-i duc la școala din centru. De îndată ce se ridică își iau zborul spre alte zări, spre alte țări. Rămâi blocat, când afli că tineri cu înaltă pregătire, care ar fi putut să ocupe aici funcții de seamă, se duc afară și sunt fericiți, când sunt angajați acolo la muncile cele de mai jos. La noi se înmulțesc rândurile străinilor, care vin din cele mai depărtate colțuri ale Asiei. Parcă s-a mâniat Dumnezeu pe noi! S-au înmulțit avorturile, s-au împuținat copiii. Cu puțin timp în urmă făceam socoteala, după datele furnizate de oficialități, că, de la Revoluție încoace, s-au aruncat la tomberon atâția copii, că am mai fi avut încă o dată populația României. Cum să nu se mânie Dumnezeu?!

Ne este populația țării îmbătrânită, tot mai îmbătrânită! Altădată erau familii în satul nostru și-n alte multe sate, care aveau zece și chiar mai mulți copii. Funcționau în sat două școli primare și aveau copii destui. Azi, din tot satul, nu mai sunt zece copii de vârstă școlară! Tot mai multe sate își trăiesc ultimele zile, căci, o dată cu plecarea puținilor bătrâni, vor rămâne și ele pustii. Pe nimeni nu interesează drama satului românesc de azi, Bădie Mihai. Deschizi televizorul și nu vezi decât scandaluri, delapidări, corupție, fapte penale și multe altele asemenea!…


Craniul fosil de mamut juvenil descoperit la Ghioroiu (jud. Vâlcea) are 1,6 milioane de ani

Mai multe oase de mamut fosile au fost descoperite în septembrie 2017 în judeţul Vâlcea, pe raza comunei Ghioroiu, de o echipă a Muzeului Judeţean Vâlcea. „Noi am fost informaţi de domnul profesor Paşol din Ghioroiu că undeva în zona Dealului Porcilor, în comuna Ghioroiu, un localnic ar fi descoperit nişte oase destul de mari. Ne-am deplasat în zonă şi spre suprinderea noastră da, aveam în faţă o mandibulă uriaşă a unui animal preistoric, fosilizată, dar foarte bine era conservată dantura, mă refer la oase şi măsele. Tot în zonă, a fost descoperit un femur de mamut, ţin neapărat să facem cercetări ample în această arie, pentru că, sunt convins că avem un depozit fosilifer foarte mare, dat fiind faptul că aici a fost lacul Getic”, spune directorul muzeului, prof dr. Claudiu Tulugea. Ghioroiu se află în aceeaşi regiune cuprinsă în trecut de fostul Lac Getic, unde pe raza comunei Tetoiu (jud. Vâlcea) a fost descoperit un bogat zăcământ fosilifer, cuprinzând inclusiv primele oseminte humanoide din Europa (cele de la Bugiuleşti). Ghioroiu este o comună din județul Vâlcea, formată din satele Căzănești, Ghioroiu (reședința), Herăști, Mierea, Poienari și Știrbești. La rândul său, Tetoiu este o comună tot din județul Vâlcea, formată din satele Băroiu, Budele, Măneasa, Nenciulești, Popești, Tetoiu (reședința) și Țepești. În această comună, în zona numită Bugiulești, au fost găsite urme de umanoizi vechi de 2.000.000 de ani, declarate la vremea descoperiri ca fiind cele mai vechi din Europa, respectiv fosile așa numite de Homo Olteniensis, aflate în prezent la Muzeul Olteniei din Craiova. S-a dat importanță acestui sit fosilifer datorită descoperirilor anterioare. Dintre piesele fosile descoperite iese în evidență un craniu de mamut juvenil.

Acum craniul de mamut de la Ghioroiu, județul Vâlcea, se află în Colecția de Paleontologie a Secției de Științele Naturii a Muzeului Olteniei, și aparține unui pui de mamut atribuit speciei Mammuthus meridionalis, apreciindu-se, pe baza nivelului în care a fost descoperit, că datează din Pleistocen (cca 1,6 milioane ani). În colecția Muzeului Olteniei, craniul este păstrat fragmentar, jumătate din cutia craniană, maxilarul și placa rostrală (prelungire în care sunt inserați fildeșii). În maxilar, se văd bine conturați câte doi molari lacteali. Deși fosilele aparținând speciei Mammuthus meridionalis sunt relativ des întâlnite pe teritoriul României, la nivelul Pleistocenului, o piesă de acest fel – craniu de exemplar juvenil – este foarte rară. Craniul a fost descoperit în anul 1996 de Traian Cobrescu, pădurar în comuna Ghioroiu. În timp ce examina liziera pădurii din apropierea localității, acesta a observat un os ciudat ce ieșea la iveală dintr-o movilă de nisip înaltă de cca 10 m. A început să sape în jurul osului și a avut surpriza să constate că a descoperit un fragment de craniu. Craniul a stat o vreme în școala din Ghioroiu, apoi în Primăria din Ghioroiu, până când dl. Traian Cobrescu s-a prezentat la Secția de Științele Naturii a Muzeului Olteniei, unde a anunțat descoperirea pe care o făcuse.

Originea mamuților, cei care au dat naștere elefanților actuali, este în Africa, procesul evolutiv având loc în urmă cu circa 60 de milioane de ani. Chiar dacă pare surprinzător, mamutul a trăit și pe teritoriul României, până acum 20.000-30.000 de ani. Cele mai vechi rămășițe osoase descoperite la noi au în jur de două milioane de ani. Omul preistoric, vânător și culegător, obișnuia să vâneze și mamuți, chiar dacă acest lucru implica riscuri majore. Mamutul nu era folosit doar ca o sursă de hrană, ci și ca una de materie primă – respectiv fildeșul – din care își confecționa arme și unelte. Una dintre cele mai importante tabere de vânătoare descoperite la noi, cu o vechime de 40.000-50.000 de ani, este cea de la Ripiceni, undeva pe malul Prutului, cercetată de arheologi o perioadă, cu rezultate remarcabile. În judeţul Vâlcea, fosile de mamut au mai fost descoperite pe Valea Pescenei, Valea Jidovii (un molar de mamut) şi Valea Topologului. Craniul de mamut juvenil descoperit la Ghioroiu (jud. Vâlcea) se constituie într-o probă importantă a existenței acestor uriașe mamifere pe teritoriul țării noastre. Valoroasa fosilă de proboscidian ce datează din Pleistocen (cca 1,6 milioane ani) confirmă bogăția faunei acelei perioade. (G.V.G.)


Grav ar fi dacă lumea ar tăcea și acum!…

Chestia asta este imensă, este șocul anului: „Potrivit documentelor aflate în ancheta DNA, reiese faptul că toți cei care semnau bonurile de comandă recunoșteau, de fapt, că au fost informați în legătură cu ineficacitatea totală a vaccinului COVID-19 sau de lipsa unei eficacități totale a acestuia și cu faptul că există efecte secundare necunoscute și evoluții în timp ce ele apăreau, detalii care le-au fost ascunse românilor de oficiali din Guvern care subliniau mereu în aparițiile lor publice că vaccinul este sigur şi nu există niciun risc”. Detalii ascunse, sublinierea că vaccinul este sigur… Asta ar trebui să determine extinderea urmăririi penale. Mai ales la Arafat și Gheorghiță… Dar și la „experții” (de gen Jurma sau Mândruță), medicii (de gen Mahler, Musta sau Craiu) și formatorii de opinie (de gen Chireac, Curea sau Pieleanu) care s-au lăfăit în bani, rating și urmăritori în timp ce lătrau în haite pentru a-i înfricoșa de moarte pe români. Care români s-au supus terorii … Și au plătit, cu sau fără voia lor rațională… Din comunicatul DNA referitor la abuzul în serviciu de un miliard de euro comis de Cîțu, Vlad Voiculescu și Mihăilă* rezultă că actul juridic incredibil în baza căruia România a achiziționat 91 de milioane de doze de vakseen** este ILEGAL. De asemenea, din același comunicat rezultă ca mai mult de 53 de milioane de doze nu mai erau utile după ce deja interesul pentru vakseenare scăzuse. Într-adevăr, cu doza 1 s-au „imunizat” 9,5 milioane de oameni, cu doza 2, deja nu se nai înțepase decât 1,9 milioane, iar cu doza a treia doar 35 de mii. Azi, când virusul pentru care fusese conceput „cu viteza” științei „superbul” vakseen a dispărut.

Palierul doi de informație factuală (fact checker – ită deja de Reuters): Moderna și BionTech/Pfizer se ceartă ca chiorii pe titularitatea patentului de fabricare a „superbului”. Unul dintre acești mahări a mințit autoritățile și a mințit întreaga lume. A fost grup infracțional organizat. EPPO, parchetul condus de Kovesi, ar fi trebuit să-i aresteze pe autorii falsului și ai actelor de corupție imediat ce Autoritatea Europeană pentru invenții și mărci a declarat că patentul Moderna este invalid. Nu s-a întâmplat asta încă (mme Kovesi are alte priorități, de exemplu, să devină președinte al României), dar nu asta contează pentru expozeul de față. Contează că unul din doi producători ne-a vândut bunurile care erau proprietatea altuia. Iar asta este infracțiune de înșelăciune și motiv de nulitate absolută pentru obiect ilicit și cauză ilegitimă. Încă o dată, contractul încheiat de prostocrația coruptă română Moderna & Pfizer/BionTech este ILEGAL. Avem de-a face, deci, cu contracte de două ori ilegale.

În altă ordine de idei, atât Codul civil, cât și legislația protecției consumatorilor prevăd rezilierea pentru vicii de calitate și răspunderea pentru produsele cu defecte. Dacă cele 53 de milioane de doze nu mai sunt utile, dacă efectele pozitive ale vakseenului au scăzut asimptotic către zero, dacă minunatul ser de manipulare genetică a cauzat decese și vătămări, atunci produsul achiziționat nu mai trebuie plătită. Dimpotrivă, producătorul trebuie să restituie prețul și să achite daune de miliarde de euro. Statul român ar putea face acțiuni în nulitatea contractelor cu Moderna și Pfizer/BionTech, pentru motivele de mai sus. De asemenea, ar putea face acțiune de reducere (actio estimatoria) sau de restituire (actio redhibitoria) a prețului acelor inutile vakseenuri. Ar putea economisi, astfel, cel puțin un miliard de euro, și ar putea recupera alte miliarde de euro de la cei doi haidamaci.

Știți bine că nu o va face. Dar asta nu înseamnă nimic. Grav ar fi dacă și acum lumea noastră ar tăcea. Nulitatea absolută poate fi pretinsă în instanță de orice persoană interesată. Deci, și de un număr de 250 sau 250 de mii de cetățeni români care fie au plătit taxe pentru a se achita aceste miliarde de euro cu ocazia fraudei de care vorbește DNA, fie au cumpărat apă chioară sub numele de vakseen, fie au avut de suferit direct sau ca urmare că și-au pierdut apropiații de pe urma „imunizării” cu respectivul ser, care a fost și nociv. Nu trebuie să aveți temeri relative la taxa de timbru. Dacă acțiunea se face în consortium litis (proces colectiv) în calitate de consumatori sau printr-o asociație de protecția consumatorilor, nu există taxa de timbru. Chiar și taxa de timbru în caz de litigiu de drept comun este suportabilă. Pentru o valoare de un miliard de euro, taxa de timbru este de 10 milioane de euro. Un număr de 250 de mii de reclamanți ar putea acoperi această sumă ușor. În plus, instanța poate acorda reduceri drastice ale taxei sau chiar ajutor public judiciar. Nu trebuie să vă temeți nici de onorarii. Un asemenea proces poate fi ușor finanțat, fie prin sponsorizare, fie prin finanțare de către un terț. E ceva permis și chiar recomandat de UE. În fine, nu trebuie să vă temeți nici de corupția sau indolența judecătorilor la care ar pica aleatoriu asemenea procese. Nu își riscă nimeni libertatea în asemenea mega-acțiuni judiciare.

*comunicatul DNA este în legătură cu ridicarea imunității față de cei trei făptuitori; sfera infractorilor este, fără îndoială, mai mare; aceste persoane nu apar în comunicat pentru că nu au imunitate; poate fi vorba de Arafat, Gheorghiță, membri (mereu secreți până acum) ai CNCAS, secretari de stat obscuri etc. E clar un mega-grup infracțional organizat acolo.

**cantitatea pre-achiziționată e mult mai mare, așa cum desigur știți: 120 de milioane de doze; de aceea, conform ilegalelor contracte, România mai trebuie să arunce pe fereastră încă un miliard de euro.


Numărul 648

Descarcă PDF


Dronele râsului…

Războiul, privit din fotoliu, pe ecranele din ce în ce mai mari ale televizoarelor, este, fără îndoială, mai interesant decât orice altă emisiune în care vedete confecţionate în studiouri se întrec în a părea spirituale sau cu chef de aventuri prin locuri exotice perfect amenajate de scenarişti. Doar aici se pot vedea explozii adevărate, case arse, ruine, tancuri distruse, rachete, oameni îngroziţi, dar şi reporteri care mimând spaime care ar trebui să ne zguduie se aruncă la pământ răcnind de parcă ar fi jupuiţi în timp ce în jurul lor ceilalţi participanţi la „dezastru” îşi văd liniştiţi de treburile lor. Ehh, şi profesiunea aceasta cere talent! Lucrurile devin mult mai interesante însă când războiul se află la câteva sute de metri de graniţele ţării, iar exploziile se aud şi flăcările incendiilor se văd în timp de reporterii din teren, cuprinşi de un entuziasm firesc transmit scene live. Au dreptate bieţii de ei! Păi, de câte ori în viaţă poţi filma aşa ceva şi să nu-l mai auzi pe patron că vrea să te dea afară fiindcă nu ai rating? Exact în acest context un reporter mai zelos face, pe post, afirmaţia că şi pe teritoriul sacru al patriei noastre au căzut drone lansate desigur de atacatorii ruşi, lucru absolut în conformitate cu directivele politice, acela care au stabilit clar cine este agresor şi cine este agresat! Numai că afirmaţia, destul de nonşalantă şi aparent neutră a reporterului, provoacă o puternică furtună în mediul politic deoarece pune în discuţie ideea unei agresiuni asupra ţării noastre, una despre care nu a vorbit nimeni şi care, iată, pare a fi fără răspuns din partea armatei noastre. Aşadar, armata iese pe micul ecran sub forma unui bunicuţ aflat la băi de nămol care spune foarte apăsat că nu este cazul să intrăm în panică deoarece armata a făcut incursiuni de cercetare în acele zone despre care se vorbeşte, nişte teritorii definite de blajinul domn ca fiind inaccesibile şi unde nu a căzut nici o dronă sau vreun rest de dronă! Bunicuţul este totuşi Ministrul Apărării aşa că poporul ia de bună zicerea lui, pune sintagma teritorii inaccesibile pe seama unei fireşti scleroze specifice senectuţii şi adoarme liniştit cu gura deschisă.

Evident problema nu poate scăpa din atenţia preşedintelui care este şi comandant suprem, aşa că acesta iese pe sticlă la o oră de maximă audienţă şi, solemn, anunţă că nici vorbă de drone sau resturi de drone deoarece noi suntem într-un parteneriat stategic cu N.A.T.O. cea mai redutabilă forţă militară a planetei şi, în conformitate cu articolul 5 din acest tratat de parteneriat, N.A.T.O. intervine în forţă la orice încercare de violare a spaţiului aerian, terestru sau maritim al ţării. Poporul priveşte cu mândrie şi adoarme fericit!

Însă a doua zi, un primar al unei aşezări aflate în acele teritorii inaccesibile pleacă împreună cu nişte consilieri prin hăţişurile din jurul aşezării şi trimite către redacţiile unor televiziuni fotografii cu o groapă în care sunt nişte table şi un copac relativ ars. Este clar un adversar politic al puterii, dar asta nu opreşte redacţiile să ia foc şi să trimită urgent în teritoriu reporterii! Aceştia ajung însă abia după ce armata făcuse o expediţie şi a comunicat, tot prin domnul ministru, că a securizat locul unde cel mai probabil căzuse o dronă, evident ruseas-că, şi a prelevat probe indubitabile pe care le-a dus spre studiu în laboratoarele speciale. În plus a dizlocat în acele terenuri inaccesibile forţe suplimentare respectiv tancuri, blindate, trupe de infanterie, radiolocaţie şi tunuri. Aceste trupe sunt foarte bine mascate în teren deoarece nimeni nu le zăreşte cu toate că reporterii umblă tehui de fericire prin zonă intrând şi în groapa cu pricina de unde scot tot felul de cuie, şuruburi, bucăţi de sârmă şi nişte scânduri putrede, semn clar că acesta era locul unde căzuse drona care intrase fără aprobare în spaţiul nostru aerian. Copacul cu urme de arsură devine un fel de legendă fiind filmat din toate unghiurile posibile…

Seara, preşedintele, la fel de solemn şi plin de importanţă, declară în faţa camerelor că situaţia este fluidă şi ce era ieri astăzi e cu totul altfel, dar să nu ne facem griji deoarece articolul cinci al tratatului strategic… Ee! Aşa da! Poporul, ca de obicei, adoarme…

A doua zi pe un post de televiziune agreat, a se citi devotat puterii, apar trei generali îmbrăcaţi cu uniformele de luptă pentru a sublinia implicarea lor în spinoasa problematică a momentului. Sunt şefii comandamentelor de arme: infanterie, marină şi aviaţie, oameni pe umerii cărora apasă răsunderi majore, iar chipurile lor produc o puternică impresie de compe-tenţă, hotărâre, dar şi o perfectă cunoaştere a situaţiei. Apoi încep să vorbească şi impresia iniţială îşi ia zborul spre înalturi deoarece, după recitarea a tot felul de pasaje din regulamente cei trei vajnici bărbaţi de stat mai bâiguie ceva din cele spuse de ministru sau preşedinte apoi tac privind cu înţelepciune în gol. Totuşi uniformele crează o senzaţie de profundă angajare, aşa că poporul face ce ştie el mai bine! Îşi bagă picioarele…

Desigur, după o scurtă perioadă de timiditate pe ecranele televizoarelor încep să apară locuitorii din acele ţinuturi inaccesibile cum bine spusese domnul ministru şi se revarsă bocetele rituale precum că ei abia mai pot dormi noaptea deoarece bubuiturile cutremură pământul, casele lor abia mai rezistă şi se tem să mai locuiască acolo existând primejdia ca acoperişurile să se prăbuşească peste ei, ca să nu mai vorbim de faptul că vitele nu mai dau lapte, caprele nu mai mânâncă, iar oile, na, ca oile, stau bulucite unele în altele, iar bombele cad, maicăăă, sute pe noapte! Absolut firesc în acest dramatic context, jalea şi durerea oamenilor este dublată de hotărârea lor nestrămutată de a rămâne la casele lor cele sfinţite cu sudoarea frunţii şi de a-şi apăra satul şi pământurile strămoşeşti dacă duşmanul din est ar îndrăzni să calce glia sfântă a ţării. Nimeni nu-şi poate explica de unde au învăţat ei lucrurile acestea însă nici nu se preocupă de scopurile urmărite deoarece ele sunt binscunoscute încă din vremurile în care inundaţiile păreau a fi cel mai periculos lucru pentru săteni. Se crede că e rost de ceva ajutoare, respectiv: apă minerală, conserve de fasole cu ciolan, poate salam de Sibiu, ori doar din cel săsesc atât de frumos prezentat în reclame, aşa că tot teatrul are calitate fiind bazat pe un repertoriu peren şi repetabil. Doar că tânguirile localnicilor nu sunt luate în seamă decât de armată care cu acest prilej pune de o aplicaţie vizând construirea în regim de urgenţă a unor adăposturi de tip tactic. În imediata apropiere a caselor apar nişte tuneluri din segmente de beton care pot adăposti la nevoie cam zece oameni simultan.

Exerciţiul este declarat un succes numai că sătenii sunt foarte amărâţi. Păi, cum? Intri în adăpost şi nu tu un scaun, o masă, ceva de mâncat sau de băut ori măcar un televizor color cu diagonală mare, ca să urmărim mersul lucrurilor? Păi, ce noi suntem vite? Chiar aşa! Prin urmare, un timp, prin adăposturi se mai joacă unii copilaşi apoi încet, încet încep să dispară deoarece din piesele lor se pot face nişte coteţe foarte bune! Deci ca de obicei poporul se dovedeşte a fi foarte înţelept şi cu un spirit practic de invidiat!

Cum însă afirmaţiile conducătorilor se dovedesc a fi din ce în ce mai belicoase şi apare posibilitatea absolut nefericită ca vreun netot să ceară activarea vestitului deja articol cinci, în capitală soseşte cam disperat însuşi secretarul Alianţei N.A.T.O. cel care încearcă liniştirea spiritelor afirmând că resturile de drone care au căzut pe teritoriul nostru nu sunt, în nici un caz, periculoase şi nu reprezintă un act de agresiune ci doar o nefericită întâmplare datorată impreciziei acestor aparate de zbor aparţinând atacatorilor estici. Pleacă urgent ca să nu fie nevoit să răspundă şi altor întrebări incomode care ar putea devoala faptul că Alianţa este pe butuci deoarece nu are combustibili nici pentru avioane, dar nici pentru tancuri sau camioane, acesta fiind procurat până acum de la ruşi cei cu care nu mai are nici un fel de tratat comercial. După secretarul general vine şi secretarul adjunct care fiind român speră să fie mai bine înţeles de cei care agită flamurile războiului de revanşă! Repetă cele spuse de şeful său, mai adaugă, în secret, nişte înjurături bine direcţionate, apoi pleacă şi el convins că s-a făcut înţeles! Mai iese la rampă şi prim-ministrul care dă indicaţia să se termine imediat isteria cu dronele, iar o revistă cam rebelă publică un articol care demonstrează că de fapt drona căzută nu era rusească, ci americană. Preşedintele, implicat cum îl ştim, face o excursie împreună cu soţia în delta Dunării, constată de la bordul unei ambarcaţiuni de lux că nu l-a lovit nici o dronă şi întreaga poveste intră în uitare mai ales că la orizont apare un nou război despre care nu vom mai avea cum să spunem că ar avea drone care să ne cadă nouă în cap.

Peste câteva zile ceva legat de pensii schimbă total direcţiile de informare ale televi-ziunilor şi, uite aşa, am scăpat de groaza bombardamentelor ruseşti, cele care ne otrăveau viaţa. Prin urmare, poporul adoarme că aşa e el! Sensibil!


Realitatea simulată și politica…

Am spus de mai multe ori că urmăresc opiniile scriitorului David Icke, într-un articol domnia sa ne spune că trăim într-o realitate simulată. Ce poate să însemne asta? Suntem ființe vii și trăim printre holograme, sau suntem holograme ce urmăresc ființele vii. Însă, ipoteza conform căreia trăim într-o realitate simulată este una interesantă și a fost explorată de mai mulți cercetători și filosofi. Unele argumente pentru această ipoteză se bazează pe ideea că tehnologia noastră este tot mai avansată în simularea lumi virtuale și că, în viitor, am putea crea astfel de simulări inaccesibile pentru noi. Dar până astăzi nu există dovezi concrete care să susțină sau să infirme această teorie, așa că rămâne în sfera de speculații și dezbateri filosofice. Dar în politică nu există cumva o realitate simulată? Vorba domnului Noam Chomsky în „Decalogul”: „Poporul trebuie să perceapă conducătorii drept salvatori ai națiunii. Pentru aceasta inventează false amenințări, ori creează probleme grave, care îngrijorează opinia publică, iar apoi oferă soluții.” Uneori aceste soluții devin paradoxale. Ce bine se leagă cu paradoxul Fermi: Paradoxul lui Fermi este un conflict între argumentul că scara spațială și probabilitate par să favorizeze faptul că viața inteligentă este obișnuită în univers și lipsa totală a dovezilor apariției vieții inteligente oriunde în altă parte în afară de planeta Pământ.

Ne complicăm, lumea politică poate fi doar simulare, niciodată paradox. Poporul trebuie să perceapă conducătorii drept salvatori ai națiunii și atât, apoi vedem noi ce facem cu el, cu poporul…!

Vă mai aduceți aminte de asasinarea președintelui John F. Kennedy din 22 noiembrie 1963 în Dallas, Texas, care a fost subiectul mai multor teorii ale conspirației și investigații guvernamentale? Versiunea oficială a evenimentelor este că Lee Harvey Oswald l-a împușcat mortal pe președinte dintr-o clădire de pe rută. Oswald a fost, la rândul său, ucis câteva zile mai târziu de Jack Ruby, un proprietar de club de noapte, în timpul transferului său către închisoare. Comisia Warren, o comisie guvernamentală creată pentru a investiga asasinatul, a conchis că Oswald a acționat singur. Cu toate acestea, de-a lungul anilor, au existat multiple teorii ale conspirației care aduc în discuție și alte posibile motive, dar și infractori implicați. Aceste teorii variază în complexitate și credibilitate și continuă să fie subiect de cercetare și studiu. Apoi vă aduceți aminte de Robert F. Kennedy, fratele mai mic al președintelui John F. Kennedy, a fost, de asemenea, asasinat în data de 5 iunie 1968 în timpul campaniei sale pentru președinția Statelor Unite ale Americii. El a fost împușcat mortal în Hotelul Ambassador din Los Angeles de către Sirhan Sirhan, un cetățean palestinian de origine iordaniană. S-au făcut multe speculații despre adevăratul motiv al asasinatelor, dar un singur motiv este înaintat pentru amândouă asasinatele. Există o teorie a conspirației care speculează că asasinarea lui Robert F. Kennedy ar fi avut loc din motive politice. Potrivit acestei teorii, Robert F. Kennedy ar fi fost asasinat pentru că era un politician puternic și a promovat drepturilor civile. S-a opus războiului din Vietnam și a fost considerat o amenințare pentru unele cercuri de putere și interese la acel moment.
Aceleași probabil cercuri de putere simulează (în holograma noastră) alte conflicte, omul împotriva omului, pandemia și spectrul mumiilor libere, războaiele pentru a mai ușura greutatea care apasă pe bietul pământ. O să mă întrebați, unde este paradoxul? Toate aceste „minuni” ale tehnicii sunt „ecologice” și fără emisii de bioxid de carbon. Serbia dă în judecată NATO pentru că au aruncat peste 15 tone de bombe cu uraniu asupra Iugoslaviei în anul 1999, anunță Natali Milenkovic într-un articol apărut în Global Research. Asta mă îndeamnă să strig: Doar ecologia salvează democrația și nu e lumea mai voioasă decât când e închisă-n casă!

Citeam cum viitorul candidat democrat de la Casa Albă, Robert F. Kennedy Jr. Spune: „Este necesar să fiu atent să nu mă asasineze CIA.” El a mai subliniat că unchiul său înainte de a fi asasinat, a spus cum este necesar: „Să spargă CIA într-o mie de bucăți și să fie împrăștiate în toate cele patru vânturi”. Știți de ce simt nevoia să vorbesc despre acest mare președinte (apropo, sper ca și nepotul să ajungă președinte, dar să aibă un viitor fericit) pentru că JFK este cel care a avut curajul să rostească: „Nu este treaba Statelor Unite să dicteze ce fel de guverne este cazul să aibă alte țări”.

Trăim într-o realitate simulată aici pe pământ, nu avem nevoie de holograme, de mituri elaborate, de teoria conspirației. Noi simulăm o altă față nevăzută a lumii. Nu a Lunii… și poate ieșim din „Paradoxul Fermi” dar nu prin conflictul dintre scara naturală și probabilitatea unui nou cataclism nuclear. Să fie pace și să închei acest articol pe un ton optimist. Știți cum schimbă un politician un bec? În primul rând, organizează o conferință de presă și promite să aducă lumină mai bună în casele oamenilor.