Arhive autor: Mircea Botiș

Acţiuni politice româneşti în direcţia realizării Marii Uniri

În nemijlocită legătură cu activitatea politică şi diplomatică dusă pe diferite planuri de România în scopul realizării idealului său national,cu lupta purtată de conaţionalii din provinciile aflate sub stăpânire străină,un mare număr de români au desfăşurat în diferite ţări din


Chelința, un sat din ţara Chioarului – aspecte politice şi toponimice

Satul Chelinţa, aparţinător actualmente oraşului Ulmeni, Jud. Maramureş, este aşezat la deschiderea dinspre vest a Strâmtorilor Ţicăului (rest de munţi calcaroşi), acolo unde începe cea mai spectaculoasă luncă a Someşului. Situat în partea sud-vestică a districtului Chioar, a aparţinut la