Arhive autor: Nicolae Enciu

Deportarea din 6 iulie 1949 – o crimă împotriva umanității: Teroarea

Speriată și demoralizată de cumplita foamete din anii 1946 – 1947, de permanenta teroare la care era supusă de regimul stalinist, de urgia arestărilor și a deportării din noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, țărănimea basarabeană a început să


Puterea modelului. Demir Dragnev – Istoricul și Magistrul

Lansat sub egida Institutului de Istorie și a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” din Chișinău, volumul omagial „Societatea medievală și modernă a românilor. În onoarea lui Demir Dragnev la 85 de ani” a fost un bun prilej de dezbatere atât asupra


Vlad Mischevca – „Între pace și război”

La 16/28 mai curent se împlinesc 210 ani de la semnarea Tratatului de pace de la București de către reprezentanții Porții Otomane și ai Imperiului Rus, în conformitate cu care partea din stânga Prutului a Principatului Moldovei (denumită, ulterior, Basarabia)


Basarabia anilor 1917-1920 în documente diplomatice franceze

Reactivată sub egida Academiei Române, noua serie din „Documente privind istoria românilor” – Colecția Eudoxiu Hurmuzaki s-a completat recent cu valoroasa lucrare a istoricilor de la Chișinău, dr. hab. Gheorghe E. Cojocaru și dr. Eugen-Tudor Sclifos, având ca obiect de


O pagină inedită de istorie contemporană a românilor

În seara zilei de 26 iunie 1940, la orele 22:00, V.M. Molotov i-a înmânat, la Kremlin, ministrului Gheorghe Davidescu o Notă ultimativă privind cedarea Basarabiei și a Bucovinei de Nord. Șeful diplomației sovietice a spus că l-a chemat „într-o chestiune de


Considerații privind locul și rolul perioadei interbelice în istoria contemporană a românilor

În ultimii ani și mai ales începând din 1989/1991, atât în România cât și în Republica Moldova au loc ample dezbateri asupra semnificației și importanței perioadei interbelice, a locului și rolului acesteia în istoria contemporană a românilor. Așa cum este


Reforma agrară basarabeană din anii 1918-1924 și dosarul pădurilor

„Pădurea înseamnă pentru noi nu numai o mare bogăție și un puternic rezervor de sănătate, dar și o parte a ființei noastre sufletești, o notă constitutivă a noțiunii de român”. (Acad. Constantin C. Giurescu, Istoria pădurii românești din cele mai