Arhive autor: Hugo Mărăcineanu

„Cântarea României” (continuă)

Mimarea actului artistic a fost calea pe care au urmat-o cei îndrumați, orientați de „instructorul profesionist” cu temeinice cursuri de partid (bun executant), docil, ascultător al doctrinei așa-zisei „necesitate socială”, artă pe capacitățile și nevoile oamenilor muncii. Îndrumarea (informarea) era