Arhive autor: Eugen Dorcescu

Singurătatea hermeneutului de cursă lungă

Excelent cunoscător și comentator de literatură, poet de talent (cu o vreme în urmă, am avut bucuria de a-i comenta o foarte interesantă culegere de poeme: Dincolo e L [prozemele în L major-albastru ale unui insomniac], Editura David Press Print,


Despre glosofilie sau Gheorghe I. Tohăneanu – poetul

Elaborarea prezentelor rânduri omagiale se întemeiază pe două seturi de informaţii, îndelung aprofundate şi, până de foarte curând, separat edificate. Acest eveniment comemorativ (zece ani de la trecerea în Eternitate a Profesorului G. I. Tohăneanu, de la Universitatea de Vest


„Spre nicăieri”: Romanul anului 2014

De aproape trei ani, din iarna lui 2015, citesc, recitesc, reflectez îndelung la cele citite și iar citesc o carte extraordinară și contradictorie, care mă atrage și, în egală măsură, mă alungă, ceea ce ar putea însemna că mă fascinează.


„Albastrele semne”

În această vară, cu ploi rele, duşmănoase, demente, pe care le contemplu, fie noapte, fie zi, din singurătatea mea cvasi-absolută, am avut şansa, prin lucrarea indescifrabilă a hazardului, să citesc o delicată carte de poezie – un librito – intitulată


Postbiografie…

De-o vreme, locuiesc în altă casă – Cea care-a fost şi încă e a mea – Stau pe alt scaun, m-aşez la altă masă, Mâncarea-i alta, râncedă, şi rea.   Şi strada-i alta. Altu-i şi oraşul. Pe cale, mulţi mă-ntreabă:


Dorul…

Abia acum înţeleg ce înseamnă „dor” (lat. dolus) şi de ce el nu poate fi definit. Abia acum înţeleg ce experienţă istorică şi sufletească abisală are poporul român, dacă a generat o asemenea vocabulă, ea însăşi abisală. Sinonime îi sunt,


In memoriam, scriitoarea Olimpia-Octavia Berca…

Psalmul 22 (23)         Acum, că Domnul e păstorul meu,         Oare de ce voi duce lipsă eu ?         Odihnă-mi dă, păşunile sunt verzi,         Cu ape liniştite şi livezi. † Îmi întremează sufletul. De rău M-absolvă, căci ador


Picturile Denisei Mihăilă sau „În căutarea Paradisului pierdut”

Printr-un fericit hazard, la începutul lui august, anul acesta, am descoperit, cu adevărat, pictura doamnei Denisa Mihăilă, distins artist plastic timişorean. Nu-mi erau complet străine lucrările sale, dar, deşi suntem concitadini, abia acum am avut prilejul şi răgazul să le


Metafora în Psalmul 79 (80)

Am dedicat multă energie şi pasiune cercetării metaforei. Rezultatul (dincolo de încheierea încheierilor: „havel havalim”, „vanitas vanitatum” „todo es vanidad y dar caza al viento”): o teză de doctorat (Structura lingvistică a metaforei în poezia română modernă, Universitatea din Timişoara,


Aurel Gheorghe Ardeleanu – un mare sculptor al persoanei umane

Dramaturg şi prozator, cunoscut şi recunoscut ca atare, deţinător de importante premii, comentat, citit, reprezentat, Aurel Gheorghe Ardeleanu ni se adresează, de o bună bucată de vreme, nouă, tuturor celor dispuşi, doritori şi capabili să privim, să contemplăm, să vedem