Arhive autor: Dorin Nădrău

Exerciții pentru „acasă”

Perioada pe care o străbatem de aproape un an, marcată de o dură incertitudine, un răstimp în care se pare că în mod ireal lumea s-a răsturnat, m-a stimulat să meditez îndelung la ce semnifică în zilele noastre adverbul extrem


Gazetăria eminesciană. Câteva considerații…

O veche prejudecată potrivit căreia gazetăria lui Mihail Eminescu a fost, printre altele, și cauza prăbușirii lui, nu poate zădărnici o privire obiectivă asupra publicisticii sale, fiind de notorietate că aceasta impresionează prin valoare și calități deosebite. Activitatea gazetărească a lui


Cenaclul „Mircea Eliade” – Cronica unei reuniuni

Anul 2020 a fost, fără îndoială, un an bizar în care lumea s-a răsturnat, parcă ireal. Schimbările care se produc cu o viteză uluitoare au fost intens accelerate de pandemie, virusul provocând o incertitudine dură. Peste tot în lume cultura


Rememorând virtuțile ideologului Marii Uniri Vasile Goldiș

Unirea tuturor românilor într-un singur stat este cea mai firească pretenție a civilizației. Unirea (…) numai atunci va fi statornică și garantată prin istoria mai departe a lumii dacă va răspunde tuturor datoririlor impuse prin noua concepție a vieții, prin


Un veac de la nașterea marii doamne a culturii românești…

La 20 august 2020 s-au împlinit o sută de ani de la nașterea celei care a fost inegalabila personalitate a culturii naționale, Zoe Dumitrescu Bușulenga. În calitate de critic și istoric literar, filosof al culturii, cercetător și pedagog, a reprezentat


O monografie realizată la adevăratele standarde valorice

În lumea contemporană, indiscutabil tot mai digitală, în care limbajul devine din ce în ce mai condiționat de imagine, cartea Adei Stuparu „Anca Sîrghie în lumina slovei” (Sibiu, Editura Techno Media, 2019) este o relevantă demonstrație că o scriere literară


Dimensiunea esteto-socializatoare a unui cenaclu literar

Rândurile ce urmează mi-au fost motivate cu prilejul invitației de a participa la o recentă reuniune a Cenaclului Literar „Mircea Eliade” din Denver, CO, desfășurată grație platformei ZOOM, o manifestare ce s-a dovedit interesantă, atât prin discuțiile pe care le-a


125 de ani de la nașterea unui mare făuritor de cultură

La 9 mai 2020 se împlinesc 125 de ani de la nașterea uneia dintre cei mai însemnate personalități ale vieții culturale româneşti, Lucian Blaga. Inegalabil prin întreg universul blagian, cel care a fost un strălucit filosof, poet, prozator, dramaturg, traducător, diplomat,


Un trend cool, dar și multe „zdrențe lingvistice”…

Recunoscută ca una dintre cele mai permisive ca vocabular și permanent dispusă la înnoire, limba română se împrospătează continuu, înglobând în lexicul său numeroase cuvinte. O primă mențiune ce merită a fi precizată este aceea că s-a constatat că nu


Limba greacă, de la Septuaginta la simbol al autenticității spirituale a creștinismului

Cunoscută ca „limbă a zeilor și a epopeilor antice”, limba greacă păstrată bine în documente scrise, apare de prin secolul al XVII-lea î.Ch. ca fiind individualizată în mai multe dialecte (ionic, doric, atic, eolic), unele dintre acestea ajungând să fie