Arhive autor: Dorin Nădrău

Curiozități și carențe din istoria românilor

În lumea post-modernă, care oscilează tot mai frecvent între inepție și pricepere ludică, evenimente, fapte și reflectări ale trecutului nostru, nedeslușite și rămase în semiobscuritate, constituie subiecte care suscită, fără doar și poate, un justificat interes, motivând o legitimă preocupare.


Un fapt inept din nostima actualitate

Prezentul eseu se circumscrie scopului declarat al scrisului meu, acela de a provoca ecouri recurente în mintea cititorului. Subiectul scrierii ce urmează, pe cât de „funny” (în sensul de „caraghios”), pe atât de descurajator, se încadrează în categoria celor care


Consemnări pe marginea unei cărți remarcabile

Recent am participat la evenimentul lansării la nivel internațional, într-o formulă originală și de o incontestabilă actualitate, a cărții „Istoria românilor canadieni. 1890-2020”, împrejurare care mi-a prilejuit o reală satisfacție, aceea de a releva câteva aprecieri induse de publicarea menționatei


Interesul pentru Cioran al parizianului contemporan

Critic literar și eseist, autor al unei excelente teze de doctorat susținută în capitala Franței în anul 1996, Constantin Zaharia a publicat articole în numeroase reviste („Le Magazine Littéraire”, „Critique”, Rapports-Het Franse Boek”, „Cahiers Roumains d’Études Littéraire”, „Revue Roumaine D’Histoire”,


În apărarea lui Mihail Sadoveanu

Considerat unul dintre cei mai însemnați și prolifici prozatori români din prima jumătate a secolului al XX-lea, cu o carieră ce se întinde pe durata a cincizeci de ani, Mihail Sadoveanu a fost supranumit de Geo Bogza „Ceahlăul literaturii române”.


Exerciții pentru „acasă”

Perioada pe care o străbatem de aproape un an, marcată de o dură incertitudine, un răstimp în care se pare că în mod ireal lumea s-a răsturnat, m-a stimulat să meditez îndelung la ce semnifică în zilele noastre adverbul extrem


Gazetăria eminesciană. Câteva considerații…

O veche prejudecată potrivit căreia gazetăria lui Mihail Eminescu a fost, printre altele, și cauza prăbușirii lui, nu poate zădărnici o privire obiectivă asupra publicisticii sale, fiind de notorietate că aceasta impresionează prin valoare și calități deosebite. Activitatea gazetărească a lui


Cenaclul „Mircea Eliade” – Cronica unei reuniuni

Anul 2020 a fost, fără îndoială, un an bizar în care lumea s-a răsturnat, parcă ireal. Schimbările care se produc cu o viteză uluitoare au fost intens accelerate de pandemie, virusul provocând o incertitudine dură. Peste tot în lume cultura


Rememorând virtuțile ideologului Marii Uniri Vasile Goldiș

Unirea tuturor românilor într-un singur stat este cea mai firească pretenție a civilizației. Unirea (…) numai atunci va fi statornică și garantată prin istoria mai departe a lumii dacă va răspunde tuturor datoririlor impuse prin noua concepție a vieții, prin


Un veac de la nașterea marii doamne a culturii românești…

La 20 august 2020 s-au împlinit o sută de ani de la nașterea celei care a fost inegalabila personalitate a culturii naționale, Zoe Dumitrescu Bușulenga. În calitate de critic și istoric literar, filosof al culturii, cercetător și pedagog, a reprezentat