Arhive autor: Cezarina Adamescu

Singurătatea Eternității Clipei*

Poate fi un om mai singur decât Lumina Divină? În viziunea poetului Sorin Cerin, poate. Singurătatea, pătrunsă din Sângele Viselor, în cel al Clipelor, alergând prin venele Iluziilor Existenței, prin venele Destinului nostru, cea care nu poate fi descrisă decât


Dansând pe un drum alunecos şi plin de capcane

Pe acest drum se aventurează eroina romanului de faţă, fără a se gândi prea mult la consecinţele care aveau să apară mai târziu. Povestea ei? Povestea miilor de tinere care aleg un trai mai uşor, fără prea multă muncă şi,


Caruselul iubirii…

Ceea ce face Mara Popescu-Vasilca în ciclul său de romane: „Dragostea, arză-o-ar focul!” – este să ne așeze în față o oglindă, în care să ne privim cu atenție, să ne analizăm cu luciditate, pentru a vedea, comparativ, unde greșim


Dansând pe un drum alunecos şi plin de capcane

Pe acest drum se aventurează eroina romanului de faţă, fără a se gândi prea mult la consecinţele care aveau să apară mai târziu. Povestea ei? Povestea miilor de tinere care aleg un trai mai uşor, fără prea multă muncă şi,


Un veac de înțelepciune…

Este ştiut că fiecare popor are tezaurul său de înţelepciune şi spiritualitate din care extrag esenţa auriferă, ori de câte ori este nevoie ori sufletul jinduieşte după o vorbă bună. Sunt de notorietate astfel, spicuirile din înţelepciunea chinezească, japoneză, indiană,


Pe o cruce de lumină…

Alcătuirea unei astfel de Antologii de texte pascale, este un semn binecuvântat că Dumnezeu lucrează prin credincioşi, insuflându-le harul compunerii unor texte şi lucrări picturale care să reprezinte un strop din dragostea lor pentru Dumnezeu şi pentru Biserică. Dar gestul


Un sacerdot al cuvântului…

Dacă  n-ar fi fost preot, autorul cărţii „Ca tămâia înaintea Ta“, Radu Botiș ar fi fost sacerdot în cuvânt, oficiind la altarele celeste fără  tihnă liturghii de sunete. Dragostea pentru Dumnezeu nu cunoaşte răgaz, pentru că şi El ne iubeşte cu


Un poet vorbind cu Dumnezeu…

Aşa cum mărturiseşte însuşi autorul în Notă asupra ediţiei, „111 POEZII” este o antologie constituită, deopotrivă, după un criteriu tematic (sunt incluse în Sumar numai poezii de factură aşa-zicând spiritual–metafizică, definitorii, cum s-a afirmat, în repetate rânduri, pentru scrisul autorului)


Despre Cultură, în revizie tehnică!

De când deştepţii de la conducerea Audio-Vizualului au hotărât, fără discernământ încetarea emisiei pentru cel mai important program: TVR Cultural, program formativ, educativ, recreativ de cea mai bună calitate, stau cu inima-n batistă şi aştept, din zi în zi ca


Creștinul și școala vieții

Poate că nici o altă sintagmă n-ar fi mai potrivită pentru conversiunea umană, decât  aceasta : „În genunchi mă întorc la tine”, deşi trivial a fost folosită într-un film comercial şi apoi a devenit şlagăr într-un text de muzică uşoară.