Arhive autor: Aurel Brumă

Istoricul – erou sau victimă a adevărului?…

România este casa noastră construită pe stânca limbii, credinței, culturii, a eroilor jertfelnici, a hărniciei și îndătinărilor. Onoare și patrie nu este doar deviza armatei române, așa cum a rămas de la marele domnitor, colonelul Alexandru Ioan Cuza, ci cutuma


Cartea despre anesteziați…

Curriculara autorului „Povestirilor din vremuri tulburi” (a treia lucrare apărută la editura ieșeană „Performantica” ) oferă obliganta cheie de lectură a dezvoltărilor portretistice din roman pe fundalul evenimentelor sociale, politice ale perioadei pre și post – (să zicem) revoluționare. Și-l


Eșuații cei de toate zilele

Pe bună dreptate și cu o excesivă virulență Nicolae Ceaușescu a fost acuzat, între altele, de „vânzarea evreilor”, mai în clar și conform explicațiilor unor actanți comuniști ai acelui timp, „taxarea” cetățenilor doritori să plece definitiv în Israel pentru cheltuielile


O nouă șansă…

Două momente de implicare directă, jertfelnică, în redresarea României post-revoluționare binemerită a fi cunoscute și asumate de analiștii parcursului socio-politic al acestei perioade. Marele economist româno-american Anghel N.Rugină îi propunea lui Ion Iliescu și înconjurătorilor săi un proiect de țară


Piovra carpato-dunăreană

Așezat confortabil în paginile propriilor memorii atent reconstruite pentru un viitor de care i se rupe în paișpe cât nu se referă la el ci la turma de stupide peuple, genitorul piovrei carpato-dunărene, Ion Iliescu, zâmbește proștilor cu toată ambrazura


Nu!

Îndrăznesc să cred că întreg contextul socio-politic intern și internațional ne obligă să ne asumăm inițierea unei strategii de recuperare a duhului național, multiplicarea concretă a programului dedicat acestui scop, a ofertei de recuperare a demnității prin fiecare cetățean apartenenet


Scrisoare deschisă către parlamentari

Sunt unul dintre milioanele de cetățeni anonimi care, votând lista pe care te aflai și tu, te-am scos dintre ceilalți anonimi acordându-ți un mandat de încredere, o demnitate publică. Îți interzic să mă trădezi mai ales acum, într-o situație agravată


La strada…

Mă uit de mă dor ochelarii la scena politicalei de Dâmbovița, cu recenți afluenți de prin Sibiu și Teleorman, și extensiile lor grotești pe canalele de deversare publică (Ghiță Lămâiță, Tanda și Manda, etc., etc). Ambele tabere vocalizează de-aiurea mișcarea


Cartonașe galbene, roșii…

Caracuda politică autohtonă se-ncurcă în preșul protocolar amestecând personajele, vectorii, țintele, exogenă așteptărilor răbdulii (încă) ale unui electorat năucit, în cea mai mare parte a sa, de magnitudinea mizericordiei personajelor de prim plan. Un șef de partid (două dosare penale)


Interesul național…

Între marile provocări ale anului 2017, pentru societatea civilă, pentru România profundă și, mai ales, tânără (tinerețea fiind principalul producător/exportator de viitor/speranță) câteva binemerită să devină obiective de acțiune comună, generală (inclusiv sau, mai ales, prin combatul referendumurilor). Neconstituționalitatea unor