„Cronici din Nord” de Gelu Dragoș, seismograf al evoluției literaturii contemporane…

Volumul de cronici, intitulat „Cronici din Nord”, apărut la Editura Casa Cărților, Baia Mare, 2024, se deschide cu un „Cuvânt înainte” semnat de conferențiar universitar dr. Ștefan Vișovan, în care autorul celor cinci pagini face o analiză pertinentă a activității de dascăl și scriitor al lui Gelu Dragoș, remarcând personalitatea acestuia în cadrul activităților școlare, dar și al talentului de scriitor și analist literar, remarcat în lumea spiritualității din Nordul Cultural, și nu numai. Apelativele memorabile ale domnului conferențiar Ștefan Vișovan la adresa scriitorului Gelu Dragoș, mă fac să îl citez: „Cronicile literare al Domniei sale sunt, în general, pozitive, presărate cu îndemnuri și aprecieri, dar evidențiază, atunci când când se impune, stângăciile sau scăpările unor autori, dar face acest lucru cu eleganță și delicatețe, fără a apela la sintagme care ar avea efecte inhibitorii asupra acelor implicați”. Această observație, ne convinge, faptul că autorul acestor cronici este un pedagog adevărat, care cunoaște tactica psihopedagogică de îndrumare ce nu jignește și apostrofează.

Trebuie să evidențiez siteul „Moara lui Gelu”, prin care scriitorul Gelu Dragoș promovează creațiile literare și artistice ale scriitorilor și oamenilor de cultură din întreaga țară. Contribuind din plin la scrierea unor pagini de istorie literară contemporană. Cronica la volumul poetei Limona Rusu abordează poezia acesteia cu empatie, fiindcă emană sentimentul cel mai nobil al omului, dragostea, iubirea. Sunt evidențiate poemele dedicate mamei, sau jumătății mitologice ale bărbatului. În același spirit de analiză pertinentă și cu empatie pedagogică este conica la volumul „Treptele Creativității” de Raul Alexandru Mitruți, tânăr scriitor din Baia Mare, care a adunat într-o carte un evantai de povestiri realiste, unele promovând spiritul de protecție a mediului. În această succintă cronică n-am să abordez fiecare pagină dedicată scriitorilor abordați de analistul Gelu Dragoș, fiindcă intenția mea este doar de a sustanția esența spiritului critic și pedagogic al autorului acestui volum. Scriitorul Gelu Dragoș consemnează într-un stil reportericesc evenimente culturale deosebite, cum ar fi: Deschiderea casei Muzeu Ion Georgescu Muscel, sau anunță apariția revistei „Dobrogea culturală” a Ligii Scriitorilor. Cartea aceasta care se consttuie ca un paner al Istoriei Literare ce se scrie în timpul prezent, se încheie cu o „carte de vizită” reprezentativă a lui Gelu Dragoș, adică un bogat Curriculum Vitae, din care aflăm că autorul are 57 de ani, că a publicat mai multe cărți, primind premii și distincții în număr de peste 29.

Abordând poezia din cărțile primite, îmi dau seama că aceasta nu se naște spontan, ca Minerva din capul lui Jupiter, poezia analizată de Gelu Dragoș este expresia momentului contemporan. Termenii literaturii mai vechi s-au topit în flacăra sentimentelor cntemporane și pe această bază își edifică poeții opera. E aici un proces și nu o explozie. Am închis coperțile aceste cărți cu nostalgia dascălui de pe vremuri care era luminătorul satului. Această nostalgie s-a estompat în personalitatea lui Gelu Dragoș, care este nu numai luminatorul prin cuvânt al Maramureșului, ci și al întregii noastre țărișoară, prin cărțile sale, prin „Moara lui Gelu”, și mai ales prin învățăceii care au aprins de la dascălul lor un „pai de lumânare a culturii” pe care o duc mai departe, luminând cultură prin toate zonele României.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*