Aberațiile lui Silviu Vexler: „România și poporul Român fac parte cu adevărat integrantă din ADN ul poporului Israel”

Ne-am ajuns tare detot! Nu vă trageți din Burebista, din Tomiris și Decebal. Nu! Vă trageți din Mordehai și din Estera! Genomul românilor este de fapt cuprins în genomul poporului evreu, zice Silviu Vexler. Trebuie să și sărbătorim această minciună pe 14 mai, când de fapt este ziua martirilor care au sfârșit tragic în luptele contra comuniștilor. Așa se întâmplă când dai drepturi unor specialiști în polițe calpe, după cum arată și numele ca un spectru, ca un blestem: „În trecut (înaintea celui de-al Doilea Război Mondial), nu era niciun țăran cu depuneri în bănci; ei erau plini de datorii la băncile capitaliștilor, la evrei sau la avuții statului. Evreii din comună [Moisei] aveau prăvălii și cârciumi, oamenii luând diferite mărfuri pe datorie (credit) și, dacă nu le achitau la timp datoria, le luau pământul. Țăranii semnau sau puneau degetul pe o hârtie numită Vexel, în care se angajau ca până la data de… să depună banii, în caz contrar terenul specificat în Vexel, pus de zălog, să îi revină evreului. Așa se explică faptul că multe din terenurile comunei figurează pe evrei” (Coman, 2004: 70). – Din germ. Wechsel „poliță, cambie” (Candrea, DER, DEX). (Viorel Patrichi)

Redăm mai jos protestul doamnei Luiza Volf care se ocupă de Campania Pentru Viață în România.

ADN-ul românilor, bătaia de joc a Statului Israel via Silviu Vexler. Scrisoare publică adresată dl. Silviu Vexler, deputat

Domnule Deputat Silviu Vexler,

Ne-ați adus la cunoștință că „România și poporul Român fac parte cu adevărat integrantă din ADN ul poporului Israel” în declarația din plenul Parlamentului în urma votului legii privind adoptarea Zilei Naţionale a Prieteniei şi Solidarităţii între România şi Statul Israel în ziua de 14 mai. În acest context vă întrebăm în baza căror informații științifice și istorice vă permiteți să afirmați cele de mai sus, de la tribuna Parlamentului României? În ce calitate ați făcut această afirmație? De deputat al României (că al românilor, fie ei și evrei, cu certitudine nu sunteți!) sau de cetățean al Statului Israel? Este bine de știut că această lege nu a avut girul Consiliului legislativ din următoarele considerente principale: alegerea zilei de 14 mai nu este motivată și nu se face vorbire de reciprocitate, deci este un demers unilateral din partea României. Considerăm că acest comportament poate îmbrăca un caracter de propagandă naţionalist-şovină, în sensul de încercare de a schimba percepția realitatății istorice, preluînd la nivel declarativ chiar Statul Român în beneficiul Statului Evreu, chestiune ce aduce atingere demnității întregului popor, securității și libertații de conștiință, întelegand românii (dacoromânii)-continuatori ai civilizațiilor arhaice cuprinsa între anii 6.500 si 3.500 î.Hr. care au avut o structura sociala bine consolidata, chiar „civilizata”, despre care Marija Gimbutas (1921-1994), profesor de arheologie europeana la Universitatea californiana din Los Angeles (UCLA) și prima care a enuntat ideea de Vechea Civilizatie Europeana sau „Vechea Europa”, a spus: „A devenit evident ca aceasta straveche civilizatie europeana precede cu câteva milenii pe cea sumeriana”.

Continuitatea noastră istorică este documentată în aur dar si în scrieri foarte vechi ale istoricilor inclusiv iudei. Continuitatea noastră genetica este și ea stabilită prin studii științifice internationale. Nu degeaba „Civilizatia si istoria au început acolo unde locuieste azi neamul românesc.” ne spune W. Schiller, arheologul american pasionat de istoria începuturilor.

În schimb, așa cum scrieți de altfel foarte corect în Manualul de istorie al evreilor la pagina 10, „Istoria evreilor începe cu peste 4000 de ani în urmă. Între mileniul al II Î.Ch. și secolul al XIII lea Î.Ch. s-a desfășurat un proces complex de formare a identității, a credinței și a teritoriului vechilor evrei”. Vă sugerăm că atâta timp cât va desfășurați activitatea în Statul Român, care prin politica permisivă fata de naționalitățile minoritare v-a făcut ceea ce sunteți, să aveți ONOAREA de a vă cere public scuze asupra nefericitei afirmații în cadrul plenului reunit, ținând seama nu în ultimul rând că în Statul Israel minoritățile au cu totul alt statut.

Desigur, nu dorim să ne lansăm în speculații ce țin de politica fiecărui stat însă vă atragem atenția că politicienii noștri (cu mult prea puține exemple pozitive) nu mai reprezintă majoritatea poporului român, nu mai reprezintă interesele noastre și de multe ori fac abstracție chiar și de Constituția României, așa cum a făcut votând această lege cu data de sărbătorire chiar în ziua de 14 mai, când este deja stabilită celebrarea Zilei naţionale de cinstire a martirilor din temniţele comuniste, în amintirea evenimentelor petrecute în noaptea de 14 spre 15 mai 1948, când au fost arestaţi numeroşi tineri, intelectuali, români care s-au opus regimului comunist. Regim comunist care a fost adus în România de către mulți etnici evrei via Rusia, de altfel foarte bine documentat istoric.

Și totuși, românii nu au devenit anti-evrei. Se construiesc cartiere pentru aceștia (cu circuit închis), se recăpătă naționalitatea română necondiționat, se învață versiuni ale istoriei agreate de către comunitatea dumneavoastră și cel mai mult, pot beneficia de poziții importante în aparatul de stat iar dumneavoastră personal, vă puteți bucura de poziția pe care o aveți în Parlamentul României, o poziție atât de puternică încât ați reușit să impuneți chiar și istoria poporului evreu în școlile românești. Este poate necesar din punctul dumneavoastră de vedere, dar atâta timp cât vă permiteți să umiliti un întreg popor datorită, sperăm noi, a necunoașterii istoriei românilor, vă cerem să fiți mijlocitorul nostru în fața Knessetului Statului Evreu de a se învața istoria reală a poporului român în școlile Israelului, în spiritul reciprocității, adevărului și prieteniei pe care o clamați.

Vă amintim câteva articole ale Constituției României care sunt încălcate prin afirmația dumneavoastră: Art.1 alin.(1); Art.2 alin. (1); Art.4 alineatele (1) și (2); Art. 6 alin (1) și Articolul 29 alin. (1).

În același timp vă faceți vinovat de discriminare, conform ORDONANŢEI nr.137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare: Art.1 alin (2) lit.d) cu vii și viii: dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie respectiv dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare; Art.2 alin. (2): Orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate, faţă de alte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi, atrage răspunderea contravenţională conform prezentei ordonanţe, dacă nu intră sub incidenţa legii penale. Alin. (3) Dispoziţiile sau, după caz, reglementările unei persoane fizice sau juridice, care generează efectele enunţate în alin. (2), antrenează răspunderea contravenţională a persoanei fizice sau juridice, dacă nu intră sub incidenţa legii penale; Art. 3. – Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private, precum şi instituţiilor publice cu atribuţii în ceea ce priveşte: b) protecţia socială şi securitatea socială; Art. 16. – (1) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, orice acţiuni constând în ameninţări, constrângeri, folosirea forţei sau orice alte mijloace de asimilare, strămutare sau colonizare de persoane, în scopul modificării compoziţiei etnice, rasiale sau sociale a unei zone a ţării sau a unei localităţi; Art. 19. – Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, dacă fapta nu intră sub incindenţa legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de propagandă naţionalist-şovină, de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnităţii sau crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunităţi şi legat de apartenenţa acesteia/acestuia la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau categorie defavorizată, ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia/acesteia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*