„Bisericuța călătoare” (1731) devenită Paraclis Regal iar apoi biserică de mănăstire la Jercălăi-Urlați (jud. Prahova)

Așa cum românii au tot călătorit peste Munții Carpați, pentru a scăpa de asuprirea celor ce se credeau stăpâni, tot astfel au trecut și bisericile noastre ortodoxe munții, căutându-și locul și norocul. Românii nu au avut voie să își ridice biserici din piatră (ce „veșniceau” credința) ci doar din lemn (vremelnice), câteodată și acestea pe ascuns. Noaptea, în poienile pădurilor, tâmplarii ridicau biserici, iar când erau gata, apoi le „trăgeau” cu sforile, pe chituci (bile de brad), cu tot satul, dar ajutându-se și cu perechile de boi înjugați. Astfel biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” pe care o prezentăm în acest articol a fost construită departe de aceste locuri unde o găsim astăzi. În anul 1731, biserica este ridicată de sătenii din Lueriu – județul Mureş, la cinci kilometri de oraşul Reghin, aproape de valea Mureşului. După două secole, pentru a fi salvată de la dispariție, a trebuit să fie strămutată în două rânduri, călătorind mai bine de 300 de km din Transilvania spre Muntenia și supraviețuind vicisitudinilor vremurilor aproape 300 de ani. De aceea se mai numește „Bisericuța Călătoare”. Povestea ei tumultoasă o veți auzi astăzi. Așa cum vă spuneam, istoria ei începe în anul 1731, în Transilvania. În anul 1929, vizitând-o și aflându-i istoria, Regina Maria a României decide mutarea ei la Castelul Bran, ca paraclis regal. Mărturie au rămas imaginile istorice cu familia regală ce surprind și mica biserică de lemn. Începând cu anul 1948, schimbându-se regimul, biserica intră într-un con de umbră, rămânând într-o relativă părăsire.

În anul 1956, Patriarhul Justinian hotărăște ca biserica să fie mutată pe actualul amplasament din Urlați, Prahova. Remarcăm cum dintr-o biserică țărănească a fost transformată într-una regală și după aceea a devenit biserică de mănăstire. Fiecare din aceste etape și-a lăsat amprenta pe zidurile ei, iar restaurarea edificiului a păstrat toate aceste semne ale istoriei. Având o vechime de trei secole, Biserica de lemn din Jercălăi supraviețuiește datorită oamenilor care au pus valoare pe relația lor cu divinitatea și au contribuit la crearea și păstrarea acestui lăcaș de cult. Astăzi, în același spirit, biserica cunoaște o nouă etapă a existenței sale, datorită lucrărilor de restaurare recent finalizate. Biserica „Sfinții Arhengheli Mihail și Gavriil” de la Jercălăi este, la o primă vedere, o biserică simplă de lemn, însă aici fiecare detaliu are povestea și istoria lui. Acest lăcaș de cult a fost construit după canoanele dogmei creștin-ortodoxe, o realizare măreață având în vedere mijloacele tehnice rudimentare ale meșterilor țărani din acele vremuri.

Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Jercălăi este astăzi monument istoric de interes național – clasa A, cel mai înalt nivel de protecție acordat pe teritoriul României obiectelor de patrimoniu, cu o valoare inestimabilă din punct de vedere istoric, cultural și arhitectural. Proiectul de investiție intitulat „Restaurare, consolidare și punere în valoare a Bisericii de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, a schitului Jercălăi – Urlați”, cod SMIS: 118904, a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1. Locul de implementare al proiectului este localitatea Jercălăi, orașul Urlați, județul Prahova. Valoarea totală a proiectului este de 5.554.269,75 lei, iar valoarea nerambursabilă este de 5.443.184,35 lei din care: 4.626.706,70 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 816.477,65 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național. Obiectivul general al proiectului constă în creșterea atractivității turistice a bisericii de lemn „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriilˮ a schitului Jercălăi, ca urmare a consolidării și restaurării acestuia, în vederea creșterii atractivității turistice a zonei, ca factor care stimulează creșterea economică în zona de implementare a proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: consolidarea și restaurarea monumentului istoric – Biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriilˮ a schitului Jercălăi – în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric și în deplină concordanță cu viața comunitară și religioasă și creșterea atractivității (valorificarea ansamblului – monument istoric) prin utilizarea unor tehnici/activități de informare, publicitate și promovare cât mai variate în scopul creșterii vizibilității acestuia. Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu cultural – Biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriilˮ a schitului Jercălăi (PH-II-m-A-16521) a fost realizată prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural; Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Jercălăi este o localitate componentă a orașului Urlați din județul Prahova, Muntenia, România. Biserica „Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil“ ridicată încă din anul 1731, în apropierea orașului ardelean Reghin, a fost transferată de Regina Maria la Bran, ca paraclis regal. Ulterior, a fost adusă pe actualul amplasament. Arhitectură deosebit de interesantă cuprinde turn clopotniță și pridvor deschis. Hram: Sfânta Maria, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil (biserica veche), Sfântul Ilie, Sfântul Nicolae, Nașterea Sfântului loan Botezătorul (biserica nouă). Accesul spre biserică se poate face din Bucuresti pe DN 1/E 60 până la Ploiești (centura de est), 65 km; apoi spre E, pe DN 1B până la Albești-Paleologu, 14 km; DJ 102C, DJ 102E spre N încă 9 km până la mănăstire. Stareț este arhim. Cleopa Florescu. Adresa: str. Jercalai, nr. 1, Urlati, 106304, jud. Prahova. „Bisericuța călătoare” vă așteaptă să îi admirați arhitectura și interiorul pictat ce a căpătat altă culoare după acest proces laborios de restaurare și conservare. (G.V.G.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*