Demagogia capetelor de urnă euro(ș)parlamentară!…

Nu! Un demers antinațional nu ar fi nicidecum cel de eventuală ieșire a României din UE, ci acela de a înscrie în Constituția noastră a apartenenței României la aceasta! Culmea prezentată drept „cel mai patriotic și naționalist demers pentru securitatea și dezvoltarea țării noastre”! Pentru că nu ar fi doar o anulare istorico-valorică a existenței noastre, ca neam și țară, ca stat modern, nu ar fi doar o abandonare a reperelor morale care ne-au clădit de-a lungul timpurilor, a sacrificiilor și jertfelor făcute de generații întregi de eroi de neam, cât și una structural-juridică. Căci, trecând în legea supremă a țării apartenența la UE, în loc de caracterul unitar, suveran, independent, ne-am anula însăși organizarea noastră statal-juridică! Mai ales că, în esență, Uniunea Europeană are o problemă de definire și raportare certă a existenței ei într-un cadru juridic! Iar constituționaliștii comunitari știu asta! În plus, nu poți să treci în constituția propriei țări apartenența (pe vecie, nu?!) la o structură care oricând va putea înceta să mai existe! Ori, mai rău, ar putea căpăta, din cauza mașinațiunilor de la nivelul centrului ei decizional, caracteristicile unei structuri servind, nu doar malversațiuni totalitare, ci, prin suprafinanțarea abuzivă a unor războaie, chiar unele specifice terorismului. Deja UE este la limita ieșirii dintr-un cadru acceptabil prin impunerea economiilor de război, iar sprijinirea, dincolo de niște limite, a unor războaie, mai ales pentru o structură având ca fundamente ale constituirii sale apărarea păcii și promovarea soluțiilor pașnice, va putea fi oricând privită ca o entitate, dacă nu proteroristă, cel puțin filoteroristă…

De aceea, mesajul nostru pentru toți acești pro anti-RoExit (!) agitându-se din nimic, dar cu un scop evident, trebuie să fie clar! În legea supremă a țării se trec doar valorile și reperele care ne-au definit și ne-au format! Iar veșnicii sunt limba, glia și valorile de neam și țară! Nu umorile unei Uniuni supurând orice, dar nu valori!

Sigur, acești euro(ș)parlamentari români defilând cu mișcarea lor anti-RoExit (!) au interesul lor: apărarea sinecurilor ca europarlamentari și a foloaselor din banii și fondurile devalizate prin sistemele de guvernare și guvernanță! Dar nu trebuie să le mai acceptăm această impostură! Pentru că nu cei șase sute de membri ai unor formațiuni din PE, fidele normelor de sistem ale Europei decid ce este mai bine pentru noi! Iar dacă ar fi cât de cât corecți, acești europarlamentari reprezentând România, girând o acțiune vădit antiromânească (la fel de toxică și mârșavă precum acțiunile autonomiste ale altor capete pătrate) ar trebui să vină, nu cu un program de publicitate electoral europeană prin care să ne vâre cu de-a sila mesajele binelui pentru noi, ca membri „pe vecie” ai UE, ci să facă dovada măsurilor concrete ale acestui bine pe care îl elogiază în numele nostru. Pentru că, dacă ceva lipsește din credibilitatea proeuropeană minim necesară este vorba tocmai de măsurile certe. Să vedem un raport corect al „beneficiilor” noastre ca membri UE. Începând cu toate costurile, cheltuielile și pierderile noastre, continuând cu opisul real al fondurilor primite. Să vedem cât am pierdut prin „europenizarea” austriacă (sau de alt calambur de pseudoimperiu) a resurselor noastre, cât am pierdut din cedarea piețelor de desfacere, din renunțarea la producția unor mărfuri, și cât am achitat la nivel de cotizații ca membri UE, cât am primit ca fonduri, subvenții și feluriți alți bani („decapați” ori nu de ai noștri!) din bugetele europene… Pentru că nu subvențiile acordate fermierilor sau industriei pentru a acoperi câteva procente din dobânda de îndatorare, oricum stabilită de organisme bancare aflate în siajul decizional al Europei, sunt importante!… Ci tot ce am pierdut în acești ani! Și nu de demagogie avem nevoie ca demers de convingere a necesității evitării unui RoExit, ci de rezultatele măsurilor de sprijin a fermierilor, a mediului de afaceri, a industriei… Pentru că așa se face un demers de stopare a unei eventuale tendințe de ieșire din UE… Nu cu întrunirile și discursurile capetelor pătrate!

Dar mârșăvia unor europarlamentari români este uriașă! Pentru că nu despre stoparea vreunei eventuale tendințe de RoExit este vorba! Ci de crearea unei justificări pentru a trece în Constituția noastră a acestei apartenențe la UE… Care ar fi de folos în viitorul imediat, pentru că, având astfel de modificări, ar putea fi lesne scoase în afara legii mișcările, partidele, intențiile chiar, ale unei eventuale ieșiri din carapacea totalitară a Uniunii Europene, poate chiar a priori încadrate ca delicte de antisistem european…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*