Zidind aripi de Phoenix prin fiece răsărit de soare…*

Nu, nu este vorba de o altfel de căutare a eului… Nu este nici descoperirea vreunui alt eu… Și nici o rezidire a acestuia din cenușa durerii și versul vindecării, mântuirii de până mai ieri…. Pentru că sinele este același… Și doar ne arată o altă fațadă… Poate și pentru că poetul este, în sine, un curcubeu de stări și empatii, metamorfozându-și mesajele prin diferitele-i forme, formule, foneme stilistice… Acele forme-formule specifice fiecărei vârste și stări traversate, acelor greutăți, încercări, tragedii și reveniri cernind cunoașterea, acumularea poetică, prozo-poetică și eseistic-filosofică din fibra de ființă rezonând empatic cu universul. Deja cu universul, pentru că, traversând și traversându-și transcendental dăruirea de sine către ceilalți, contopirea este deja astrală.

Și era firesc ca poeta Floarea Mihali Petrov să ajungă aici… La meditația eseistică, nu postpoetică, ci într-un „intrum” poetic, destinată tot celorlalți… Chiar dacă par conversațiile ei cu sine. Pentru că ea se regăsește pe aceeași stea călăuzitoare, arătându-i drumul și șoptindu-i esența unor mesaje de dincolo de noi. Acel de dincolo, colț intim de conversație cu ființa iubită plecată, dar nu pierdută, nu rătăcită, ci doar un pic plecată în univers.

Destinul poetei este să stea printre stele. Să fie căutare până la contopire cu steaua-popas a jumătății ei, dar și astru călăuzitor pentru ceilalți. Și nu surprind de fel aceste unduiri astral-meditative ale autoarei ce par a fi luat, ici-colo, locul poemelor. Nu miră nici incursiunile astrologice. Pentru că, în esență, toți poeții au un legământ, de undeva, de cu multe vieți în urmă, poate chiar de la începuturi, cu astrele… Ei vorbesc prin astre, despre astre, cu astrele. Cu acelea de sus, de pe boltă, ori cu acelea aflate pe acest colț de stâncă galopând prin același univers, și cale, și  îndrumare, și destin, și, curând, și aflare… Căci sunt stele și planete părți ale unui solaris astral ce devine în noua destăinuire, de data aceasta poetico-eseistică, a autoarei, pretexte pentru mesajele către ceilalți… Mesaje nu doar despre karmele ce ne înlănțuie, ci și despre următorul nivel al cunoașterii noastre despre știința noastră, despre inteligența materiei. Aceeași materie care a plămădit și puful de păpădie săltat în văzduh de pașii copiilor zglobii, aceeași materie revărsând și sinele poetic în rostiri de vers, aceeași materie clădind și ființe și astre… Astrele-casă dar și astrele-eternitate…

Nivelele de construcții spirituale, pe care ni le descoperă în versuri și eseuri Floare Mihali Petrov, sunt astfel o esență de meditație transcendental-solară a autoarei… Pentru că, da!, poeții sunt eminamente ființe solare… Strălucesc și ard în creație cu însăși forța de astrului-Soare, zidind alte și alte aripi de Phoenix cu fiece răsărit…  Pentru că din soare irupe mesajul… Din el răsare acel lirism romantic pe care doar unii poeții sunt meniți a-l zugrăvi în destăinuiri către ceilalți… Sub soare trăim… Din soare ne hrănim în lumina vieții… Spre soare privim aflând  contopirea începutului și sfârșitului, soarele nefiind doar paleta-curcubeu a luminii rogvaiv, ci și contopirea acelui Alfa și al acelui Omega… Fără ca începutul să fie doar început, iar sfârșitul doar sfârșit… Căci el, soarele, chiar de se va stinge cândva, va fi tot o za în infinit… Așa cum, în fiecare dintre noi, se găsesc părți de infinit ca părți menite a călători, ca lumină, ca vibrație, ca rezonanță, ca esență, într-un carusel etern rostogolindu-se, prin noi și noi Phoenixuri dătătoare de viață, spre sfârșitul cel fără de sfârșit…

În acest fel, starea esență a cărții devine însăși destăinuirea autoarei: „Fiecare om este un microunivers”… Un microunivers jurnal de stări, fapte, empatii, transcendențe, ale cărui pagini se scriu dintr-una în alta, aici, între Golgote, dincolo, în acel dincolo pe care-l intuim minții și sufletului, în acei de dincolo de cortinele vieții pământene, astrale, mercuriene, jupiteriene ori solare… Pentru că însuși universal este în noi… Ca într-o oglindă în noiul din acel noi ce este, ce suntem, la rându-ne parte din el…

*Floare  Mihali  Petrov –  Nivele de construcții spirituale, Editura Semne, 2023

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*