Turnul Babel…

După cum ne este scris în Biblie, trufia oamenilor a făcut ca limbile popoarelor să fie amestecate. Această trufie nu duce la nimic bun și l-a mâniat pe Dumnezeu. „După o sută cincizeci de zile, a început a se scurge apa de pe pământ și a se împuțina. Iar în luna a șaptea, în ziua a douăzeci și șaptea a lunii acesteia, s-a oprit corabia pe Munții Ararat. Apa a scăzut mereu, până în luna a zecea; iar în ziua întâi a lunii a zecea s-au arătat vârfurile munților“ (Facere 8,3-5).”

Acolo, Noe și familia sa au început o nouă viață. Dumnezeu le-a poruncit să nu rămână într-un singur loc, să se răspândească, să se înmulțească și să umple pământul. Dar urmașii lui Noe au încălcat porunca Sa. Probabil și astăzi asistăm la o altă poruncă încălcată- „să se înmulțească” dar cineva ca Thomas Malthus a spus acum 500 de ani că ne-am înmulțit prea mult, iar acum „savanții” ne ajută să fim împuținați. Molime și războaie, războaie și molime și a apărut iar trufia omului „nătâng”. Îmi aduce aminte de poezia lui Ion Barbu: „Melc, melc, melc nătâng/ ai pornit cu cornul stâng”. Și dacă înlocuiesc melcul cu omul, care și el încearcă să-și ducă traiul și casa în spate căutând să trăiască într-un loc liniștit fără a porni pe piciorul stâng. Dar liniștea a fost alungată.

Astăzi am fost amestecați toți, iar doar cei mai supuși care au crezut și nu au cercetat trufia stăpânilor au dreptul să trăiască. Crede și nu cerceta, ne spune biblia, dar crede și nu „mă” cerceta ne spune și politicianul pervers care ne încurcă spiritul și viața.

Într-o carte a lui H. Goldschmidt (Complexul atomic. O istorie politică a energiei nucleare) am găsit această formulare pentru a definii ce a însemnat înarmarea nucleară. „După patruzeci de ani de la descoperirea radiului de către Curie, fizica atomică a încetat peste noapte să fie o chestiune de cercetare fundamentală sau numai apanajul unor savanți și foarte curând… întreaga activitate în acest domeniu a fost acoperită la secret. Astfel, pentru prima dată în istoria fizicii fundamentale, a apărut secretul respingerii schimbului de informații științifice, iar fiecare țară a impus independent secretul asupra rezultatelor cercetărilor (proprii) în domeniul uraniului”.

De la cataclismul din vremea lui Noe la cataclismul unui eventual război nuclear să fie tot o pedeapsă a cerului…? Da, se pare că limbile au fost încurcate și nimeni nu dorește să negocieze pentru pace, parcă toți doresc următorul potop. În fiecare zi, vestea potopului nuclear, este accentuată de marii oameni de stat ai lumi, acești mici pseudo-zei care vor să împartă lumea și limbile pământului după bunul plac. Dacă vestea potopului pentru Noe a însemnat (Scrierile biblice): „Iar după ce au început a se înmulți oamenii pe pământ și li s-au născut fiice. Fiii lui Dumnezeu, văzând că fiicele oamenilor sunt frumoase, și-au ales dintre ele soții, care pe cine a voit. Dar Domnul Dumnezeu a zis: «Nu va rămâne Duhul Meu pururea în oamenii aceștia, pentru că sunt numai trup. Deci zilele lor să mai fie o sută douăzeci de ani! În vremea aceea s-au ivit pe pământ uriași, mai cu seamă de când fiii lui Dumnezeu începuseră a intra la fiicele oamenilor și acestea începuseră a le naște fii: aceștia sunt vestiții viteji din vechime. Văzând însă Domnul Dumnezeu că răutatea oamenilor s-a mărit pe pământ și că toate cugetele și dorințele inimii lor sunt îndreptate la rău în toate zilele. I-a părut rău și s-a căit Dumnezeu că a făcut pe om pe pământ: «Pierde-voi de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut! De la om până la dobitoc și de la târâtoare până la păsările cerului, tot voi pierde, căci Îmi pare rău că le-am făcut».”

În vremurile Babilonului, când omul a vrut să ajungă la Dumnezeu au construit Turnul lui Babel. Babel se mai traduce prin: confuzie, amestecare. În aceste vremuri când omul se crede Dumnezeu, construim bombe atomice și stabilim cine moare și cine trăiește. Ce confuzie mai mare vrem…? În vremea în care Babilonul a avut cea mai mare perioadă de înflorire era condus de Hammurabi, (1792-1750 Î.Hr.) probabil că el a introdus primul cod prin care se reglementa justiția, dar în unul din aceste coduri spunea că: dacă un doctor omoară un bogat i se taie mâinile, dar dacă un doctor omoară un sărac, este recompensat. Parcă seamănă cu ceva. Atunci când omul a vrut să regăsească paradisul pierdut „Cineva nevăzut ne-a dat peste mâini” spune Brâncuși. Dar noi nu ne pierdem speranța avem în fruntea neamului un mare om, agentul James Blond…! El ne apără și ne păzește de orice răutate, setea de faimă a omului trecută peste limita necesarului duce la pieire.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*