Adunarea festivă cu prilejul Zilei Eroilor – 02 iunie 2022, și a aniversării a 30 de ani de la înființarea filialei

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” (Filiala Judeţeană Galaţi „General Alexandru Cernat”)

Biroul Executiv al Filialei Judeţene Galaţi „Gl. Alexandru Cernat” a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” organizează în data de 19 mai 2022, între orele 11.00 și 13.00, la sediul din Cercul Militar Galați, str. Eroilor nr. 40, Adunarea festivă cu prilejul zilei eroilor – 02 iunie 2022 și aniversării a 30 de ani de la înființarea filialei. Programul adunării cuprinde în prima parte evocarea istorică a Zilei eroilor, a înființării și evoluției Asociației și Filialei, simultan cu proiectarea unei prezentări video a acestora, mesaje de la invitați, acordarea de distincții și diplome fondatorilor și celor mai activi membri, precum și colaboratorilor din alte structuri asociative și unele instituții gălățene, în semn de prețuire pentru colaborarea din ultimii ani.

Se vor prezenta și principalele priorități și obiective ale conducerii Filialei în anul 2022 și în perspectivă, două cărți cu tematică eroică, o Monografie a operelor comemorative de război din județul Galați, un invitat veteran din Republica Moldova în Anul Recunoștinței față de veteranii și eroii războiului nistrean de acum 30 de ani.

Vor fi prezenți ca invitați reprezentanți din conducerea centrală a ANCERM și filiale vecine, autorități și instituții publice, asociații cu care colaborăm.

După Revoluția din 1989, ecoul Comitetului de inițiativă din Bucureşti pentru constituirea „Comitetului Naţional pentru Restaurarea şi Îngrijirea Monumentelor şi Cimitirelor Eroilor” (C.N.R.Î.M.C.E.), care a primit personalitate juridică prin Hotărârea Judecătoriei S 1 Bucureşti cu nr. 664, din data de 19.11.1991, s-a resimţit şi la Galaţi. În martie 1992 s-a constituit un Comitet de iniţiativă pentru înfiinţarea Organizaţiei Județene Galaţi condus de lt.col.(r) Gheorghe Lipan, Comitet care a fost împuternicit să organizeze constituirea conform metodologiei primite de la București.

De la înfiinţare, Comitetul Naţional a preluat obiectivele şi activităţile Societăţii „Mormintele Eroilor Căzuţi în Război” înființată în septembrie 1919, redenumită Aşezământul Naţional „Regina Maria” pentru Cultul Eroilor în 1940, care a funcționat până în anul 1948. Comitetul și-a desfășurat activitatea sub patronajul Ministerului Apărării Naţionale şi al Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române. În toate judeţele ţării s-au înfiinţat comitete judeţene, municipale, orăşeneşti, comunale şi săteşti. Cu prilejul celei de a treia Conferinţe Naţionale a Comitetului, în ziua de 28 noiembrie 1997 s-a hotărât schimbarea denumirii C.N.R.Î.M.C.E. în Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor”. De asemenea, s-a hotărât reluarea tradiţiei interbelice, de editare a revistei „România Eroică”, care a devenit organul de presă al Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”.

Prin Hotărârea Guvernului României nr. 698, înregistrată în Monitorul Oficial nr. 619 din 19 august 2014, A.N.C.E. „Regina Maria” a primit statutul de utilitate publică.

Pentru a asigura un cadru legal activității, ANCERM a propus legiuitorului – Parlamentul României proiectul care a devenit Legea nr. 379/30.09.2003, în baza căruia s-a înființat apoi Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, ca departament în structura M.Ap.N.

Filiala Județeană Galați ANCERM s-a înființat în aprilie 1992 și a obținut personalitate juridică proprie prin Hotărâre Judecătorească și a fost înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor la Judecătoria Galați în 2016, iar din 2019 are Statut propriu. Ultima adunare generală de alegeri a avut loc pe 14.04.2021, noile organe de conducere fiind înregistrate la Judecătoria Galați prin Încheierea nr. 378/29.06.2021, pentru un mandat de 4 ani.

Adunarea festivă din 19 mai 2022, dedicată Zilei eroilor și celei de-a 30-a aniversări de la înființarea Filialei, va prilejui ocazia unei mai bune cunoașteri a scopului și obiectivelor asociației și filialei, precum și a activității la nivelul județului Galați, în care putem găsi forme de colaborare.

Președintele Filialei,

Comandor(r) Constantin Asofronie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*