Suplimentarea discriminatorie a locurilor de rezidențiat (petiţii „Rezidenţiat 2021 – Farmacie” și „Rezidenţiat 2021-Medicină Dentară”)

În urma examenului de rezidențiat, candidații din domeniile medicină dentară și farmacie se simt discriminați de măsura Ministerului Sănătății prin care se suplimentează locurile alocate domeniului medicină generală. Deși legislația aferentă organizării și desfășurării examenului de rezidențiat nu a fost aprobată pe timpul mandatului său, ministrul sănătății, domnul Alexandru Rafila, este cel mai în măsură să soluționeze această situație discriminatorie, întrucât ocupă curent această funcție.

În anul 2021, aprox. 1.300 de medici stomatologi și farmaciști se consideră discriminați, pentru că Ministerul Sănătății a decis suplimentarea locurilor numai pentru specialitatea medicină în anul curent. Deși măsura a fost prevăzută în Legea 212/21 iulie 2021, ținând cont de trendul ultimilor trei ani, se poate aprecia că suplimentarea locurilor la medicină generală are un caracter discriminatoriu.

Astfel, în 2021, suplimentarea locurilor de rezidențiat a fost o măsură dedicată absolvenților de la specialitatea medicină și anulată pentru absolvenții de la specialitățile farmacie și medicină dentară.

În ultimii doi ani (2019 și 2020), locurile la rezidențiat au fost suplimentate față de cifra de școlarizare anunțată inițial pentru candidații care au obținut minim 60 la sută din cea mai mare notă obținută, condiție cunoscută de candidații la rezidențiat și care a fost modificată după ce mulți dintre ei deja se înscriseseră și începuseră să se pregătească.

Examenul de rezidențiat este unul foarte dificil, ce necesită o pregătire asiduă și pe timp îndelungat. În pofida acestui aspect, în total peste 2.000 de candidați de la cele două specialități omise au rămas pe dinafară în urma examenului de rezidențiat din 2021, față de situația din trecut, când s-au suplimentat și pentru aceștia locurile, nu numai pentru colegii de la specializarea medicină generală.

În contextul situației pandemice, a deficitului de medici, a sistemului precar de sănătate, sute de absolvenți ai facultăților de farmacie și medicină dentară sunt lăsați înafara programului de rezidențiat, deși au fost admiși în urma examenului, îndeplinind condiția de obținere a unui punctaj minim (60% din cel mai mare punctaj), dar fără locuri disponibile în cadrul programului de rezidențiat.

Peste 1.000 de candidați de la Farmacie și Medicină Dentară, organizați pe o platformă online, au semnat și depus petiții separate adresate ministrului sănătății, prin care protestează față de măsurile adoptate.

*

„Petiţie Rezidenţiat 2021 – Farmacie

Şi farmaciştii au dreptul la suplimentarea locurilor – rezidenţiat 2021

Stimate Domnule Ministru,

Prin prezenta, vă solicităm respectuos, suplimentarea numărului de locuri pentru specialitățile deficitare, medicină, medicină dentară, farmacie.

Dreptul nostru, al farmaciştilor, de a ne specializa în domeniul studiat este egal cu al celorlalti! Nu ne luaţi acest drept!

Suntem obişnuiţi să fim marginalizaţi de sistem, să lucrăm fără susţinere dar acum este altceva, e vorba de egalitate la şanse, de modul nostru de a ne face auziţi într-o societate surdă. Suntem absolvenţi de facultate, iubim meseria de farmacist, iubim ceea ce facem, dar nu ne marginalizaţi, nu creaţi discordie, nu ne împărţiţi.

Medicul nu poate face actul medical fără noi farmaciştii!

Art.4 alin 2 Alegerea unui loc sau post este condiționată de obţinerea unui punctaj minim de promovare de 60 la sută din punctajul maxim realizat la nivel naţional pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.

S-a schimbat metodologia, s-a schimbat bibliografia, într-un an în care şi noi am fost în linia întâi, şi noi am luptat cu pandemia alături de medici, vă rugăm luaţi în considerare art. 4 alin 2, vă rugăm să ne daţi ceea ce ni se cuvine în egală măsură şi nouă farmacistilor.

Suplimentaţi locurile până la limita de promovabilitate de 60%!

Semnat,

Candidaţii la rezidenţiat Farmacie 2021”

De asemenea, în domeniul medicinii dentare, deși rezidenții din anii precedenți au fost alături de colegii de la medicină generală și farmacie în contextul pandemiei, în acest an am fost marginalizați. În anul 2019, după suplimentarea locurilor la medicină dentară, au fost disponibile 1.450 de locuri la nivel național, iar în anul 2020 au fost disponibile 1.651 de locuri. În acest an, locurile au fost reduse semnificativ la cifra de 1.190 de locuri. Indiferent de domeniul absolvit (medicină generală/dentară sau farmacie) suntem cu toții absolvenți ai facultăților de medicină din România și ar trebui să fim tratați în mod egal, nu diferențiat după domeniul pe care l-am absolvit.

*

„Petiţie Rezidenţiat 2021-Medicină Dentară

Stimate domnule Ministru,

Având în vedere că la examenul de rezidențiat din acest an numărul de locuri la medicină dentară au fost reduse comparativ cu anii precedenți, vă rog respectuos, să aveți în vedere suplimentarea acestora și la medicină dentară nu doar la medicină.

În anii precedenți numărul de locuri la medicină dentară a fost suplimentate astfel încât toti candidații promovați să poată accesa un loc de rezidențiat.

În acest sens, vă rog, să inițiați demersuri în vederea modificării art. 2 alin. 3 al OG nr. 18 din 29.09.2009. Consider că, prin modificarea acestui articol prin Legea nr. 212 din 21.07.2021, au fost favorizati absolvenții facultațiilor de medicină și defavorizați absolvenții facultățiilor de medicină dentară creându-se în acest mod discriminare între absolvenții acelorași universități de medicină.

Nevoia de specialiști în sănătate este la fel de mare și în acest an, poate chiar mai mare, decât în anii trecuți în ambele domenii, medicină și medicină dentară.

Domeniul medicină este clar mai deficitar în acest an datorită pandemiei, dar acest lucru nu poate argumenta suplimentarea doar pentru acest domeniu având în vedere că la sesiunea din anul 2019 nu a existat factorul pandemie, iar suplimentarea s-a facut pentru ambele specializări.

În acelasi timp aș vrea să vă rog să țineți seama și de faptul că serviciile de medicină dentară sunt deficitare în sistemul de sănătate public.

Consider că modificarea articolului mai sus menționat este nedreptă creând discriminare între cele două domenii.

Legea ar trebui să fie acceiași pentru toți candidații la acest concurs și să le ofere aceleași drepturi având in vedere că dreptul la ocrotirea sănătății este garantat de Constituție.

Cu stimă,

Candidatii la rezidentiat Medicina Dentara 2021’’

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*