Solicitarea FCRCHM adresată lui Sorin Cîmpeanu, ministru al Educației

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș (FCRCHM), cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, strada Miko Imre, nr. 2, județul Covasna, organizație ce reunește 44 de asociații și fundații din județele Covasna, Harghita și Mureș și care potrivit statutului militează împotriva discriminării de către autoritățile centrale și locale a românilor din cele trei județe aflați în situație de minoritate numerică în zonă și, ale căror drepturi la identitate națională, sunt constant lezate de protocoalele și negocierile la vedere sau secrete dintre partidele de guvernare și UDMR,

Luând act de postarea în consultare publică la data de 25 august 2021 a proiectului de ordin privind modificarea și completarea Ordinului nr. 4.597/2021 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din școli,

În temeiul Legii 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică solicităm organizarea unei întâlniri la care să se dezbată public proiectul de ordin mai sus enunțat. În raport cu situația epidemiologică suntem de acord ca dezbaterea să fie organizată on-line.

Solicităm ca la dezbatere să fie invitate și organizații și sindicate din domeniul educației. De altfel, odată stabilită data dezbaterii publice FCRCHM va solicita public o participare cât mai largă la dezbatere inclusiv a partidelor politice, având în vedere că reprezentarea parlamentară a românilor din Covasna și Harghita este una mult diluată datorită condiției noastre minoritare precum și pentru faptul că proiectul de ordin afectează discriminatoriu întreg învățământul românesc din Transilvania.

Pe de altă parte vă comunicăm următoarele critici, deocamdată generale, privitoare la propunerea Dvs:

  1. Spre deosebire de forma anterioară a Ordinului 4597/2021 care făcea trimitere expresă la limitele art. 97 alin. 1 din Legea 1/2011 a educației naționale, propunerea de modificare adaugă la lege în sensul în care în locul consultării formale a organizațiilor aparținând minorităților naționale este solicitat avizul acestor organizații; Se încalcă astfel Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă.
  2. Chiar și în forma actuală art. 97/2021 este neconstituțional (iar proiectul de ordin agravează situația de neconstituționalitate) deoarece:
  3. Consultarea sau avizarea de către o organizație unică a numirii unei persoane într-o funcție de conducere din sistemul public se regăsește doar în situația consacrării drepturilor colective ale minorităților naționale fiind exclusă o astfel de procedură în cazul consacrării drepturilor individuale privind păstrarea identității etnice ale cetățenilor unui stat aparținând minorităților naționale. Nici în dreptul internațional nici în Constituția României nu sunt recunoscute drepturi colective ale minorității naționale, acestea fiind promovate doar de Ungaria în cadrul geopoliticii sale hungariste, transfrontaliere.
  4. În istoria României există o singură situație de consacrare de drepturi colective, în perioada 1940 – 1944, când Germania fascistă a impus țărilor satelit organisme unice de reprezentare și control a sașilor (așa zisele grupuri etnice germane), chiar dacă sașii în majoritatea lor nu agreau doctrina fascistă promovată de Hitler.
  5. Similar, prin prevederea ordinului propus de Dvs. obligați cetățenii români de etnie maghiară să se înroleze în UDMR sau să se manifeste ca simpatizanți ai UDMR, ai doctrinei FIDESZ și ai lui Victor Orban (Manifestarea UDMR ca falangă a FIDESZ și a lui Victor Orban este notorie nu trebuie argumentată). Se ajunge astfel la o discriminare a cetățenilor români de etnie maghiară apolitici sau care simpatizează alte formațiuni politice maghiare din România sau partide românești. Este evident că UDMR va da aviz pe criterii subiectiv-politice și nu pe criterii de meritocrație;
  6. Înjosiți și discriminați cetățenii români de naționalitate română din școlile mixte care vor trebui să solicite UDMR aviz pentru o funcție publică de conducere din România. Își va permite un profesor român din Transilvania să afirme nereguli, chiar discriminări, ale românilor minoritari, în procesul educațional atâta timp cât ocuparea unei funcții publice de conducere este condiționată de avizul organizației care militează fățiș pentru separatismul teritorial pe criterii etnice și, prin autoritățile locale, coordonează un discret dar eficient proces de epurare etnică a românilor din Covasna, Harghita, Mureș, Satu Mare, etc ? Evident că nu.
  7. În forma pusă în consultare, UDMR dobândește o hegemonie politică asupra cetățenilor români, de naționalitate română sau aparținând minorității maghiare, un fapt grav de politizare a învățământului care ia locul meritocrației.
  8. Proiectul de ordin vorbește de un aviz. Trecând peste neconstituționalitate, discriminare, antiromânism și maghiarizarea sau mai degrabă UDMRizarea funcțiilor de director ai școlilor:
  9. Care este procedura de obținere a avizelor? Merg români și maghiari la sediul UDMR și îl roagă pe portar să le înregistreze cererea de aviz? În ce limbă se adresează aceștia UDMR? În ce limbă primesc avizul? Cum se poate contesta refuzul portarului de a înregistra cererile? Cum se poate contesta lipsa avizului sau avizul negativ?
  10. Acestea sunt doar câteva critici pe care FCRCHM vi le aduce Domnule Ministru. În mod evident la dezbaterea publică vom dezvolta toate aceste elemente neconstituționale, discriminatorii și de UDMRizare a școlilor transilvane.”

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș (FCRCHM) 

Lasă un răspuns