Avenul Borțig și lumea sa de gheață

Ghețarul din avenul Borțig este situat în Parcul Natural Apuseni, în zona turistică Padiș. Se găsește pe creasta ce separă Valea Galbena de Bazinul Padiș, la altitudinea de 1200 metri. Are o dezvoltare de 150 metri și ajunge până la adâncimea de -55 metri. Are în componență o mică galerie și o sală mare. Avenul iese în evidență și prin deschiderea mare a intrării, care are un diametru de 35 metri. În urma unui studiu finalizat în anul 2010 s-a ajuns la concluzia că grosimea blocului de gheață adăpostit de acest aven este de aproximativ 14 metri. În urma forajelor în gheață, s-au determinat particule de cenușă (care se aflau în componența ghețarului) care proveneau de la erupția vulcanului Laki (Islanda) din anul 1784. Ca și componență blocul central de gheață și partea înclinată a limbii ghețarului au aceeași vârstă (ultima glaciațiune).

Dacă ar fi să alcătuim un top al peșterilor în funcție de volumul de gheață pe care îl adăpostesc acesta ar fi urătorul: 1. Ghețarul din Peștera Scărișoara – 70.000 mc; 2. Ghețarul din Avenul Borțig – 30.000 mc; 3. Ghețarul din Peștera Focul Viu – 24.900 mc; 4. Ghețarul din Peștera de la Barsa – 133 mc. În multe cazuri supraviețuirea ghețarului subteran s-a datorat altitudinii ridicate la care se găsea cavitatea. La noi în țară existența ghețarilor în aceste peșteri s-a datorat unui regim de ventilație particular care a determinat constituirea unui topoclimat subteran de factură glaciară.

Ca și istoric al explorărilor, acest aven a fost vizitat de către turiști încă de la începutul anilor 1900. Acest fapt se datorează exploratorului Czaran Gyula. Sub auspiciile acestuia mai multe obiective naturale din Munții Apuseni au fost puse în evidență prin construirea de căi de acces, scări și podețe. Astfel, în avenul Borțig a fost instalată o scară de lemn care făcea posibil accesul până la platforma superioară a ghețarului. Din această zonă au fost săpate trepte în gheață, astfel încât să se poată coborâ până la baza ghețarului. Întreținerea acestora nu a mai fost facută după moartea lui Czaran Gyula și astfel treptele de lemn s-au distrus, iar cele de gheață s-au estompat. Acces către acest aven se poate face din Poiana Glăvoi,  mergându-se pe jos spre Peștera Cetățile Ponorului, pe marcaj punct albastru – punct galben. La bifurcația dintre cele două marcaje se urmează punct galben, care trece pe lângă avenul Borțig.

Avenul Borțigului este declarat monument al naturii și se află într- o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN (rezervație naturală de tip speologic), situată în nord-vestul Transilvaniei, pe teritoriul județului Bihor. Aria naturală (înclusă în Parcul Natural Apuseni) se află în extremitatea sud-estică a județului Bihor (în ramura nordică a Munților Bihorului – grupă montană a Apusenilor ce aparține lanțului carpatic al Occidentalilor), pe teritoriul administrativ al comunei Pietroasa. Rezervația naturală cu o suprafață de 0, 10 ha. a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000) și se suprapune ariei de protecție specială avifaunistică – Munții Apuseni – Vlădeasa.

Coborârea în puțul cavității se poate face cu echipament special și asigurat de către coechipier. Senzația este aceea a coborârii într-un cenotaf maya (puț sacru), spre o întâlnire cu lumea subterană și reprezentanții ei. (G.V.G.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*