Legea meșteșugarilor tradiționali a fost adoptată de Parlamentul României

O veste bună vine către persoanele implicate în susținerea meșteșugurilor tradiționale, cele ce încă țin în viață satele românești și farmecul lor aparte. Camera Deputaților a adoptat în luna iulie 2020, în calitate de for decizional, cu 262 de voturi pentru, două voturi contra și 31 de abțineri, Legea meșteșugarilor tradiționali din România. Potrivit legii, cei recunoscuți ca fiind meșteșugari tradiționali vor putea primi anumite indemnizații, care nu pot fi mai mici decât salariul minim net pe țară, dar și reducerea unor taxe. Proiectul de lege are ca obiect reglementarea cadrului general pentru recunoaşterea statutului meşteşugarilor tradiţionali, a drepturilor şi îndatoririlor acestora, precum şi organizarea şi funcţionarea structurilor reprezentative ale meşteşugarilor tradiţionali din România, în scopul conservării, protejării, transmiterii, promovării şi punerii în valoare a meşteşugurilor şi a culturii tradiţionale.

Calitatea de meșteșugar tradițional se recunoaște în urma parcurgerii procedurii reglementate de prezenta lege, prin decizie a comisiei speciale pentru verificarea și acordarea statutului de meșteșugar tradițional și prin emiterea unui certificat de meșteșugar tradițional de către Uniunea Națională a Meșteșugarilor Tradiționali din România.

Meșteșugarii tradiționali înscriși în Registrul Național al Meșteșugarilor Tradiționali din România, în scopul expunerii și/sau al comercializării produselor meșteșugărești proprii beneficiază de locuri centrale, special amenajate, în cadrul festivalurilor, târgurilor, bâlciurilor și altor evenimente de profil, organizate la nivel național, regional sau local, în vederea expunerii sau a comercializării produselor meșteșugărești proprii.

Meșteșugarii tradiționali înscriși în Registrul național al meșteșugarilor tradiționali din România beneficiază de reducerea la jumătate a taxelor de participare la festivaluri, târguri, bâlciuri, târguri stradale la alei principale și alte evenimente de profil, unde își expun și/sau își comercializează produsele meșteșugărești tradiționale proprii.

În limitele stabilite prin bugetele proprii ale unităților administrativ teritorale, consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale în care domiciliază meșteșugari tradiționali pot acorda indemnizații respectivilor meșteșugari, numai dacă sunt înscriși în Registrul național al meșteșugarilor tradiționali din România sau dacă dețin titlul de tezaur uman viu, conform dispozițiilor legale în vigoare. (2) Renta nu poate fi mai mică decât salariul minim net pe țară și mai mare decât salariul mediu brut pe economie, calculate conform legii. (3) Renta atribuită în condițiile alin. (l) este personală, netransmisibilă și încetează la data decesului meșteșugarului tradițional. Renta poate fi cumulată cu orice venituri obținute de către meșteșugarul tradițional, conform legii.

Astfel se crează cadrul legal spre existența viabilă pe mai departe a meșteșugarilor tradiționali, acordându-se atenția necesară acestor meșteșuguri necesare, care altfel ar fi dispărut cu desăvârșire. (G.V.G.)

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*