Ion Dumitriu-Snagov, un prestigios istoric vaticanist

Ion Dumitriu-Snagov (n. 19 august 1927, Snagov – d. 26 martie 2001, București) a fost un prestigios istoric vaticanist, cercetător asiduu al documentelor referitoare la România și poporul român aflate în arhivele Bibliotecii Apostolice a Vaticanului. S-a născut în satul Siliștea Snagovului, județul Ilfov, dintr-o veche familie de preoți și învățători. Ion Dumitriu-Snagov, comandor al ordinului „Sfântul Grigore cel Mare”, a fost elev al Colegiului Național Sfântul Sava din București și student al Facultății de Medicină din Cluj din anul 1944. Și-a orientat opțiunile de cercetare științifică în domeniul istoriei, susținându-și licența la Facultatea de Filologie din Universitatea București cu tema „Roma și Luminile culturii române în documentele de arhivă din secolul al XVIII-lea”.

În anul 1947 este arestat și condamnat la moarte ca „dușman al poporului”, pedeapsă comutată la 15 ani de temniță grea în închisorile comuniste. Din 1967 a desfășurat o activitate de studiu în țară, împreună cu documentări științifice în India (invitat al Guvernului Indiei), Australia și în restul Europei, valorificate în mai multe articole, conferințe, studii și volume. În anul 1969 primește o invitație din partea guvernului Indiei și, la îndemnul Monseniorului Iulian Hosu, face o primă escală la Roma, acolo unde avea să revină de nenumărate ori ulterior.

În anul 1981, ca bursier al Universității Pontificale Gregoriană din Roma a obținut titlul de doctor în istorie ecleziastică „magna cum laudae” cu lucrarea „Le Saint-Siege et la Roumanie moderne 1850-1866”, fapt care l-a consacrat definitiv în cunoașterea relațiilor dintre România și Vatican. În 1991 primește Premiul Academiei Române pentru volumul „România în diplomația Vaticanului”.

În perioada ianuarie – aprilie 1996 organizează în Salonul Sixtin de la Vatican, cu sprijinul Papei Ioan Paul al II-lea, expoziția „Monumenta Romaniae Vaticana” (Mărturii Românești din Vatican), ocazie de readucere în memorie a celor două milenii de creștinism românesc (19 ianuarie – 30 aprilie 1996: Salonul Sixtin, Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma). Expoziția a prezentat o sinteză a mărturiilor istorice despre români, prezentând în 152 de documente unice, relațiile Sfântului Scaun cu un popor creștin de ascendență daco-romană prin geneză, limbă, cultură și tradiție, pe parcursul neîntrerupt a două milenii. Aceeași expoziție îngrijită de către profesorul Ion Dumitriu-Snagov este prezentată în perioada 26 noiembrie 1996 – 31 mai 1997, în cadrul Muzeului Național Cotroceni, din București, cuprinzând fotocopii ale documentelor originale prezentate în Salonul Sixtin al Bibliotecii Apostolice Vatican.

Printre prețioasele documente prezentate în Expoziția „Monumenta Romaniae Vaticana”, care stau mărturie existenței bimilenare a poporului român, menționăm: Manuscrisul lui Eusebiu din Cesarea, primul istoric al creștinismului antic, care îl evocă în secolul IX pe Sfântul Andrei, ca apostol al popoarelor din Sciția Mică (Dobrogea de astăzi); Pergamentul din secolul XI al Sfântului Niceta de Remesiana, evanghelizator al populațiilor daco-romane din ținuturile dunărene, cunoscut mai ales pentru faptu că a compus imnul „Te deum laudamus”, folosit în rugăciunea liturgică din lumea întreagă; Tabela pascală întocmită în secolul VI de către Dionisie Exiguul, mare cărturar al antichității romano-bizantine, originar din Dobrogea antică. El este considerat întemeietorul calendarului creștin „Anno Domini”, ce are ca punct de plecare nașterea lui Isus Hristos – o cronologie după care și astăzi se guvernează întreaga umanitate; Primele hărți originale nautice ale Mării Negre, datând din secolul XIV și aparținând cartografului genovez Pietro Visconte. Aici sunt menționate Dunărea și Vicina, iar Delta Dunării este compartimentată în culori distincte, în funcție de structura geologică, dispoziția vânturilor și sectoarele cunoscute pentru navigație.

În 1996, Ion Dumitriu-Snagov primește Premiul „Nicolae Iorga”, decernat de Centrul Internațional Ecumenic pentru Dialog Spiritual, pentru întreaga operă de cercetare a raporturilor istorice dintre Vatican și statul național român și pentru inițiativa realizării expoziției „Monumenta Romaniae Vaticana”. În anul 1998 i se acordă titlul de cetățean de onoare al municipiului Cluj.

În 1999 are loc vizita Papei Ioan Paul al II-lea la București, dar și editarea lucrării „România în diplomația Vaticanului. 1939-1944”.

La 26 martie 2001 se stinge din viață, lăsând neterminată lucrarea numită „I consigli di Neagoe Basarab al suo figlio Teodosio” la care a lucrat în ultima parte a vieții.

Lista de lucrări publicate de Ion Dumitriu-Snagov cuprinde: 1969: Pelerin la Siva, București; 1973: Românii în arhivele Romei, Secolul XVIII, București; 1978: India-meridianul Gandhi, București; 1979: Principatele Romane în secolul XIV-lea – Codex Latinus Parisinus, București; 1982: Le Saint-Siege et la Roumanie moderne. 1850-1866, Roma; 1987: La Romania nella diplomazia Vaticana. 1939-1944, Roma; 1989: Le Saint-Siege et la Roumanie moderne. 1866-1914, Roma; 1996: Catalogul expoziției „Monumenta Romaniae Vaticana”, București; 1999: România în diplomația Vaticanului. 1939-1944, București.

Alte studii, prefețe, postfete, îngrijiri de edițiiaparținând lui Ion Dumitriu-Snagov: 1993: România și Vaticanul – Relații diplomatice – 1918, București; 1994: Raymund Netzhammer – Arhiepiscop în România, București; 1999: Moldova ’99 – Sărbătoarea bimileniului creștin, București

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*