De ce faceți jocurile Budapestei, domnule Cazanciuc?

Președintele interimar al Senatului, PSD-istul Robert Cazanciuc, are o reacție stupefiantă în cazul adoptării tacite a propunerii legislative a UDMR privind Codul administrativ. Astfel, senatorul Robert Cazanciuc încearcă în mod lamentabil, printr-o postare pe Facebook, să minimalizeze rușinea adoptării tacite de către Senat a unui proiect de lege care în mod evident servește interesele Budapestei.

Ne spune domnul Cazanciuc că ne cam agităm degeaba. Și ne mai spune senatorul PSD Robert Cazanciuc că l-a lămurit un coleg de la UDMR cu privire la faptul că pragul celor 20 la sută pentru utilizarea limbii materne în administrația publică locală este în vigoare din 2001. Și că propunerea legislativă privind Codul administrativ inițiată de UDMR, care a trecut tacit de Senat în data de 8 aprilie a.c., cu avizul favorabil al Comisiei juridice, este de fapt „nimic”, un „nimic” care va fi respins la Cameră. Nu pot să nu mă întreb de ce senatorul Robert Cazanciuc face jocurile Ungariei și propagă un fake-news care în mod evident este împotriva intereselor statului român.

Domnule Cazanciuc, potrivit art. 90 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, abrogată de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, „În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, în raporturile lor cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu aparatul propriu de specialitate aceştia se pot adresa, oral sau în scris, şi în limba lor maternă şi vor primi răspunsul atât în limba română, cât şi în limba maternă”.

Ceea ce Senatul a adoptat tacit în data de 8 aprilie a.c. la art. 94 alin. 1 din propunerea legislativă privind Codul administrativ arată cam așa „În unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20 la sută din numărul locuitorilor, autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice aflate în subordinea acestora, organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, precum și prefecturile, serviciile publice deconcentrate, Inspectoratele Județene ale Poliției Române, au obligația să asigure în raporturile cu aceștia, folosirea limbi minorității naționale respective, în conformitate cu prevederile Constituției, ale prezentului Cod și ale tratatelor internaționale la care România este parte.

Diferența este enormă, domnule Cazanciuc! Pragul celor 20 la sută nu a fost modificat față de prevederea din 2001 însă aria instituțiilor publice a fost lărgită considerabil, trecându-se de la administrația publică locală la administrația publică centrală (Inspectoratele Județene de Poliție nu aparțin administrației publice locale). Această lărgire reprezintă în fapt un nou pas către oficializarea de jure a limbii maghiare în România, un deziderat pentru care Ungaria acționează intens prin intermediul UDMR.

Înainte să intervină public în favoarea intereselor Ungariei, senatorul Robert Cazanciu ar fi trebuit să se documenteze. Asta pentru că pragul celor 20 la sută este cea mai mică problemă a propunerii legislative în cauză. Spre exemplu, domnul Cazanciuc se face că nu vede faptul că propunerea UDMR creează cadrul legal pentru arborarea drapelului Ungariei pe instituțiile publice ale statului român. Propunerea UDMR privind Codul administrativ adoptată tacit de Senat în data de 8 aprilie a.c. despre care domnul Cazanciuc ne spune că este „nimic” prevede la art. 94 alin 3 faptul că „Autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice aflate în subordinea acestora, organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean prevăzute la alin. (1), prin hotărârea organelor lor deliberative sau după caz, organelor de conducere pot adopta și folosi, alături de însemnele oficiale ale României și alte însemne, simboluri care exprimă identitatea etnică, istorică, culturală și economică a cetățenilor aparținând mnorității naționale, locuitori ai unității administrativ-teritoriale în cauză”.

Această prevedere adoptată tacit de Senatul României creează cadrul legal care va permite arborarea drapelului Ungariei și a steagului secuiesc pe instituțiile publice ale statului român. Asta pentru că în februarie 2019 Congresul UDMR, care a avut loc în zilele de 22 și 23 februarie, la Cluj-Napoca, a adoptat, cu unanimitate de voturi, ca steagul roşu, alb şi verde, drapelul Ungariei, să fie simbol naţional propriu al comunităţii maghiare din România, alături de steagul Ţinutului Secuiesc, de imnul Ungariei şi de imnul Ţinutului Secuiesc. Decizia Congresului UDMR reprezintă în esență un veritabil act de trădare națională venit din partea UDMR. În același mod poate fi catalogat și decizia Senatului României de a adopta tacit o propunere legislativă care pune în practică decizia Congresului UDMR din februarie 2019.

Având în vedere toate aceste detalii mă întreb cum e posibil ca președintele interimar al Senatului României să se comporte atât de iresponsabil în spațiul public? Cum e posibil ca un demnitar al statului român să reacționeze public în interesul Ungariei și al UDMR și în dauna intereselor statului român.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*