Fortificații medievale la „Custura Cetăţele” – Maramureș

În anul 2019, săpăturile arheologice din situl arheologic de la Sâlniţa, punctul „Custura Cetăţele” (comuna Vima Mica), desfăşurate în perioada 22-29 iulie, au condus la identificarea unui sistem fortificat datând din perioada medievală. Săpăturile arheologice au fost determinate de descoperirea, în urma unor cercetări de suprafaţă efectuate de către muzeografii Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş în toamna anului 2018, a mai multor fragmente ceramice şi oase de animale.

Denumirea locului studiat (Custura Cetățele) a făcut ca aceasta să atragă atenția specialiștilor, ca posibil loc de existență a unei fortificații vechi (cetate, cetățuie, cetăți, cetățea, cetățele). Prin realizarea cercetărilor arheologice din 2019 s-a urmărit stabilirea stratigrafiei sitului, identificarea unor complexe arheologice şi confirmarea existenţei unui eventual sistem de fortificaţie datând din epoca medievală. În acest sens, în partea sudică a platoului, în zona neîmpădurită, a fost deschisă şi cercetată o suprafaţă de 2 x 5,5 m, denumită convenţional „SI” şi orientată nord-est – sud-vest. De asemenea, cercetătorii au identificat mai multe obiecte care datează din perioada medievală.

Au fost identificate materiale arheologice provenind din epoca bronzului şi din evul mediu: fragmente ceramice, oase de animale si unelte de fier. Printre descoperirile mai importante se numără un pinten de fier din perioada medievală, precum şi un zid din pietre prinse cu mortar”. Colectivul de cercetare a fost alcătuit din dr. Dan Pop şi dr. Marius Ardeleanu, finanţarea necesară fiind asigurată din bugetul instituţiei sus menționate. Având în vedere importanţa acestor descoperiri pentru istoria Chioarului, Lăpuşului şi Someşului, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş din Baia Mare intenţionează să continue cercetările arheologice la Sâlniţa – „Custura Cetăţele” şi în anii următori, urmărindu-se dezvelirea unuia dintre cele mai importante situri arheologice, bogat în descoperiri. În acest mod vor fi disponibile noi informaţii privind condiţiile şi modul de locuire în arealul râului Lăpuş, pe parcursul diverselor epoci istorice. Vima Mică, ca loc al descoperirii arheologice aflată în studiu, este o comună din județul Maramureș, formată din satele Aspra, Dealu Corbului, Jugăstreni, Peteritea, Sălnița, Vima Mare și Vima Mică (reședința).

Astfel, cu asemenea descoperiri ce scot la lumină o viață socială ferventă putem să dovedim existența și vechimea noastră pe aceste meleaguri de poveste. (G.V.G.)

Lasă un răspuns