Cupa rituală din mileniul V î.Hr. de la Gălăţui-Movila Berzei

În patrimoniul Muzeului Dunării de Jos Călăraşi se află unul din cele mai valoroase obiecte istorice din ţară, o adevărată piesă de tezaur. Este vorba despre o cupă rituală, bogat ornamentată, datând din mileniul al V-lea î.Hr. și atribuită comunităţilor Boian-Giuleşti. Descoperită în anul 1981, în situl arheologic de la Gălăţui-Movila Berzei, într-o locuinţă sanctuar datată din neoliticul final, piesa reprezintă prin maniera de ornamentare şi semne, una din cele mai importante descoperiri ale neoliticului european.

Conform muzeografilor, vasul are piciorul cilindric, este gol şi netezit la interior, având corpul tronconic, modelat din pastă cărămizie, cu decor excizat şi încrustat cu alb în două registre. Sub buză se află un şir de triunghiuri excizate şi regulate. Registrul superior este reprezentat de spirale meandrate despărţite de registrul inferior de o bandă în relief, iar cel inferior conţine benzi spiralate ce continuă vectorial motivele din primul registru. Două benzi în relief marchează buza şi partea mediană a vasului. Evoluţia motivelor prezente în cele două registre creează iluzia unei comunicări în plan orizontal cât şi vertical. Toate piesele descoperite în sanctuar alături de această cupă, inclusiv statuetele, poartă semnul spiralei sau al meandrului, acestea simbolizând încă din preistorie naşterea noii vieţi.

Piesa este clasată în patrimoniul cultural naţional mobil, în categoria Tezaur, prin ordinul 2110/2.03.2007, având nr. de inv. 26970 şi urmatoarele dimensiuni: diametrul gurii=252 mm, H=300 mm. Această cupă alături de alte piese din colecţia de Artă preistorică a Muzeului Dunării de Jos Călăraşi a făcut parte din numeroase expoziţii internaţionale în America, China, Elveţia, Anglia şi Grecia.

Gălățui (în trecut, Găunoși) este un sat din comuna Alexandru Odobescu (jud. Călărași). Comuna se află în centrul județului, pe malul lacului Gălățui, un lac de acumulare din lunca Dunării, cu o suprafață de aproximativ 750 ha, alimentat cu apă din fluviul Dunărea și din izvoare proprii. Momentan, singurul obiectiv istoric din comuna Alexandru Odobescu inclus în Lista Monumentelor Istorice la nivel național este situl arheologic de pe ostrovul Barza, o insulă inundabilă aflată în nordul satului Alexandru Odobescu, sit ce conține urmele unei așezări din eneolitic atribuită culturii Gumelnița.

Acest artefact de peste 7000 de ani vechime vorbește doar prin simpla lui prezență despre civilizația care l-a creat și folosit. Noi doar îl privim cu admirație… (G.V.G.)

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*