Așezarea preistorică de la Urlați (jud. Prahova)

Din neolitic, eneolitic, traziție la bronz, epoca bronzului și epoca medievală (sec. XIII- XVIII), avem dovezi de locuire în locația „La Câmp” (La Islaz), din localitatea Urlați (jud. Prahova). Situl arheologic este situat la aprox. 150 m SV de Liceul Teoretic Brâncoveanu Vodă, la S de lacul de la (fostul) CAP. A fost identificat prin cercetări de suprafaţă de A. Frînculeasa în anul 2002. Au fost recuperate de la suprafaţa solului materiale ceramice încadrate culturilor neo-eneolitice: Starcevo-Criş şi Gumelniţa, epoca bronzului-cultura Tei, cultura Chilia-Militari (sec. II-III d.Hr.), materiale medievale târzii. Cercetările arheologice au debutat în anul 2004 când au fost realizate mai multe sondaje. Ele se derulează în cadrul unui proiect ce vizează abordarea ariei de N a culturii Gumelniţa. Un alt obiectiv al proiectului este înţelegerea dinamicii locuirii neo-eneolitice în această zonă, cu o preocupare specială pentru locuirea în zona de deal sau din imediata apropiere a acestora. Având în vedere că această campanie a fost una de evaluare a sitului, obiectivele principale ale cercetării au avut strânsă legătură cu perspectiva trasării – fixării unei strategii de cercetare sistematică a acestui sit.

Prin cercetările din campanie anului 2006 s-a urmărit: obţinerea unor informaţii suplimentare asupra stratigrafiei sitului arheologic; stabilirea unor zone de locuire mai intensă a sitului arheologic; determinare şi înţelegerea tipului de ocupare – locuire a acestei terase de către comunităţile umane. Metodologia de cercetare a fost adaptată obiectivelor principale, dar şi fondurilor avute la dispoziţie. A fost trasat un ax pe lăţimea sitului în zona de SV a acestuia. Axul a fost orientat aprox. S-N, la 50 m de limita de V a sitului. Pe lungimea acestui ax au fost trasate un număr de 6 sondaje, plasate din 10 în 10 m. Precizăm că în campania anului 2004 am trasat un ax central pe lungimea presupusă a aşezării, ax ce a avut orientarea NE 40°-SV 218°, iar în campania din anul 2005 a fost stabilit un ax ce traversa aşezarea aprox. de la N la S pe lmax a sitului (130 m), fiind trasat aprox. perpendicular pe cel din campania anului 2004. Pe lungimea acestui ax au fost trasate şi cercetate mai multe suprafeţe, plasate din 10 în 10 m, începând cu m. 20. Aceste suprafeţe trasate în această campanie au avut dimensiuni de 2 x 1 m (denumite convenţional sondaje). Acestea au fost orientate cu lungimea pe direcţia N-S.

În sondajele trasate au fost descoperite materiale arheologice specifice culturii Gumelniţa, sporadic materiale din epoca bronzului.  Cel mai numeros material arheologic descoperit în această campanie este încadrat în cultura Gumelniţa. În această campanie a fost recuperată o cantitate importantă de ceramică, în general foarte fragmentată. A fost descoperită ceramică decorată, în general prin incizii, canelură şi mici impresiuni circulare. Ceramica grosieră este barbotinată. Tot încadrate culturii Gumelniţa alături de ceramică, s-au descoperit unelte cioplite din silex. Ceramica de epoca bronzului este foarte fragmentară, are suprafaţa exterioară aspră, având ca degresant nisipul, are culoarea negricioasă, cenuşie sau cărămizie, foarte puţină este decorată. Având în vedere descoperirile din campaniile precedente materialul de epoca bronzului poate fi atribuit culturii Tei. Materialul arheologic descoperit în locația „La Câmp ” (La Islaz), din localitatea Urlați (jud. Prahova), se află depozitat şi conservat la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, din municipiul Ploiești.

Urlațiul este un oraș din județul Prahova, format din localitățile componente, respectiv Arioneștii Noi, Arioneștii Vechi, Cherba, Jercălăi, Mărunțiș, Orzoaia de Jos, Orzoaia de Sus, Schiau, Ulmi, Urlați (reședința), Valea Bobului, Valea Crângului, Valea Mieilor, Valea Nucetului, Valea Pietrei, Valea Seman și Valea Urloii. La recensământul din 2011 avea o populație de 10.541 de locuitori. Potrivit Dicționarului terminologic și de regionalisme (DTSR) din 1872, numele cel mai vechi atestat a fost al unei cetăți Stenota. Din cetate au rămas ruine. Orașul Urlați este situat pe Drumul Vinului și face parte dintr-un areal bogat in vestigii istorice de mare importanță, înconjurate de un cadru natural de o frumusețe deosebită, caracteristică regiunii viticole Dealu Mare. Acest atu ii confera o serie de oportunitati din punctul de vedere al atractivității turistice. Principalele puncte de atracție turistica sunt reprezentate de monumentele istorice aflate pe teritoriul orașului și anume: Crucea lui Constantin Șerban, Monumentul memorial din piatră, Casa Domnească din viile Brâncoveanului dispusă în localitatea componentă Valea Crângului, Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului din localitatea componentă Valea Seman, Biserica Galbenă Sf. Nicolae și Sf. Dumitru din localitatea componentă/cartierul Arioneștii Noi, Complexul Bellu (str. Orzoaia de sus nr. 12), Biserica de lemn Sf. Mihail și Gavril din localitatea componentă/cartierul Jercălăi, Puțul Frumos din localitatea componentă/cartierul Valea Mieilor, Monumentul eroilor din războiul pentru întregirea neamului din centrul orașului (surse: wikipedia.org; cimec.ro; academia.edu; cultura.ro) (G.V.G.)

Lasă un răspuns