„Hai cu nea Mărin la joc” – sau proiectul „Studiul dansului popular din zona Ilfovului”

Vineri, 17 mai 2019, s-a lansat proiectul cultural „Studiul dansului popular din zona Ilfovului”, organizat de către Consiliul Județean Ilfov prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Asociația Coregrafilor Ansamblurilor Folclorice din România și Asociația „Dorulețul” din Tulcea, ce se va desfășura până în luna noiembrie 2019. Deschiderea festivă a avut loc la Liceul Teoretic „Doamna Chiajna” din comuna Chiajna. Prin acest proiect vor fi instruite 60 de cadre didactice în domeniul dansului popular, în vederea conservării, promovării și transmiterii acestor elemente de patrimoniu către noua generație. Au fost prezenți și coregrafii Marin Barbu și Ștefan Coman, care după prezentarea proiectului au și început primele cursuri cu profesorii înscriși în program.

Coordonatorul proiectului „Studiul dansului popular în județul Ilfov” este inspectorul școlar prof. de matematică Cornel-Constantin Gănescu. Acest program în care s-a dorit ca toate localitățile din județ să trimită cel puțin un profesor la cursuri, este structurat pe trei sesiuni (mai/iunie și evaluarea din luna noiembrie 2019), având un total de 80 de ore practice „de joc”, la forma de învățământ – zi (în zilele de vineri, sâmbătă și duminică), în sala de sport a Liceului Tehnologic „Doamna Chiajna” (din Roșu – Chiajna). „Cursurile au debutat cu elemente teoretice legate de poziții de dans, poziția corpului pe scenă față de public. Apoi mi-am propus să-i învăț jocuri din Muntenia – o mocăncuță, o horă pe bătaie, o horă mințită sau un pic de brâu, iar la final, după evaluare, cei mai buni primesc atestat de dansator sau coregraf stagiar”, a declarat coregraful Marin Barbu. Dansurile populare constituie un mijloc complex de educare a copiilor în spiritul dragostei faţă de comorile populare, de valorile artistice ale poporului. Profesorii au nevoie, uneori, de o privire din exterior pentru a conștientiza importanţa și influenţa foarte mare pe care o au asupra tinerilor. Aceasta poate fi și o motivaţie puternică pentru a se perfecţiona, pentru a evolua ei înșiși, pentru a se simţi importanţi prin ceea ce sunt și nu doar prin activitatea de predare. Prin organizarea de formații și ansambluri de dans popular, profesorii contribuie la întărirea stării de sănătate a copiilor, dezvoltarea fizică armonioasă a acestora, dezvoltarea capacităţilor psihomotorii și educarea unor trăsături de comportament, cunoașterea, păstrarea și valorificarea folclorului coregrafic românesc.

Proiectul are ca obiectiv formarea și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în organizarea și coordonarea ansamblurilor de dans popular cu elevii și/sau a unui opțional în instituțiile de învățământ preuniversitar, precum și posibila realizare a cel puțin unei formații de dans popular în fiecare localitate/unitate școlară din Ilfov. După ce coregrafii vor finaliza cele 80 de ore de predare, cadrele didactice ilfovene vor fi capabile „să opereze cu elemente de limbaj coregrafic specific dansului popular; să configureze structuri coregrafice în funcţie de zonele folclorice; să contribuie la promovarea culturii tradiţionale; să dezvolte oportunităţi de carieră, prin asimilarea de noi cunoștinţe, dovedite prin atestatul de studii și, să aibă capacitatea să organizeze la nivel de unitate școlară/ localitate o formație de dansuri populare”, se precizează în descrierea proiectului.

Numai prin implicarea directă a cadrelor didactice ce pot transmite mai departe generațiilor viitoare comoara folclorului nostru, se pot oferi șanse reale perenității acestora și existenței lor și pe viitor. (G.V.G.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*