Statueta Venus Pudica, în colecțiile Muzeului din Călărași!

Statueta ceramică reprezentând-o pe zeița Venus Pudica a fost descoperită întâmplător pe malul fluviului Dunărea de către Vasile Culică, om de aleasă cultură al orașului Călărași. Ea este fragmentară, lipsindu-i mâna dreaptă. Statueta, având o înălţime de 205 mm, este un produs al meşterilor locali, afirmaţie confirmată atât de rețetarul pastei din care a fost produsă, cât şi de descoperirea în aceeaşi zonă a unor tipare pentru produse similar. Meşterii locali aprovizionau piaţa de profil din zona de influenţă a municipiului Durostorum, cunoscut ca important sediu de legiune. Cetatea Durostorum (Silistra) s-a dezvoltat treptat devenind un centrul militar-administrativ situat pe malul Dunării, în secolele II – VII. Alături de celelalte, acesta trebuia să apere teritoriile Dunării Inferioare împotriva incursiunilor nesfârşite ale barbarilor din nord. În acest scop, după victoria asupra dacilor din anul 106, aici, din ordinul împăratului Traian (97-117) a fost instalată una dintra unităţile militare ale Imperiului Roman – Legiunea ХІ Claudia. Predomină părerea că numele oraşului Durostorum are o origine traco-getică (unii îl traduc ca „cetate solidă”), care cel puţin atestă continuitatea din toponimie.

La instalarea legiunii (care număra în jur de 5 000 militari) s-a început imediat ridicarea unei tabere permanente bine fortificate, iar lângă tabăra legiunii a început formarea canabae-lor şi vicusului, în care au fost cazaţi veteranii. Dintr-o inscripţie romană de pe timpurile împăratului Antoninus Pius (138-161), descoperită la Silistra, aflăm că cetăţenii „Canabae-lor Elieve ale legiunii ХІ Claudia” – Gnaeus Opius Soterh şi fiul său Opius Soter, au înălţat un templu zeului suprem Jupiter. Împreună cu militarii legiunii se deplasau şi persoane civile – meşteşugari, comercianţi, emigranţi din teritoriile întregului Imperiu Roman şi în special din provinciile estice, care au contribuit la prosperitatea materială şi culturală a oraşului. În paralel cu aceasta, Durostorum este inclus în reţeaua drumurilor romane. Prin el trecea una din magistralele determinante pentru structura imperiului – drumul periferic dunărean de la Roma prin Vindibona (Viena) până la ţărmul vestic al Mării Negre. Al doilea drum, care începea la Durostorum, traversa provincia Moesia şi ajungea până la capitala Marcianopole (or. Devnya).

Dezvoltarea economică rapidă a Durostorumului, precum şi poziţia sa strategică importantă nu au rămas în afara câmpului de vedere al puterii centrale. În jurul anului 169 Marc Aureliu (161-180) – împăratul-filozof, ridică oraşul la rang de „municipiu” (oraş roman cu autoadministrare), iar locuitorii săi devin cetăţeni romani cu drepturi depline. În paralel cu municipiul se dezvoltă şi vicusurile (satele) din vecinătate. Specialiștii Muzeului „Dunărea de Jos” din Călărași țin să menţioneze faptul că în depozitele muzeului se mai găsesc peste treizeci de fragmente de statuete reprezentând-o pe această zeiţă, multe aparţinând aceluiaşi tip iconografic. Zeița Venus a fost venerată de romani ca zeiţă a iubirii şi identificată cu Afrodita, zeiţă a iubirii şi a frumuseţii, prezentată în cunoscuta Iliadă ca și fiica lui Zeus şi a Dionei. Ca protectoare a iubirii, Venus era venerată în special în luna aprilie, considerată luna ei sacră, deoarece era pusă în legătură cu începutul primăverii şi cu trezirea la viaţă a naturii (surse: wikipedia.org; adevărul.ro; argumentpress.ro; cjc.ro). Statueta ceramică se află în prezent expusă la Secţia de Arheologie a muzeului sus amintit şi va putea fi admirată de către cei interesaţi în fiecare zi. (G.V.G.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*