U.D.M.R. nu s-a înregistrat la Biroul Electoral Central ca alianță electorală!

Respingeți candidaturile de pe lista Uniunii Democrate Maghiare din România la alegerile din 26 mai 2019 pentru Parlamentul European! Respingeți-le deoarece U.D.M.R. nu are dreptul să participe la aceste alegeri întrucât nu îndeplinește condițiile legale, de fond și formă, prevăzute de Constituția României și nici dispozițiile din Legea partidelor politice, Legea nr.21/1924 așa cum a fost aceasta modificată prin Ordonanța Guvernului nr.26/2000 pentru fundații și asociații, Legea nr.33/2007, republicată, privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum și O.U.G.nr.6/2019. Participarea U.D.M.R. cu lista sa de candidați la alegerea membrilor din România în Parlamentul European este nelegală! Ea nu are suport în Constituția României, în Legea nr.14/2003 a partidelor politice, în O.G.nr.26/2000, în Legea nr.33/2007, republicată și O.U.G.nr.6/2019, atâta timp cât cetățenii români de etnie maghiară au înființat două partide politice etnice, Partidul Civic Maghiar (P.C.M.) și Partidul Popular al Maghiarilor din Transilvania (P.P.M.T.), precum și numeroase organizații entice care să-i reprezinte. Mai mult, toți cetățenii români de etnie maghiară au dobândit, în ultimii ani, cetățenia Ungariei și o mare parte dintre ei votează candidații pentru Parlamentul European ai partidelor politice din Țara maghiarilor (Ungaria). Un exemplu edificator îl constituie președintele U.D.M.R., Kelemen Hunor care în ziua de 6 aprilie 2019 a încercat să intre în Ucraina cu pașaportul de cetățean al Ungariei și a fost oprit la vamă deoarece are interdicție de a intra în Ucraina (încă din luna noiembrie 2017).

Câțiva dintre cetățenii români de etnie maghiară au candidat în Ungaria, în anul 2014, pentru Parlamentul European. Unul dintre ei, Ladislau (Laszlo) Tokes, fost președinte de onoare al U.D.M.R. a fost ales membru din Ungaria în Parlamentul European.

La argumentele prezentate se adaugă încă unul de fond, care nu a fost avut în vedere de Biroul Electoral Central, respectiv U.D.M.R. este o alianță politică și o alianță electorală, dar nu s-a înregistrat legal nici la Tribunalul București și nici la B.E.C., încălcând astfel prevederile Legii partidelor politice (Legea nr.14/2003, republicată) și ale Legii nr.33/2007, republicată!

Pe cale de consecință, Biroul Electoral Central a admis ilegal, prin Decizia nr.33/D din 4 aprilie 2019, lista de candidați ai U.D.M.R. care nu s-a înregistrat legal ca alianță politică și nici ca alianță electorală. Pe lângă cele două opțiuni politice (P.C.M. și P.P.M.T.), mulți etnici maghiari s-au înscris, activează și candidează în alegeri pe listele tuturor partidelor politice din România. În plus, toți etnicii maghiari din România au solicitat și au obținut cetățenia Ungariei, iar o parte dintre ei au candidat și au votat listele unor partide politice din Țara maghiarilor.

Argumentele prezentate conduc la concluzia că legiuitorul atunci când s-a referit la participarea la alegerile europarlamentare a „organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale legal constituite” a avut în vedere unele minorități care nu au înființat partide politice etnice. Atunci când a fost adoptată Legea nr.33/2007, Parlamentul nu a urmărit să încalce prevederile Constituției României și să creeze un privilegiu numai pentru una dintre numeroasele fundații și asociații înființate de minoritatea etnică maghiară!

Conform Legii nr.33/2007, republicată, Biroul Electoral Central: „…verifică îndeplinirea condițiilor de fond și de formă prevăzute de prezenta lege pentru candidaturi, admite candidaturile care îndeplinesc aceste condiții sau respinge candidaturile care nu îndeplinesc condițiile legale.” (art.19, alin.1); „Admiterea sau respingerea candidaturilor de către Biroul Electoral Central se face prin decizie, în termen de zece zile de la înregistrarea acestora.” (art.19, alin.2); „…asigură aplicarea și interpretarea unitară a prevederilor prezentei legi; asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a I-a, a listei cuprinzând denumirea și semnele electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale legal constituite, care au dreptul să participe la alegeri.” (art.25, alin.1, lit.a); „…rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate…” (art.25, alin.1, lit.d).

Conform Legii nr.33/2007, republicată, au dreptul să participe la alegerile pentru Parlamentul European, din 26 mai 2019, numai partidele politice, alianțele acestora (politice sau electorale), organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale legal constituite și candidații independenți.

Uniunea Democrată Maghiară din România (U.D.M.R.) nu are dreptul legal să participe la alegerile din 26 mai a.c. pentru că nu este partid politic legal înregistrat la Registrul partidelor politice și nici nu este singura organizație politică fondată și înregistrată pentru a reprezenta interesele întregii comunități maghiare din România! U.D.M.R. este de fapt o alianță politică formată împreună cu Partidul Civic Maghiar (P.C.M.) și Partidul Popular al Maghiarilor din Trasilvania (P.P.M.T.), dar neînregistrată la Tribunalul București, conform art.27 – art.34 din Legea nr.14/2003, republicată. În ziua de 8 ianuarie 2019, la Cluj-Napoca, președinții U.D.M.R., P.C.M. și P.P.M.T. au semnat o Proclamație prin care s-au angajat să acționeze împreună, ca o alianță politică, pentru obținerea autonomiei teritoriale a Ardealului!

U.D.M.R. este în același timp o alianță electorală în care au intrat și activează P.C.M., P.P.M.T., Consiliul Național al Maghiarilor din Transilvania (C.N.M.T.), Consiliul Național Secuiesc (C.N.S.) și multe alte O.N.G.-uri ale etnicilor maghiari care au participat la congresul al XIV-lea al U.D.M.R., unde au fost stabiliți și aprobați candidații acestora care au fost înscriși pe lista U.D.M.R. la alegerile pentru Parlamentul European. Nici această alianță electorală nu a fost înregistrată la Biroul Electoral Central, conform Legii nr.33/2007, republicată, art.7.

Candidații înscriși pe lista U.D.M.R. provin de la mai multe partide și organizații etnice maghiare! U.D.M.R. nu a depus dosarul și nu s-a înregistrat la Tribunalul București ca o alianță politică, conform Legii nr.14/2003! U.D.M.R. nu s-a înregistrat nici la Biroul Electoral Central ca alianță electorală, conform Legii nr.33/2007, republicată! U.D.M.R. nu a respectat și nu respectă Constituția României și nici celelalte condiții legale de fond și de formă pentru a putea participa la alegerile pentru Parlamentul European. U.D.M.R. nu este partid politic! U.D.M.R. nu este o organizație (asociație sau fundație) înființată în baza Legii nr.21/1924, modificată prin O.G.nr.26/2000! U.D.M.R. nu este înregistrată ca o alianță politică la Tribunalul București! U.D.M.R. nu s-a înregistrat la Biroul Electoral Central ca alianță electorală pentru alegerile din 26 mai 2019! U.D.M.R. este o organizație neconstituțională! U.D.M.R. militează împotriva principiilor statului de drept, a suveranității și integrității României, încălcând astfel dispozițiile articolului 40, alin.2 din Constituția României! Este de notorietate faptul că, U.D.M.R a acționat pentru obținerea autonomiei teritoriale a așa-zisului ținut secuiesc și a autonomiei teritoriale a Ardealului românesc, urmată de unirea acestuia cu Ungaria! Toate acestea nu au fost considerate de B.E.C. ca fiind condiții de fond pentru respingerea candidaților U.D.M.R. la alegerile pentru Parlamentul European.

Este incredibil, dar adevărat faptul că Biroul Electoral Central nu a solicitat conducerii U.D.M.R. să prezinte documentele care să certifice cum este organizată: ca partid politic; ca alianță politică; ca una dintre asociațiile sau fundațiile cetățenilor români de etnie maghiară  sau ca alianță electorală. B.E.C. a trecut cu vederea și faptul că U.D.M.R. este o organizație neconstituțională. Toate aceste ilegalități în privința U.D.M.R. le-am adus la cunoștința Biroului Electoral Central printr-o întâmpinare înregistrată sub nr.4/CT/BEC/PE/2019 din data de 28 martie 2019. Din preambulul Deciziei nr.33/D din 4 aprilie 2019 rezultă că în vederea luării acestei decizii membrii B.E.C. au avut cunoștință despre conținutul întâmpinării noastre. Menționăm că, până în prezent nu am primit niciun răspuns din partea Biroului Electoral Central la această întâmpinare, fiind astfel încălcate prevederile art.25 din Legea nr.33/2007, republicată.

Onorata instanță are șansa și, mai ales,  obligația să constate că U.D.M.R. nu poate prezenta documente din care să rezulte că este înregistrată legal în România ca partid politic, asociație sau fundație, alianță politică ori alianță electorală! Instanța va constata o situație incredibilă, respectiv că U.D.M.R. nu este înregistrată legal în România și există ilegal pe scena politică românească încă de la înființarea acesteia, din 21 decembrie 1989, la Cluj-Napoca!

O asemenea verificare elementară și de fond nu a făcut Biroul Electoral Central, încălcând astfel atribuțiile sale înscrise în Legea nr.33/2007, republicată, art.25, lit.a și lit.b! Fără să facă o verificare a îndeplinirii condițiilor de fond pentru candidaturi, prevăzute de Legea nr.33/2007, republicată, Biroul Electoral Central a dat, în mod greșit,  Decizia nr.33/D/04.04.2019, o decizie netemeinică și nelegală,  de admitere a participării U.D.M.R. la alegerile pentru Parlamentul European! Subliniem că nu există niciun temei legal pentru participarea U.D.M.R. la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019.

U.D.M.R. s-a înființat în ziua de 21 decembrie 1989 la Cluj-Napoca și în 25 decembrie 1989 la București, iar ulterior s-a înregistrat, la începutul anului 1990, în baza Legii nr.21/1924 ca o organizație culturală care nu este evidențiată în Registrul Național al fundațiilor și asociațiilor. U.D.M.R. nu s-a organizat și nu a funcționat cu respectarea Legii nr.21/1924 modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.26/2000!

Ca organizație neguvernamentală și antiromânească, U.D.M.R. a participat la guvernarea României, în perioada 1996-2018, fără ca organele abilitate ale Statului Român să-i verifice legalitatea activității, a participării la alegeri și la guvernare! U.D.M.R. nu este partid politic, nu s-a înregistrat niciodată la Tribunalul București și nu figurează înscris în Registrul partidelor politice, dar activează ca un partid politic! U.D.M.R. a șantajat partidele politice parlamentare din România, cu care s-a aflat la guvernare și beneficiind de sprijinul lor a obținut înscrierea în multe legi și ordonanțe ale Guvernului a multor prevederi care încalcă grav Constituția țării noastre! Pentru aceste prevederi neconstituționale nimeni dintre cei îndreptățiți de lege (Președintele României, Primul-ministru, Președintele Senatului, Președintele Camerei Deputaților, Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, Avocatul Poporului, cel puțin 25 de senatori sau cel puțin 50 de deputați) nu au sesizat Curtea Constituțională! Ca urmare, în România care este stat de drept (așa se zice) sunt în vigoare numeroase prevederi din legi și ordonanțe ale Guvernului care încalcă textele din Constituția României! De pildă, art.8, alin.4 din Legea nr.14/2003 prevede că: „Membrii organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care înscriu candidați la alegeri pot face parte și dintr-un partid politic, având dreptul de a candida în condițiile legii.” Acest text încalcă articolul 16 din Constituția României și permite membrilor U.D.M.R. să facă parte, în același timp, din alte partide politice și să candideze pe listele lor. Această derogare pentru U.D.M.R. încalcă dispozițiile din Legea nr.14/2003, art.8, alin.1 care precizează că: „Un cetățean român nu poate face parte în același timp din două sau mai multe partide politice.” Un alt exemplu îl constituie art.53 din Legea partidelor politice care precizează că: „Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri li se aplică în mod corespunzător prevederile prezentei legi, cu excepția art.6, art.10, lit.e, art.12, alin.1, art.18, art.19, art.45, alin.1, lit.e, art.46 și art.51.”

Ca urmare a acestor excepții au rezultat următoarele: 1. Prin neaplicarea art.6 din Legea partidelor politice, pot fi membrii ai U.D.M.R. copiii și tinerii până la vârsta de 18 ani; 2. Prin neaplicarea art.10, lit.e, care obligă partidul politic să înscrie în Statut „mențiunea expresă că urmărește numai obiective politice”, U.D.M.R. și-a înscris în Statut că urmărește multe alte obiective, ca de exemplu separatism școlar pe criterii etnice, introducerea limbii maghiare ca limbă oficială, discriminarea românilor care nu cunosc limba maghiară, obținerea autonomiei culturale și autonomiei teritoriale, precum și adoptarea drapelului Ungariei ca steag al U.D.M.R. și semn electoral; 3. Prin neaplicarea art.18, U.D.M.R. nu este obligată să depună la Tribunalul București dosarul pentru înregistrarea acesteia ca partid politic, care trebuie să respecte Constituția și legile din România; 4. Prin neaplicarea art.45, alin.1, lit.e, U.D.M.R. nu poate fi dizolvată pe cale judecătorească de către Tribunalul București în caz de inactivitate.

Prin textul art.53 din Legea partidelor politice, care este neconstituțional, s-a instituit o discriminare și între organizațiile aparținând minorităților naționale, precum și între membrii acestora. Numai atunci când participă la alegeri pot beneficia de prevederile acestui text cu dedicație pentru U.D.M.R. ai cărei membrii fac parte din partide politice din România și din Ungaria (având toți etnicii maghiari din România și cetățenia acestei țări).

Participarea U.D.M.R. la alegerile pentru Parlamentul European din 26 mai a.c. este neconstituțională!

Argumentele noastre sunt următoarele:

1. U.D.M.R. nu a recunoscut și nu recunoaște articolul 1 din Constituția României, respectiv că: „România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil.” Conducătorii U.D.M.R. au făcut numeroase declarații publice pe această temă.

2. U.D.M.R. a solicitat public membrilor săi să nu participe la referendumurile pentru adoptarea Constituției României din anii 1991 și 2003.

3. U.D.M.R. a sfidat și sfidează articolul 1, alin.5 care prevede că: „În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie.” U.D.M.R. nu a respectat și nu respectă prevederile din Constituția României și nici multe din legile Statului Român.

4. U.D.M.R. nu a recunoscut și nu respectă dispozițiile articolului 2, alin.1 din Constituție care precizează că: „Suveranitatea națională aparține poporului român…”. U.D.M.R., împreună cu autoritățile de la Budapesta, încearcă de aproape 30 de ani să exercite suveranitatea Ungariei asupra așa-zisului ținut secuiesc (județele Covasna, Harghita și Mureș), a regiunii Partium și, de la 1 iunie 2019, asupra întregului Ardeal românesc după adoptarea (în prezența Papei Francisc și a conducătorilor de la Budapesta) a Declarației de autonomie teritorială și anexarea Ardealului la Ungaria.

5. U.D.M.R. nu respectă articolul 3, alin.1 și alin.2 din Constituție care precizează că: „Teritoriul României este inalienabil. Frontierele țării sunt consfințite prin lege organică.” U.D.M.R., prin politica pașilor mărunți, a acționat pentru a realiza, în fapt, o Ungarie mică în mijlocul României, în județele Covasna, Harghita și Mureș. U.D.M.R.  acționează împreună cu Guvernul de la Budapesta pentru ca de la 1 iunie a.c. granița Ungariei să fie mutată pe Munții Carpați, după declararea autonomiei teritoriale a Ardealului românesc și anexarea acestuia la Ungaria, pregătită la Șumuleu-Ciuc în prezența a circa un milion de etnici maghiari din România, maghiari din Ungaria și țările vecine acesteia.D.M.R. nu a respectat și nu respectă articolul 4, alin.1 și alin.2 din Legea fundamentală a țării care stipulează că: „Statul are ca fundament unitatea poporului român și solidaritatea cetățenilor săi. România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă…de apartenență politică…”.

6. U.D.M.R. a sfidat și sfidează prevederile articolului 8, alin.2 din Constituția României care precizează că: „Partidele politice se constituie și își desfășoară activitatea în condițiile legii. Ele contribuie la definirea și exprimarea voinței politice a cetățenilor, respectând suveranitatea națională, integritatea teritorială, ordinea de drept și principiile democrație.” U.D.M.R. nu s-a constituit și nu își desfășoară activitatea în condițiile Legii partidelor politice! Pentru exprimarea voinței politice a cetățenilor români de etnie maghiară s-au înființat și activează două partide politice etnice: Partidul Civic Maghiar (P.C.M.) și Partidul Popular al Maghiarilor din Transilvania (P.P.M.T.) care sunt înregistrate în Registrul partidelor politice din România.

Pe lângă aceste partide politice etnice, cetățenii români de etnie maghiară s-au înscris și activează în toate celelate partied politice din România.

7. La începutul anului 2018, anul Centenarului Marii Uniri de la Alba Iulia, în ziua de 8 ianuarie a fost adoptată, la Cluj-Napoca, Rezoluția privind autonomia teritorială a ținutului secuiesc și a regiunii Partium. Rezoluția a fost semnată de: președintele U.D.M.R. Kelemen Hunor; președintele P.C.M., Mezei Janos și președintele P.P.M.T., Szilagyi Zsolt. Acest eveniment politic a fost mult mediatizat în Ungaria și în mass-media din România. Toți membrii Biroului Electoral Central cunosc că U.D.M.R. este o organizație neconstituțională, dar cu toate acestea au decis că este legală participarea sa la alegerile din 26 mai a.c. pentru Parlamentul European, fără să poată preciza temeiul legal al acestei participări, cu îndeplinirea condițiilor de fond și de formă prevăzute de Legea nr.33/2007, republicată!

Prin Decizia nr.33/D/2019 a Biroului Electoral Central de admitere a participării U.D.M.R. la alegerile europarlamentare se compromite legitimitatea viitorului Parlament European!

Parlamentarii U.D.M.R., coordonați de la Budapesta au introdus în Parlamentul de la București mai multe propuneri legislative privind obținerea autonomiei teritoriale a unor județe din România și introducerea limbii maghiare ca limbă oficială în țara noastră. Până acum, aceste inițiative legislative ale U.D.M.R. împotriva Poporului Român și a României, au fost respinse de Parlament și, câteva, de Curtea Constituțională a României. Acum, se află din nou în Parlament o propunere legislativă a U.D.M.R. privind: obținerea autonomiei teritoriale pe criterii etnice; folosirea limbii maghiare ca limbă oficială; arborarea însemnelor naționale ale Ungariei în localități din Ardeal etc.

În urma cu câteva zile, în Parlamentul European, eurodeputatul Ladislau (Lazslo) Tokes a declarat că: „Ardealul trebuie unit cu Ungaria!”.

La congresul al XIV-lea al U.D.M.R., desfășurat la Cluj-Napoca, în zilele de 22-23 februarie 2019, toți delegații au aprobat și au aplaudat în picioare Rezoluția privind obținerea autonomiei teritoriale a Ardealului și anexarea acestuia la Ungaria. Pe lista de candidați ai U.D.M.R. pentru alegerile din 26 mai a.c. sunt înscriși reprezentanții prezenți și votați la congresul al XIV-lea de la Cluj-Napoca, respectiv cei care: nu recunosc și nu respectă Constituția României; au și cetățenia Ungariei și au jurat că acționează pentru obținerea autonomiei teritoriale a Ardealului și anexarea acestuia la Ungaria; au dovedit prin faptele lor, susținute inclusiv prin declarațiile făcute până acum, că sunt dușmani ai Limbii Române, ai Drapelului Național al României și ai Imnului Național al României!

8. U.D.M.R. a încălcat dispozițiile articolului 12, alin.1 din Constituție și nu recunoaște Drapelul Național al României și nu a acceptat prezența lui la toate congresele U.D.M.R., arborarea acestuia pe sediile sale și pe clădirile în care își desfășoară activitatea instituții publice ale Statului Român, conduse de reprezentanți ai U.D.M.R. Pe unele instituții publice ale Statului Român din județele Covasna, Harghita și Mureș, conducătorii locali ai U.D.M.R. au arborat în bernă Drapelul Național al României în ziua de 1 Decembrie. Acești conducători ai U.D.M.R. au amplasat ilegal pe acele clădiri steagul unguresc al Ardealului (steagul așa-zisului ținut secuiesc, pe care apar două însemne heraldice – soarele și semiluna – preluate de la strămoșii noștri Geți, Poporul Primordial pe Pământ), precum și drapelul Ungariei. După congresul al XIV-lea al U.D.M.R., unde drapelul Ungariei a fost adoptat ca steag al U.D.M.R., drapelele acestei țări au fost amplasate ilegal pe foarte multe clădiri ale Statului Român. Prefecții din județele Covasna, Harghita și Mureș i-au obligat, prin hotărâri judecătorești definitive, pe reprezentanții U.D.M.R. să înlăture drapelele ungurești amplasate ilegal și să plătească amenzile stabilite de lege. La congresul de la Cluj-Napoca, președintele U.D.M.R. le-a cerut participanților și tuturor etnicilor maghiari din Ardeal să arboreze drapelul Ungariei și steagul unguresc al Ardealului, având convingerea că primarii și prefecții români nu se vor adresa instanțelor prin promovarea multor mii de procese.

U.D.M.R. recunoaște numai drapelul național al Ungariei pe care l-a adoptat ca steag al U.D.M.R. și pe care intenționează să-l folosească din plin în campania electorală pentru alegerile din 26 mai a.c. Din păcate, U.D.M.R. a reușit să înșele vigilența membrilor B.E.C. care au acceptat semnul electoral al U.D.M.R. pe care apar culorile drapelului național al Ungariei și înscrierea U.D.M.R. și R.M.D.S.Z., care nu există oficial în documentele de înregistrare a acestui O.N.G.

9. U.D.M.R. a încălcat în fiecare an articolul 12, alin.2 din Constituție și nu a recunoscut și nu a respectat Ziua Națională a României, 1 Decembrie. Liderii U.D.M.R. de la nivel central și local, inclusiv candidații înscriși pe lista U.D.M.R. la alegerile din 26 mai a.c., au refuzat să participe la sărbătorirea Zilei Naționale a Statului Român în care trăiesc. Cu toții au declarat că pentru ei Ziua de 1 Decembrie este o zi de doliu! În schimb, în fiecare an, U.D.M.R. a organizat și a participat, împreună cu reprezentanți ai Guvernului de la Budapesta la sărbătorirea în multe localități din județele românești din Ardeal (mai ales în municipiile Târgu Mureș, Cluj-Napoca, Miercurea-Ciuc, Sfântul Gheorghe, Satu Mare, Arad și Oradea) a celor trei zile naționale ale Ungariei (15 martie, 20 august și 23 octombrie) când au fost arborate și purtate de către etnicii maghiari numai drapele ale Ungariei, steaguri ale Ungariei mari, steagul unguresc al Ardealului, precum și pancarte și bannere pe care era scris că vor autonomie teritorială pentru Ardeal și alipirea acestuia la Ungaria. La aceste manifestări membrii U.D.M.R. au cântat numai imnul Ungariei și au folosit în discursurile lor numai limba maghiară, cu toate că mulți reprezentanți ai U.D.M.R. au ajuns în Parlamentul și Guvernul României, în multe instituții centrale și locale ale Statului Român și au dovedit că știu Limba Română. U.D.M.R. a încălcat sistematic articolul 12, alin.3 din Constituție și nu recunoaște și nu respectă Imnul Național al României, „Deșteaptă-te române!”. La toate congresele U.D.M.R., la toate reuniunile organizate de U.D.M.R., inclusiv la universitatea de vară de la Băile Tuşnad, a fost interzis Imnul Naţional al României. Participanţii au cântat numai imnul naţional al Ungariei.

10. U.D.M.R. a încălcat continuu dispoziţiile articolul 13 din Constituţie care statuează că: „În România, limba oficială este limba română.” Liderii U.D.M.R., inclusiv candidații înscriși pe listă pentru a fi aleși în Parlamentul European, au fost și sunt antiromâni și dușmani a tot ce este românesc și, mai ales, ai Limbii Române, limba oficială în țara în care trăiesc. În multe localități din Ardeal și în județele Covasna, Harghita și Mureș au reușit liderii U.D.M.R., cu complicitatea Trădătorilor de Neam și Țară, să introducă limba maghiară ca singura limbă oficială și să-i oblige pe români să învețe și să folosească numai limba maghiară la grădiniță, la școală, la locul de muncă și în relațiile cu reprezentanții U.D.M.R. aflați în funcții publice ale Statului Român. Prin amendamentele introduse în Codul administrativ, declarat neconstituțional de către Curtea Constituțională, a încercat U.D.M.R. să introducă limba maghiară ca limbă oficială în toate localitățile din țara noastră, până la nivelul Guvernului României. Doar la acest nivel s-au oprit cu obrăznicia lor liderii U.D.M.R., până acum.

11. U.D.M.R. a sfidat continuu prevederile articolului 16, alin.1 și alin.2 din Constituția României care precizează că: „Cetățenii sunt egali în fața legii și autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. Nimeni nu este mai presus de lege.” Conducătorii U.D.M.R., inclusiv candidații înscriși pe liste la alegerile din 26 mai a.c., întotdeauna s-au crezut și s-au situat mai presus de lege, au pretins și au obținut numeroase privilegii comparativ cu populația majoritar românească și celelalte minorități etnice din România. Conducătorii U.D.M.R. nu s-au adresat niciodată Tribunalului București pentru înregistrarea acestei organizații antiromânești, extremiste și șovine ca partid politic. De ce? Pentru că în baza Statutului și programului U.D.M.R. vizând anexarea Ardealului la Ungaria și interzicerea Limbii Române și a Imnului Național al României, precum și nerespectarea Drapelului Național și a Zilei Naționale, niciodată nu s-ar fi admis înregistrarea sa în Registrul partidelor politice. U.D.M.R. a introdus și practică epurarea etnică a românilor și discriminarea față de aceștia, mai ales, din județele Covasna, Harghita și Mureș. U.D.M.R. și candidații înscriși pe listele sale la alegerile din 26 mai a.c. au încălcat sistematic prevederile Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, cu scopul de a sărbători zilele naționale ale Ungariei, mai ales ziua de 15 martie, aducându-le aminte românilor că în timpul revoluției ungare de la 1848-1849, armatele din Ungaria, ajutate de preoții catolici maghiari și minoritarii maghiari din Ardeal, au ucis peste 40.000 de români și ai incendiat circa 300 de sate românești, cu tot cu bisericile ortodoxe și greco-catolice.

12. U.D.M.R. și candidații săi la alegerile din 26 mai a.c. au încălcat continuu prevederile articolului 30, alin.7 din Constituția România care precizează că: „Sunt interzise de lege defăimarea țării și a națiunii, îndemnul la război de agresiune, la ura națională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violență publică, precum și manifestările obscene contrare bunelor moravuri.” Liderii U.D.M.R.: au defăimat Poporul Român și România, mai ales cu ocazia Zilei Naționale de 1 Decembrie; au amenințat cu aplicarea în Ardeal a scenariului din fosta Iugoslaviei și din provincia Kosovo; au încurajat și încurajează formațiunile paramilitare maghiare din Ardeal; au incitat și au recurs la discriminare pe criterii etnice, mai ales în localități din județele Covasna, Harghita și Mureș; au solicitat, în scris și prin manifestații publice, autonomia teritorială a județelor Covasna, Harghita și Mureș, iar în ultimii ani a întregului Ardeal românesc și alipirea la Ungaria a Sfântului Pământ Românesc moștenit de la strămoșii noștri, Poporul Primordial Get. U.D.M.R. împreună cu Ungaria și cu sprijinul Papei Francisc vor să fure Poporului Român dreptul său istoric asupra teritoriului României!

13. U.D.M.R. și candidații săi pe listele de alegeri pentru Parlamentul European au refuzat să respecte articolul 40, alin.1 din Constituție, respectiv: „Cetățenii se pot asocia liberi în partide politice, în sindicate, în patronate și în alte forme de asociere.” Foarte mulți cetățeni de etnie maghiară s-au asociat în cele două partide politice etnice maghiare, P.C.M. și P.P.M.T., care au depus fiecare la Tribunalul București liste cu peste 25.000 de membri fondatori. Ca urmare, minoritatea etnică maghiară din România participă la viața politică din țara noastră prin partidele politice etnice, precum și la viața politică din Ungaria deoarece toți etnicii maghiari au și cetățenia Ungariei. În plus, mulți etnici maghiari sunt înscriși și activează în multe alte partide politice, ca de exemplu P.S.D., P.N.L., A.L.D.E., U.S.R., Pro România și altele. Pe listele de candidați pentru Parlamentul European ale unora dintre aceste partide politice sunt înscriși și cetățeni români de etnie maghiară.

Pe lângă asocierea în partide politice, minoritarii maghiari din România s-au asociat, în baza Legii nr.21/1924, modificată prin O.G.nr.26/2000, în multe zeci de fundații și asociații, dintre care exemplificăm: Consiliul Național al Maghiarilor din Transilvania, Consiliul Național Secuiesc, Fundația Democrată a Tinerilor Maghiari din România, Uniunea Cercetașilor Maghiari din România, Uniunea Democrată a Tinerilor Maghiari, Uniunea Organizațiilor Studențești Maghiare din România, Uniunea Scriitorilor Maghiari din România, Uniunea Medicilor Maghiari din România, Organizația Maghiară „Pax Romana” din România, Uniunea Democrată Maghiară, Uniunea Pictorilor Maghiari din România, Uniunea Muzicologilor Maghiari din România, Uniunea Micilor Agricultori Maghiari din România, Asociația de Înmormântare în limba maghiară (la Cluj-Napoca). Din exemplele prezentate rezultă foarte clar că U.D.M.R. nu este singura organizație care reprezintă minoritatea etnică maghiară din România.

14. U.D.M.R. și candidații pe care i-a înscris pe liste la alegeri pentru Parlamentul European așteaptă cu nerăbdare ca Tribunalul București și Curtea de Apel București prin hotărâre judecătorească definitivă să respingă participarea U.D.M.R. la alegerile pentru Parlamentul European. În baza articolului 40, alin.2 din Constituția României: „Partidele sau organizațiile care prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranității, a integrității sau independenței României sunt neconstituționale.” Ca urmare, U.D.M.R. este (probabil) o fundație neconstituțională care nu poate să participe legal la alegerile din 26 mai 2019.

Biroul Electoral Central avea posibilitatea și trebuia, cu ocazia verificării de fond, să solicite pe lângă actul de înființare a U.D.M.R., un exemplar din Statutul U.D.M.R. și astfel ar fi aflat că Uniunea nu este partid politic, nu este o asociație sau fundație, nu este o alianță politică, nu este o alianță electorală, ci U.D.M.R. este „asocierea comunității naționale maghiare din România”.

Conform Statutului, scopurile U.D.M.R. sunt redate astfel: „Uniunea este asocierea comunităţii naţionale maghiare din România, constituită în vederea apărării, reprezentării publice şi coordonării intereselor acestei comunităţi, şi care – în interesul apărării, păstrării şi dezvoltării identităţii naţionale, al realizării egalităţii de şanse pe plan economico-social şi al rămânerii pe pământul natal – promovează autoorganizarea comunităţii, îmbunătăţirea condiţiilor de trai materiale şi spirituale, desfăşurându-şi activitatea sub semnul democraţiei şi pluralismului.” Este evident că Statutul U.D.M.R. nu face nicio referire la respectarea Constituției României și a legilor Statului Român.

Din Statutul U.D.M.R rezultă clar că Uniunea este o asociere și nu asociație sau fundație, o alianță politică și electorală în același timp, dar neînregistrată la Tribunalul București, conform Legii partidelor politice (Legea nr.14/2003, republicată) și nici la Biroul Electoral Central, conform Legii nr.33/2007, republicată.

Sintetizând, rezultă că U.D.M.R.:

1. S-a înregistrat, probabil, ca asociație în baza Legii nr.21/1924, pe care nu a respectat-o, la fel cum nu a respectat nici dispozițiile din O.G.nr.26/2000! În Registrul asociațiilor și fundațiilor nu figurează U.D.M.R.!

2. Nu este singura reprezentantă a minorității etnice maghiare din România! O dovadă elocventă o constituie numărul de voturi obținute de U.D.M.R. la alegerile din anul 1990, de circa 1.000.000 de voturi și cele aproximativ 250.000 de voturi obținute de U.D.M.R. la alegerile parlamentare din anul 2016. Majoritatea votanților U.D.M.R. au pus ștampila votat pe listele altor partide și alianțe politice!

3. Nu este un partid politic și nu s-a înregistrat la Tribunalul București, conform Legii nr.14/2003, republicată!

4. Este o alianță politică, formată împreună cu P.C.M., P.P.M.T. și multe asociații și fundații etnice maghiare, dar neînregistrată la Tribunalul București și care încalcă prevederile Legii partidelor politice!

5. Este o alianță electorală, dar nu s-a înregistrat la Biroul Electoral Central, încălcând astfel dispozițiile Legii nr.33/2007, republicată!

6. Este neconstituțională. U.D.M.R.  a încălcat de nenumărate ori prevederile articolului 40, alin.2 din Constituția României!

Faptul că U.D.M.R. este o organizație neconstituțională rezultă din: activitatea desfășurată de U.D.M.R. în perioada 21 decembrie 1989 – 24 martie 2019; Statutele U.D.M.R. adoptate și modificate la cele 14 congrese; propunerea legislativă a U.D.M.R. privind Statutul minorităților naționale din România, dezbătută și respinsă de Senatul României în 24 octombrie 2005, care staționează la Camera Deputaților și care, dacă ar deveni lege, ar contribui decisiv la dezmembrarea teritorială a României și anexarea Ardealului la Ungaria; propunerile legislative ale U.D.M.R. privind autonomia teritorială pe criterii etnice a așa-zisului ținut secuiesc, respinse toate de către Parlamentul României; amendamentele parlamentarilor U.D.M.R. care încalcă prevederile Constituției României, inclusiv cele din Codul administrativ declarat de Curtea Constituțională ca fiind neconstituțional, în totalitatea sa; declarațiile privind autonomia culturală și obținerea autonomiei teritoriale făcute de toți președinții U.D.M.R., mai ales de către eurodeputatul Ladislau (Lazslo) Tokes, de toți parlamentarii U.D.M.R., de președinții Consiliilor județene Covasna și Harghita, de primarii din Sfântul Gheorghe și Miercurea-Ciuc, precum și de către mulți preoți catolici maghiari.

Biroul Electoral Central a luat în considerare listele de susținători ai U.D.M.R. cu toate că U.D.M.R., din punct de vedere al legalității, nu este nici partid politic, nici asociație sau fundație, nici alianță electorală, nici alianță politică!

În Statutul U.D.M.R. scrie foarte clar că U.D.M.R. este o asociere a comunității maghiare care nu are niciun statut juridic! U.D.M.R. există de facto, dar nu există de jure! Neexistând de jure U.D.M.R. este evident că Decizia nr.33/D/2019 a Biroului Electoral Central este în mod clar nelegală, nu are niciun temei juridic și de aceea trebuie anulată de către instanță.

Din textul Deciziei nr.33/D/2019 rezultă că Biroul Electoral Central a încălcat prevederile Legii nr.33/2007 și nu a procedat, conform atribuțiilor ce îi revin, la verificarea de fond și de formă a listelor de susținători ai candidaților U.D.M.R. Ca urmare, B.E.C. nu a putut preciza câte mii, zeci de mii sau sute de mii de semnături ale susținătorilor au vicii de fond și de formă, așa cum a procedat B.E.C. la alte partide politice. În textul Deciziei scrie că „După constatarea numărului de semnături prevăzute de lege…” s-a decis admiterea participării candidaților U.D.M.R. la alegerile pentru Parlamentul European.

Biroul Electoral Central a refuzat să constate că absolut toate listele de susținători ai U.D.M.R. încalcă prevederile legale, respectiv Legea nr.129/2018, având înscrise în partea de jos a formularului datele de identificare a persoanelor care au întocmit listele respective, fiind menționate adresa de domiciliu și C.N.P.-ul fiecărei persoane! Ca urmare, Biroul Electoral Central trebuia să respingă toate listele de susținători ai U.D.M.R. deoarece sunt încălcate prevederile Legii nr.129/2018!

Este foarte clar că U.D.M.R. nu a respectat Constituția României, Legea nr.14/2003, republicată, O.G.nr.26/2000, Legea nr.33/2007, republicată și O.U.G.nr.6/2019! Ca urmare, Biroul Electoral Central nu trebuia să admită participarea U.D.M.R. la alegerile europarlamentare! Pe lista de candidați ai U.D.M.R. sunt înscriși cetățeni ai Ungariei, țară ce a dovedit prin fapte că este dușmană Poporului Român și României! Lista de candidați ai U.D.M.R. nu trebuia să fie admisă de către Biroul Electoral Central și pentru faptul că aceștia nu au înscris în declarațiile date că au și cetățenia Ungariei. Candidații U.D.M.R. speră să fie aleși în România și apoi să activeze în grupul membrilor din Ungaria aleși în Parlamentul European. De asemenea, în declarațiile de acceptare a candidaturii, cei înscriși pe lista U.D.M.R. nu au menționat că au și cetățenia Ungariei.

Raportat la considerentele mai sus arătate vă solicităm să procedați la anularea Deciziei nr.33/D din 4 aprilie 2019 a Biroului Electoral Central și să respingeți candidaturile de pe lista Uniunii Democrate Maghiare din România (U.D.M.R.) la alegerile din 26 mai 2019 pentru Parlamentul European, deoarece U.D.M.R. nu are dreptul să participe la aceste alegeri întrucât nu îndeplinește condițiile legale, de fond și formă, prevăzute de Constituția României și nici dispozițiile din Legea partidelor politice, Legea nr.21/1924 așa cum a fost aceasta modificată prin Ordonanța Guvernului nr.26/2000 pentru fundații și asociații, Legea nr.33/2007, republicată, privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și O.U.G.nr.6/2019.

U.D.M.R. este o asociere etnică neconstituțională, care a încălcat prevederile articolului 40, alin.2 din Constituție și care acționează, în mod constant încă de la înființare, pentru dezmembrarea teritorială a României și anexarea Ardealului românesc la Ungaria. U.D.M.R.  nu are dreptul legal să participe la alegerile pentru Parlamentul European din 26 mai a.c. deoarece nu este o organizație legal constituită a cetățenilor aparținând minorității maghiare și a încălcat deseori prevederile Constituției României, fiind o asociere neconstituțională!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*