Vitalie Pastuh-Cubolteanu, teoretician al psihopedagogiei

Am urmărit cu mare interes activitatea teoretică desfășurată de V. Pastuh-Cubolteanu în domeniul psihologiei şi pedagogiei. În ariile de activitate psiho-pedagogică ale dumnealui evidenţiem trei arii: 1. elaborări în diverse teme de actualitate; 2. studii de cercetare ştiinţifică a istoriei recente a pedagogiei din R. Moldova; 3. activitatea practică de psihoterapie a elevilor cu dificultăţi şcolare, tulburări nevrotice şi de comportament.

Anterior, la 1991, printre primii din R. Moldova, V. Pastuh-Cubolteanu  a editat Istoria neamului de la origini până la formarea Principatelor, o sinteză foarte comprimată, cu concluzii originale.

Referitor la activitatea de teoretician, ţinând cont de criteriul definitoriu al întâietăţii – predominarea textelor cu coeficient înalt de noutate – suntem de acord cu opinia altor pedagogi (Cucereanu R. ş.a.)  că Pastuh-Cubolteanu este teoreticianul numărul  unu în pedagogia din R. Moldova. Vom enumera concis principalele elaborări originale ale acestui remarcabil cercetător şi practician, anume: clasificarea emoţiilor la elevi din punctual de vedere al genezei lor funcţionale (1985); înmănuncherea unor grupe de proverbe şi zicători  româneşti în contextul psihoprofilaxiei conflictelor nejustificate (1987); elaborarea noţiunilor de blocaje socio-pedagogice pozitive şi negative (1989); formularea noţiunii de scut emoţional parental (1996); elaborarea conţinutului scopului educaţional „Om bun” (1998);  evidenţierea şi elaborarea scopulu educaţional „bucuriile vieţii”(1998); elaborarea scopului educaţional „sentimente integratoare de personalitate” (1998); elaborarea conţinutului  noţiunii „ideologia politică naţională în şcoală”(2001);  elaborarea paradigmei româneşti de instruire (2001); elaborarea idealului educaţional pentru R. Moldova (2003); elaborarea paradigmei de studiere multilaterală a istoriei gândirii pedagogice (2003).

După cum mărturiseşte V. Pastuh-Cubolteanu, interesul faţă de studierea istoriei recente a pedagogiei din R. Moldova i-a fost stimulat de către profesorul universitar, dr. habilitat, Virgil Mândâcanu. V. Pastuh-Cubolteanu este membru, de mulţi ani, al Laboratorului „Bazele măiestriei şi tehnologiilor pedagogice”, unde conducător e prof. V. Mândâcanu. În calitatea sa de istoriograf al gândirii pedagogice, dr. V. Pastuh-Cubolteanu a elaborat o nouă paradigmă  de studiere a fenomenului pedagogic sub unghi global, multilateral şi, conform acestei paradigme, utilizând un vast material bibliografic, a realizat două cercetări ştiinţifice excelente: Istoria gândirii pedagogice în Moldova Epocii „Restructurării” (1985 -1991 ) editată în anul 2003 şi  Istoria gândirii pedagogice ăn Republica Moldova –Epoca Marii Degradări (anii 1992-2003), editată în 2007. V. Pastuh-Cubolteanu este autorul interesantei monografii Aspecte psihologice ale educaţiei (1998). V. Pastuh-Cubolteanu a publicat șase monografii  şi peste 80 de lucrări  în domeniul pedagogiei şi psihologiei.

O prezentare de Gheorghe Cernea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*