Ce urmează?!…

Mai sunt câteva zile şi, iată, anul nostru centenar – 2018 a (de)curs în mersul, altminteri firesc, dar implacabil, palpitant şi tumultuos al timpului, fiind tot atâtea zile până la sosirea noului an, 2019!…

Acum este clipa în care fiecare dintre noi merită să-şi facă un mic bilanţ al anului care a trecut, analizând/cântărind ce a făcut şi ce nu a făcut în acest an, cu realizările, împlinirile, succesele sau neîmplinirile sale!…

Trecând, deci, dincolo de planul nostru personal, referindu-ne, puţin, la scară naţională, în anul acesta centenar i-am evocat pe eroi (în special pe cei din primul război mondial) î-am comemorat pe toţi făuritorii Marii Uniri, pomenindu-i, cu respect, preţuire şi recunoştinţă, pe toţi marii bărbaţi ai acestei ţări, pe toţi bărbaţii de stat ai acestei naţiuni ori patrii şi, totodată, am intrat, bucuroşi, festivi şi triumfali, în Catedrala noastră Naţională – Catedrala Mântuirii Neamului!…

Da, va să zică, ieşim, curând, din anul nostru centenar, an în care, bineînţeles, au mai fost şi alte multe, variate şi diverse, momente/evenimente şi manifestări, toate grăitoare, relevante şi elocvente însă vin să întreb eu, unul, aici şi acum: ce am învăţat, noi toţi, din toate acestea, cu ce ne-am ales, care sunt foloasele/rezultatele, culturale, spirituale şi duhovniceşti, pe care le-am deprins noi din toate acestea?…

Există ele, aievea, cu adevărat?…

Vom fi, şi noi, de aici înainte, mai curajoşi, mai uniţi, mai demni, mai determinaţi, mai fermi, mai corecţi, mai oneşti, mai cinstiţi, mai altruişti decât până acum, ca neam, ca popor sau vom reveni la vechile noastre metehne, defilând separat şi pierzând în comun, ca până acum!…

Din tot acest an centenar – 2018, al unităţii noastre naţionale, când tânărul nostru stat românesc a împlinit primii 100 de ani, vom învăţa, oare, să nu mai fim atât de dezbinaţi, atât de frustraţi, atât de complexaţi, atât de încrâncenaţi, atât de invidioşi, atât de egoişti, atât de răzbunători, atât de fragili, atât de fărâmiţaţi şi (atât) de vulnerabili!…

Da, adevărat, multă lume, din toate colţurile lumii, a admirat şi admiră, în continuare, spontaneitatea noastră, din unele momente ale istoriei, generozitatea sau ospitalitatea noastră, cultura, spiritualitatea şi civilizaţia noastră, ca neam/ca popor, însă, din păcate, de cele mai multe ori, sunt nevoiţi să se oprească numai la atât, fiindcă de constantă, perseverenţă şi consecvenţă, susţinută şi întemeiată, nu (mai) poate fi vorba!…

De ce oare?…

Deoarece, între altele, ne trezim/ne revenim prea târziu, uneori mult prea târziu, având, printre altele, această slăbiciune ori neputinţă de a-i aprecia/admira pe conaţionalii/concetăţenii noştri, fie după ce nu mai sunt printre noi pământenii, fie după ce au ajuns în exil sau în refugiu – cum, iată, a fost, bunăoară, (şi) cazul Regelui Mihai I al României, fie după ce au ajuns în puşcăriile comuniste, în progrom-uri, gulag-uri şi holocaust-uri, fie după ce s-au perindat în tot felul de peregrinări şi emigrări pe întregul mapamond, pentru obţinerea/câştigarea unui respect, cuvenit şi binemeritat, a unui venit mai bun/a unui trai mai decent şi a unei pâini mai bune/mai albe sau mai proaspete, când şi pe ei de noi şi pe noi de ei îi cuprinde şi ne cuprinde dorul, regretul şi jalea, mai cu seamă atunci când conştientizăm faptul, trist şi dureros, că au lăsat acasă, copii supăraţi, marcaţi şi afectaţi şi, poate, chiar familii îndurerate şi destrămate şi, nu doar atât, ci au (mai) lăsat o ţară fără forţă de muncă, calificată şi chiar necalificată, de am ajuns să-i angajăm, în locul lor, pe alţii, de pe alte meridiane?!…

În concluzie, vin, iarăşi, să întreb, aici şi acum: ce urmează, fraţilor, care este proiectul nostru de ţară, cu care plecăm/pornim la drum, din anul centenar – 2018, afară de aniversări/comemorări şi manifestări cultural – spiritual – naţionale, pline de festivism, desigur, binevenite şi ele, ori Sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului, adică mă gândesc la un demers/deziderat fiabil şi viabil, eficient, consistent şi suficient, complex şi complet?!…

Avem. Există oare aşa ceva?!… Dacă da, unde este şi cum arată acest proiect?! Dacă nu, ce mai aşteptăm sau, mai bine zis: de ce mai amânăm/întârziem acest lucru?!…

Căci dacă nu, dacă încă nu ne-am trezit din beţia această cotidiană şi nu ne-am revenit din amorţeala aceasta, generalizată, apoi să ştim cu toţii, oameni buni, că zadarnic a fost curajul şi bărbăţia eroilor, zadarnic a fost eroismul şi credincioşia mărturisitorilor, zadarnică a fost toată implicarea şi determinarea marilor bărbaţi de stat ai acestei ţări, altminteri dăruită şi binecuvântată de Dumnezeu, zadarnică a fost loialitatea şi fidelitatea regelui, altfel spus, zadarnică toată această spontaneitate a noastră, altminteri minunată, de-a dreptul spectaculoasă şi plină de entuziasm însă lipsită de substanţă, seriozitate, consistenţă şi consecvenţă, una argumentată, justificată şi determinată, corect asumată şi sincer responsabilizată!…

Aşadar, evocându-i, în continuare, pe eroi, pomenindu-i pe martiri, cinstindu-i pe toţi făuritorii Marii noastre Uniri de la 1918, trebuie totuşi, să urmeze şi altceva, să facem un pas, înainte, adică mai departe, dincolo de focul de paie, ajungând, deci, să ne respectăm între noi înşine, fără a ne mai sabota, şantaja, calomnia, descuraja, răzbuna şi marginaliza, în mod reciproc, cu alte cuvinte, haideţi să ne apucăm serios, asumat şi responsabil, de treabă, căci curajul, bărbăţia, credincioşia, patriotismul şi eroismul nu trebuie să fie nişte calităţi ori virtuţi trecute şi perimate ci, mai ales, prezente şi, îndeosebi, viitoare!…

Lasă un răspuns