Scriitorul Ilie Șandru – Cetățean de Onoare al comunității românești din județul Harghita

Joi, 6 decembrie a.c. la Catedrala episcopală, ortodoxă, din Miercurea Ciuc, cu hramul „Sfântul Nicolae”, în prezența Preasfințitului părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, a domnului prefect Adrian-Jean Andrei, a celorlalte personalități locale și a credincioșilor, care au umplut până la refuz Catedrala episcoală, ortodoxă, Despărțământul ASTRA Covasna-Harghita i-a atribuit profesorului, publicistului și scriitorului Ilie Șandru înaltul titlu de „Cetățean de Onoare a comunității românești din județul Harghita în semn de prețuire și recunoaștere pentru întreaga activitate depusă în slujba acesteia”.

Cu această ocazie, profesorul Vasile Stancu în panegericul citit a scos în evidență unele dintre multele, importantele și frumoasele activități inițiate și coorodonate de profesorul Ilie Șandru, toate regăsindu-se de fapt în volumul omagial „Ilie Șandru, 60 de ani în slujba învățământului și culturii românești”, din seria „Profesioniștii noștri”.

Între acestea a ținut să sublinieze faptul că Ilie Șandru a adus în actualtate persoalitatea multilaterală a celui care a fost Octavian C. Tăslăuanu, scriitor, publicist, om politic și patriot, conducătorul revistei „Luceafărul”(Budapesta 1902-1906; Sibiu 1906-1914) și secretar al Asociațiunii ASTRA(1906-1914), căruia i-a închinat volumul monografic „Pe urmele lui Octavian C. Tăslăuanu”(două ediții:1997, 2012 ) și a inițiat Colocviile naționale „Octavian C.Tăslăuanu pe coordonatele timpului”, ce se desfășoară anual, în luna februarie, în comuna Bilbor, satul ,,frumos ca-n povești, aninat pe crestele Carpaților”, în care Tăslăuanu s-a născut la 1 februarie 1876.

Profesorul Ilie Șandru este, de asemenea, autorul monografiei „Patriarhul Miron Cristea” (două ediții:1998, 2008), după ce au trecut șapte decenii de la volumul monografic al lui Ion Rusu-Abrudeanu(Dr. Miron Cristea – înalt regent, Ed. Cartea Românească, București, 1929) în care nu s-a mai scris nimic despre viața și activitatea întâiului Patriarh al României Mari și al Bisericii Ortodoxe Române, născut la Toplița Română în 18 iulie 1868. Pentru cultivarea memoriei acestuia Ilie Șandru a inițiat și condus „Zilele Miron Cristea”, amplă manifestare cultural-științifică și religioasă, internațioală, ce se desfășoară în fiecare an, între 17-20 iulie, la Toplița, ajunsă la cea de a XXI-a ediție. Cu această ocazie se  tipărește volumul „Sangidava”, cuprinzând zecile de comunicări prezentate la sesiunea internațională de comunicări științifice „Istorie națională, cultură românească și credință străbună”.

Deosebit de bogată este activitatea publicistică a profesorului Ilie Șandru, cuprinzând mii de articole. Ziaristica lui Ilie Șandru „este una de tranșeu”, cum scria cineva, pentru că s-a luat de piept, cum se spune, cu toți cei care, într-un fel sau altul, au atentat și atentează la unitatea și integritatea României.  Zecile de studii de istorie, literatură, istorie bisericească, etnografie și sociologiei în revistele din sud-estului transilvan: Sangidava, Angvstia, Acta Carpatica, Anuarul Arhivelor Mureșene, Vatra Veche, Cuvântul liber, Curierul de Transilvania, ASTRA – Buzăul Ardelean, Colocviile de la Nicula cât și în alte publicații din țară precum:  Familia română din Baia Mare, Steaua, din Cluj-Napoca, Credința străbună din Alba Iulia, Transilvania din Sibiu, Valori perene, din Roman, Națiunea, Totuşi iubirea, Flacăra, Vremea, România Mare, Tricolorul, Românul, Ţara Noastră, Adevărul, din București. Unele dintre acestea se regăsesc în cele cinci volume de publicistică pe care le-a editat de-a lungul vremii.

Nu mai puțin bogată și valoroasă este activitatea lui Ilie Șandru ca scriitor, scriind și publicând în perioada 1995-2018 23 de volume, între care stau la loc de frunte cele șase romane, din care cinci sunt romane istorice. În ele autorul „rememorează istoria românilor până la 1918, o istorie tragică… Prin Ilie Șandru romanul istoric românesc revine în actualitate”. Titlurile lor: „Binecuvântată a fost clipa…” (2002), „peste hotarele timpului” (2013), „Așa a fost să fie…” (2015), „Ani de zbucium” (2016), „Destine după… destine” (2017). Acestora li se daugă volumul „Eroica îndârjire” – Evocare romanțată a eroismului românesc, la Centenarul Marii Uniri.

Activitățile culturale, scriitoricești, publicistice şi ştiinţifice au fost și sunt puse în valoare și de apartenența sa, în calitate de lider sau membru activ, la diferitelor organizații culturale, civice sau profesionale cum ar fi: preşedinte al Fundaţiei culturale „MIRON CRISTEA” din Topliţa; membru al Despărţământului ASTRA Covasna – Harghita; membru al Fudației culturale „Vasile Netea” din Tg. Mureş, filiala „Virtus Romana Rediviva” din Monor (judeţul Bistriţa-Năsăud); membru fondator al Ligii Scriitorilor, filiala Târgu Mureș; membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, preşedinte executiv al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, în perioada 17 noiembrie 2012 – 31 mai 2014, și membru al Consiliului Director de la înființarea sa până în prezent.

De-a lungul timpului, pentru prodigioasa sa activitate, profesorul, publicistul și scriitorul, Ilie Șandru, a fost distins cu numeroase diplome, titluri și ordine dintre care enumerăm câteva: în anul 1998, Diploma aniversară a Uniunii „Vatra Românească”; în 2000, Diploma de Onoare şi titlul de Membru de Onoare al Uniunii Naţionale a Cadrelor militare şi de rezervă; în 2004, Ordinul Meritul pentru Învăţământ” în gradul de Cavaler; în 2005, cu prilejul împlinirii a 70 de ani de viață și a peste o jumătate de veac de activitate puse în slujba comunității, Consiliul Local Topliţa i-a conferit onorantul titlu de ,,Cetăţean de Onoare” al municipiului Topliţa; tot în 2005; în 2006, Diploma de Onoare şi titlul de Membru onorific al Despărţământului Astra „Fraţii Popeea” din Săcele ,,pentru chemarea demnităţii şi curajul asumat întru apărarea identităţii românilor harghiteni”, în 2008 Placheta de Onoare a Prefecturii judeţului Harghita, cu ocazia Zilei Naţionale a României; în 2011, Diploma de Onoare a Despărţământului ASTRA Covasna-Harghita și Diploma şi Medalia „Asociaţiunea ASTRA – 150  de ani” (1861-2011),  Diploma de Excelenţă  a publicaţiei NATIUNEA – continuite pentru neam şi ţară și Diploma de Exelenţă a Bibliotecii Municipale „B.P.Haşdeu” din Chișinău; în 2013 Grupul de Cercetare ,,Ioan I. Russu” pentru sud-estul Transilvaniei, i-a acordat prof. Ilie Șandru „Premiul Ioan I. Russu” și Diploma de Excelență „pentru activitatea de cercetare cu privire la istoria și devenirea românilor din Covasna și Harghita”. În ultimii cinci ani panoplia de distincții a profesorului Șandru s-a îmbogățit cu peste 20 de diplome de excelență și de onoare precum și cu premiul literar „Teiul de aur” acordat de Editura Geea din Botoșani în anul 2016, Crucea „Sf. Ilie” a Episcopiei Covasnei și Harghitei și placheta „O sută de personalități” acordată de Primăria municipiului Toplița cu prilejul Centenarului Marii Uniri.

Nu pot sfârși acest panegeric, o modestă încercare de laudatio, la adresa unei personalități a comunității românești din această parte de țară, care, alături de Î.P.S. Ioan, de P.S. Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, alături de liderii societății civice românești au făcut și fac istorie pe aceste meleaguri, fără a remarca un fapt care mă onorează în mod cu totul deosebit – colaborarea noastră la  publicația regională de atitudine și cultură, cu un profund caracter patriotic „Condeiul ardelean” și la apariția volumului „Profesioniștii noștri”, numărul 7, dedicat Domniei Sale. Felicitări Domnule Ilie Șandru pentru activitatea de excepție defășurată până în prezent și atribuirea de către Despărțământul ASTRA Covasna-Harghita a onorantului titlu de „Cetățean de Onoare al comunității românești din județul Harghita!”

A consemnat Prof. Vasile Stancu

Lasă un răspuns