Ieșirea din dezastrul mafiot-colonial

În  2006, Ilie Șandru scria: „…au făcut din România contemporană o țară a sărăciei și a mizeriei generale, din care mii și mii de români încearcă cu disperare să plece oriunde, spre un alt liman dătător de speranțe pentru un trai mai omenesc…”. Statistica arată, că deja au plecat patru milioane de români din România și un milion din Moldova de Est. Indicatorii economici arată un dezastru total, fiind cu mult inferiori celor de la 1989. Care este explicația? România și R.Moldova, diriguite de clanuri mafiote trădătoare de țară, au fost transformate în colonii ale unor structuri de peste hotare. Acesta este primul adevăr. Principalul.

La căutarea căii de salvare a poporului Statelor Române, trebuie de pornit de la principalul adevăr. De aici – două sarcini majore: I. Decolonizarea, II. Reclădirea statului și restructurarea politică, care ar face imposibilă urcarea și menținerea la putere a tâlharilor și a trădătorilor de țară.

Democrația burgheză, în realitate, nu este autentică, deoarece favorizează doar cca 30 la sută din populația țărilor prospere și aproximativ cinci la sută din populația țărilor jefuite.

În țările prădate de Corporatocrații, sistemul parlamentar cu partide politice burgheze este dăunător, inechitabil și ineficient.

Cele două intrări a României în sistemul mondial capitalist (la sfârșitul secolului al XIX-lea și la sfârșitul sec.XX) au declanșat imediat crize interne generale. Cauza, indicată de către Constantin Stere – pentru prima criză, a fost comună cu cea din prezent: Romania a intrat în sistemul mondial capitalist ca țară dominată și exploatată de țările bogate.

Mihai Eminescu îl numea pe regele României Carol I Hohezollern astfel: Carol Îngăduitorul. Fiindcă, cu îngăduirea acestuia, bogățiile României treceau sub controlul străinilor.

Monarhia nu poate salva România – lipsesc ”cadrele regale” moral-calitative – nu au existat nici când – și lipsește suportul moral-calitativ din partea nobilimii meritocratice, deoarece așa ceva nu există.

În anii Epocii socialiste, România a devenit țară industrial-agrară cu nivel mediu de dezvoltare. În anii de după 1989, România și Moldova de Est au fost dezindustrializate și coborâte în categoria țărilor agrare subdezvoltate.

Țările instărite din Apus și-au clădit și își mențin bunăstarea prin exploatarea coloniilor.

Exploatarea României și a Moldovei de Est este realizată preponderent prin escrocherii financiare și scoaterea peste hotare, în majoritate cazurilor neimpozitat sau cu un impozit minim, a venitului produs din truda oamenilor muncii plătită de zee ori mai ieftin ca în Apus.

Caracterul colonial-jefuitor și ațâțător de războae al statelor apusene avansate provine din legea economică principală a capitalismului din etapa sa superioară – imperialistă: necesitatea obținerii unei plus-valori maximale, însușirea ei de către capitaliști. (În etapa precedentă imperialismului, funcționa tendința de obținere a unui venit mediu).

În societatea socialistă, funcționează o altă lege economică principală, radical diferită, care constă în: asigurarea maximal posibilă a necesităților materiale și culturale mereu crescânde ale întregii societăți, prin creșterea și perfecționarea neîntreuptă a producerii socialiste în baza tehnologiilor înalte.

Nu există piață liberă. Reglarea economiei capitaliste de către „piața liberă” este un mit.

Cotropirea ideologică, psihologică, politică de către interesele străine se face prin cumpărarea directă a factorilor de decizie și prin intermediul unor fundații străine și organizații (asociații, centre, cluburi, institute) non-guvernamentale necomerciale finanțate de peste hotare.

În sine, dictatura autoritaristă nu e nici reprobabilă, nici lăudabilă. Aprecierea  guvernării dictatoriale se face după rezultatele economice-sociale obținute. Când de roadele conducerii autoritariste se bucură doar strata dominantă, această conducere este contraindicatată. Pentru țară, este utilă numai dictatura cu efecte economice, sociale, militare, culturale utile întregii societăți. Amintim, că  grecii antici, după o peroadă de democrație care degenera în anarhie și dezmăț, chemau – pe un timp – un conducător-dictator…

S-a demonetizat și s-a învechit paradigma neo-liberală de structurare a societății și a activității economice.

Lumea capitalistă constă din două părți: „nucleul” (țările metropole avansate) și periferia capitalistă (țările sărace exploatate de „nucleu”). Tendința evadării personale din periferie spre ”nucleu”.

Uniunea Europeană este o structură de tipul imperiului.Statele dominante: Germania, Franța.

Imperiul UE este vasal Imperiului Nord-american.

Imperiile apusene sunt în război informațional, politic și economic cu Rusia.

După intrarea României în Imperiul UE, 90 la sută din capital aparține străinilor, a fost impusă legea vânzării pământului către străini (40 la sută din terenurile agricole și silvice aparțin deja străinilor), a fost impusă legea retrocedării clădirilor și pămnturilor vechilor proprietari de cândva, au fost impuse taxe și prețuri înalte „europene”, este dictată acceptarea unor cote crescânde de imigranți sudici.

Orientarea „intrării R. Moldova în Europa” este extrem de periculoasă prin consecințe terminatoare.

Până la ieșirea României din Imperiul UE, Reunirea Moldovei de Est cu România ar fi, pentru moldoveni, o catastrofă definitivă.

Cea mai eficientă metodă de combatere a corupției: închisoarea pe viață și confiscarea averii.

Ce mai eficientă modalitate de reformare a justiției: demiterea repetată la trei ani a conducerii la toate nivelurile. Apoi introducerea corectivelor necesare în legislația despre justiție.

Cea mai eficientă modalitate de instalare a echității sociale: impozitul progresiv pe venit, impozitarea maximală a veniturilor băncilor și companiilor străine.

Economia merge eficient, când cca 80 la sută din bănci aparțin statului (Precum în Germania, Franța).

Stabilitatea economică este asigurată atunci, când marile întreprinderi aparțin statului, iar în întreprinderile mijlocii 70 la sută din acționari sunt băștinași, cu conducere din băștinași.

Bogățiile subpământene aparțin întregului popor.

E corect ca deciziile referitoare la viața și activitatea din Țările Române să fie luate în interiorul hotarelor naționale. Reieșind din primatul intereselor țărilor noastre.

O formă interimară, până lă crearea condițiilor favorabile Reîntrgirii spațiului românesc, este proiectul C.S.R. – a Comunității Statelor Române (gen Comunitatea Rusia-Bielarusi).

Ideea trasării hotarului estic pe Nistru e greșită. Noi avem acolo pământuri cu vechi sate moldovenești. În întreaga lume, multe hotare nu trec obligatoriu pe un fluviu. Chiar granița sudică a R. Moldova nu e dictată de cursul unei ape. Nu vom abandona slavilor acel teritoriu transnistrean, numit cândva Moldova Nouă.

Proiectul Comunității Statelor Române include ideea neutralității, suveranității adevărate, echidistanței față de Imperiul UE și Rusia.

Cine nu dorește să întrețină pe teritoriul său armate străine și să îmbogățească industrii străine, are grijă suficientă de complexul industrial-militar propriu și de propriile forțe armate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*