Parlamentul a votat pentru jefuirea țițeiului și gazelor naturale din Marea Neagră de către firmele străine

În Anul Centenarului Marii Uniri, majoritatea senatorilor și deputaților aleși pe listele partidelor internaționaliste (P.S.D., A.L.D.E., P.N.L., U.S.R.), cu stăpâni la Bruxelles, au votat recent în Parlament o „Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore”. Prin această lege a fost creat cadrul legal pentru ca firmele străine să poată trece rapid la exploatarea țițeiului și gazelor naturale ale Poporului Român aflate în platoul continental al Mării Negre. Valoarea acestor zăcăminte depășește cu mult suma de 1.000 miliarde euro. Ele ar putea asigura independența energetică a României și Republica Moldova pentru cel puțin 100 de ani.

La cererea unor firme străine, prin iuțeala de mână din partea Guvernului și prin tăcerea și complicitatea Parlamentului, toate zăcămintele de petrol și gaze naturale din platoul continental al Mării Negre au fost date ilegal și aproape gratuit de către A.N.R.M. (Agenția Națională pentru Resurse Minerale) spre exploatare și vânzare pe terțe piețe unor așa-ziși investitori strategici.

Acest proiect de lege a fost scris de către reprezentanții firmelor străine interesate de jefuirea bogățiilor de țiței și gaze naturale ale Poporului Român! Guvernul și Parlamentul nu au avut nici măcar curiozitatea să afle: ce cantități de țiței și gaze naturale există în platoul continental al Mării Negre care aparține României; care este valoarea lor; care sunt firmele străine care au primit ilegal perimetrele de exploatare. Practic, firmele străine au impus Guvernului și au negociat, inclusiv în Parlament, textul acestei legi împotriva Poporului Român și a României. Un asemenea jaf al resurselor naturale nu s-a înregistrat nicăieri în lume într-o țară liberă, suverană și independentă. Uniunea Europeană acceptă jefuirea de bogății a unei țări membre de către firme de pe alte continente.

Poporul Român va avea dreptul să cumpere la prețul pieței 50 la sută din cantitatea de gaze naturale care va fi extrasă din Marea Neagră. Dar, Poporul Român va suporta toate investițiile făcute, în prima etapă, de firmele străine.

În esență, această uriașă escrocherie împotriva Poporului Român se prezintă astfel:

-Guvernele României (mai ales Guvernul Tăriceanu) au dat gratuit și ilegal bogățiile naturale ale Poporului Român, aflate în platoul continental al Mării Negre, unor firme străine, fără licitație și la cea mai mică redevență din lume, care nu va putea fi modificata niciodată.

-Firmele străine fac investiții și operațiuni petroliere offshore în perimetrele petroliere. Toate cheltuielile le vor scădea din profitul pe care ar trebui să-l vireze în Bugetul Statului Român. Ca urmare, Poporul Român este cel care suportă toate cheltuielile pentru jefuirea țițeiului și gazelor sale naturale din Marea Neagră.

-Firmele străine au dreptul să vândă pe piața mondială țițeiul și gazele naturale ale Poporului Român și au șansa să obțină cele mai mari profituri din lume, comparativ cu oricare altă țară care are astfel de resurse. Singura obligație pentru firmele străine ( amendament al P.S.D.) este să vândă Poporului Român 50 la sută din gazele sale naturale extrase, dar la prețul de la bursă. Cota de 50 la sută nu poate fi mărită niciodată.

-Firmele străine au dreptul să încalce dreptul de proprietate privată al persoanelor fizice și al persoanelor juridice. Singura lor obligație este să-i notifice pe proprietari că le ocupă proprietățile și le distrug imobilele, culturile etc. La art.10 și art.11 din această lege se precizează că firmele străine au drept de trecere pe proprietățile private „fără a necesita obținerea unui acord prealabil al proprietarilor sau a altor titulari de drepturi reale”. Firmele străine au dreptul: „să folosească imobilele” proprietarilor; să aibă acces la utilitățile publice; „să desființeze culturi sau plantații ori alte amenajări”; „să extragă materiale și să capteze apa”.

-Toate autoritățile publice locale și centrale au obligația ca, prin derogare de la prevederile legale, în termen de 15-30 zile să rezolve toate pretențiile firmelor străine care jefuiesc țițeiul și gazele naturale din platoul continental al Mării Negre.

-Firmele străine beneficiază (prin această lege) de derogări de la cel puțin următoarele acte normative: a) Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată. b) Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.c) O.U.G. nr.19/2006 privind utilizarea Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă.d) Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre.e) O.U.G. nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere și Legea nr.280/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere.f) Legea nr.53/2003, Codul muncii.g) O.U.G. nr.6 și 7/2013. Legea nr.73/2018. Legea nr.261/2013 nu se aplică titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore.h) Legea nr.123/2012, Legea energiei electrice și a gazelor naturale.

Firmele străine care jefuiesc perimetrele petroliere offshore  au obligația să angajeze cel puțin 25 la sută cetățeni români.

În cazul în care săvârșesc contravenții firmele străine pot fi sancționate cu amenzi de 500 lei, sumă care să fie plătită în 48 de ore de la constatarea lor.

În ziua de 24 septembrie 2018, Senatul României a adoptat această lege pentru firmele străine care jefuiesc bogățiile Poporului Român din platoul continental al Mării Negre. Camera Deputaților este decizională și, în câteva zile, va aproba această lege împotriva Poporului Român și a României.

Se știe că, în lume sunt multe țări bogate pentru că au petrol și gaze naturale pe care le exploatează în interes național fie cu firme proprii, fie cu firme străine prin contracte de împărțirea producției. Aceste contracte prevăd că 80-95 la sută din producția fizică aparține poporului din țara respectivă și diferența firmelor străine care exploatează zăcămintele.

În România anului 2018, Guvernul, Președintele și Parlamentul României au stabilit că:

1.Zăcămintele de țiței și gaze naturale din platoul continental al Mării Negre se dau gratuit unor anumite firme străine. 2.Lucrările de investiții și de exploatare le suportă, în final, Poporul Român. 3.Statul Român nu are nici un drept de control asupra cantităților de țiței și gaze naturale extrase și vândute, precum și a veniturilor obținute de firmele străine. 4.Firmele străine au dreptul să vândă bogățiile Poporului Român și să-și însușească integral sumele obținute. Singura lor obligație este să vândă 50 la sută, dar numai din gazele naturale ale Poporului Român, la prețul de la bursă. România, singura colonie din Uniunea Europeană, nici măcar nu are dreptul să exporte materii prime și să încaseze prețul țițeiului și gazelor naturale din platoul său continental al Mării Negre. 5.Firmele străine nu trebuie să respecte dreptul de proprietate al persoanelor fizice și juridice, iar la numeroase acte normative beneficiază de derogări incredibile. 6.Firmele străine nu sunt obligate să prelucreze în România nicio cantitate de țiței și gaze naturale.

Parlamentul României a aprobat derogări de la prevederile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, care să permită distrugerea vestigiilor arheologice subacvatice ale Atlantidei. Legea votată recent în Parlament precizează că dacă „raportul de diagnostic arheologic a relevat vestigii arheologice subacvatice sau descoperiri arheologice, titularul are obligația de a delimita o zonă de protecție de 50 de metri în jurul acestora”. După comunicarea la Ministerul Culturii și Identității Naționale a coordonatelor zonei delimitate, titularul licenței de exploatare  poate continua lucrările.

Conform Constituției, Parlamentul adoptă legi care exprimă voința Poporului Român și în Interes Național. Legea referitoare la perimetrele petroliere offshore exprimă voința și pretențiile firmelor străine împotriva Poporului Român și a Interesului nostru Național. În această situație și fiind în joc comisioane de multe sute de milioane de euro pentru decidenți este obligatoriu ca Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (I.C.C.J.) și Direcția Națională Anticorupție (D.N.A.) să se autosesizeze și să înceapă cercetările in rem, pentru început.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*