Apel către toate Formațiunile Politice Naţional-Patriotice din România

Motto: „Naţiunea este mai importantă decât Libertatea.
Pierdută, Libertatea se recapătă, dar Naţiunea odată distrusă, este definitiv dispărută.”
(Nicolae Bălceascu)

Dragi compatrioţi şi lideri ai formaţiunilor politice de orientare naţională și patriotică,
Vă invit sâmbătă, 20 octombrie 2018, orele 12.00, la hotelul Cetate din municipiul Alba-Iulia, la o întâlnire a organizaţiilor politice de orientare naţională și patriotică, pentru a discuta, analiza şi decide coagularea forţelor noastre în interesul şi pentru bunăstarea Poporului Român.

Câteva considerente de ordin general privind situaţia actuală din România:

 1. În procesul trecerii la un nou model politico-social, timp de peste un sfert de secol, România a fost supusă unor experimente nefaste vieţii şi bunăstării Poporului Român. Trecerea de la economia centralizată la economia de piaţă s-a făcut cu mari sacrificii pentru majoritatea populaţiei româneşti, urmare a unor măsuri precum: jefuirea, distrugerea şi înstrăinarea avuţiei naţionale; destructurarea unităţii şi solidarităţii cetăţenilor români; pregătirea unor premise pentru dispariţia Naţiunii Române şi a Statului Naţional Unitar Român; îndatorarea financiară a României; dezvoltarea corupţiei până la cele mai înalte niveluri ale Puterii; aducerea sistemului financiar-bancar autohton, de sănătate şi învăţământ într-o stare de neputinţă; obligarea la emigrarea masivă a cetăţenilor români în alte ţări etc.
  2. Prin acţiuni externe şi interne, în forme directe şi indirecte, se întreţin şi se doreşte generalizarea tensiunilor social-politice din ţară care să conducă la declanşarea unui ,,haos bine organizat” şi conştientizarea românilor pentru a accepta un ,,protectorat străin” întrucât Statul Naţional Unitar Român este incapabil să guverneze ţara. Proiectul Planului de destructurare a unităţii, integrităţii şi suveranităţii naţionale a României este în curs de desfăşurare de către unele forţe revanşarde şi nemulţumite faţă de actul Unirii de la 1 Decembrie 1918. Se doreşte: ,,Ardealul independent, restul, România federală” şi prin aceasta, dispariţia caracterului naţional, unitar, independent şi suveran al Statului Român.
  3. Criza demografică, caracterizată printr-o înaltă rată de emigrare a cetăţenilor români şi o natalitate foarte scăzută, criza de încredere în instituţiile reprezentative ale statului, degradarea moralităţii şi spiritului civic, eliminarea românismului, a iubirii de Neam şi Țară, distrugerea sau falsificarea istoriei, a valorilor identitare şi creştine, a culturii şi a civilizaţiei strămoşeşti Getice etc., sunt stări de fapt care ameninţă grav fundamentele României. Învrăjbirea şi conflictele între diferitele instituţii fundamentale ale statului, dezbinarea şi antagonizarea conducătorilor acestor instituţii au condus la o percepţie artificială a înţelegerii şi a aplicării principiului separaţiei puterilor statului de drept.
  4. Clasa politică post-decembristă n-a avut viziunea patrioţilor din tradiţia istorică-naţională a Poporului Român, a acţionat fără principii şi ideologii puse în slujba României şi a cetăţenilor ei, a mimat interesul naţional, parcă ,,o stafie a antiromânismului şi trădării naţionale a bântuit 29 de ani în România”.
  Alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016, nu au fost de natură a împărţi ,,puterea în România” conform aşteptărilor din interiorul şi exteriorul ţării şi pe acest fond, continuă să se acutizeze stările de pericol care pot zdruncina buna guvernare şi dezvoltare a României în contextul complex al lumii contemporane. România a devenit o piaţă în care totul este de vânzare urmare a politicilor de guvernare din cei 29 de ani post-decembrişti.
  Avem convingerea că seva Neamului Românesc nu se pierde şi nici speranţa de mai bine, că România merită să fie unită, puternică, suverană, independentă şi respectată în Europa şi în toată lumea.
  O succintă privire asupra situaţiei politice actuale din România ne conduce la câteva concluzii principale.
  ŞI ANUME:
  1. Partidul internationalist P.S.D. se află în degringoladă, ,,în cădere liberă”, liderii acestei formaţiuni politice continuă luptele interne și nu acționează pentru o schimbare în bine în România, în beneficiul Poporului și Națiunii Române. P.S.D. a guvernat și guvernează România împreună cu U.D.M.R., o organizație șovină, extremistă și antiromânească. P.S.D. (P.D.S.R.) a acceptat șantajul continuu al U.D.M.R. și a creat premisele pentru dezmembrarea teritorială a României.
  2. Partidul internaționalist P.N.L şi-a pierdut credibilitatea şi încrederea cetăţenilor, iar alcătuirea acestuia din forţe antagonice, poate bloca o unitate posibilă a Opoziţiei pentru viitoarea guvernare a României în interesul Poporului Român. P.N.L. a guvernat împreună cu U.D.M.R., de multe ori, împotriva Poporului Român și a României.
  3. Fostul premier Dacian Julien Cioloş şi formaţiunea politică pe care doreşte să o promoveze în campaniile electorale viitoare nu prezintă atractivitate şi interes pentru electoratul român. Diversele Uniuni ale lui Soros împotriva României (U.S.R.) încearcă să păcălească și să dezbine Poporul Român.
  4. Preşedintele alogen al României, Klaus Werner Iohannis, nu poate fi coagulantul Opoziţiei pentru că a ratat această ocazie din varii motive și răspunde la comenzile date de stăpânii săi. În mass-media s-a relatat că el este cetățean al Germaniei și ofițer al unui serviciu secret german.
  5. Suntem convinşi că Opoziţia actuală, nici dacă s-ar uni formal (orgoliile sunt prea înfierbântate şi interesele prea divergente) nu poate realiza Unitatea Românilor şi obține victoria în alegerile din anii 2019 și 2020.
  6.Cei care s-au aflat cu schimbul la Putere au executat ordinele stăpânilor străini ai României și au acționat împotriva Poporului Român.
  7.Președinții alogeni ai României post-decembriste și Guvernele pe care le-au format și patronat (direct sau indirect) nu au acționat în mod programat și continuu pentru realizarea Unirii cu Republica Moldova, după modelul Germaniei.
  ACUM ESTE GRAV CĂ:
  1. Românii nu mai cred în nimeni şi în nimic, în plan politic.
  2. Neputinţa, deznădejdea, lipsa de orizont, sunt apăsătoare pentru majoritatea cetăţenilor.
  3. Pensionarii sunt stresaţi de sărăcie şi de bătrâneţe, suferinţă şi lipsă de speranţă.
  4. Majoritatea tinerilor sunt o generaţie fără idealuri şi „salvează” România cu like-uri pe facebook.
  5. Dihonia naţională a luat locul Unirii şi cetăţenii se luptă pentru supravieţuire într-o ţară îngropată în datorii externe.
  6. Anormalitatea a luat locul normalităţii.
  7. Nici o putere a statului nu mai funcţionează aşa cum trebuie şi Statul Naţional Unitar Român este în dezintegrare.
  Politica fără principii, împreună cu trădarea, hoţia, prostia şi lenea, sunt principalele cauze ale distrugerii României.
  8. Partidele care au fost atât în Parlament cât și la guvernare sunt vinovate de tot ce s-a întâmplat în România, în perioada post-decembristă, inclusiv de acceptarea Holocaustului împotriva Poporului Român pus la cale și condus de stăpânii străini ai țării noastre.
  9.Cu toate că avem țara cea mai bogată în resurse naturale, din Europa, în realitate, România a fost transformată într-o neo-colonie, iar românii sunt sclavi și chiriași la ei acasă.
  10.Regimurile post-decembriste au expulzat din România peste șase milioane de cetățeni români pe toate continentele.
  11.Împotriva Poporului Român se desfășoară cel mai mare Holocaust din Europa, mai ales prin folosirea aditivilor alimentari cancerigeni.
  12.Organizațiile politice ale etnicilor maghiari (U.D.M.R., P.C.M. și P.P.M.T.) acționează împotriva Poporului Român și a integrității teritoriale a României, cu sprijinul P.S.D., P.N.L. și A.L.D.E., iar Parchetul nu acționează pentru scoaterea lor în afara legii.
  13.Prin manipularea electoratului și dispersarea voturilor alegătorilor s-a ajuns ca România să fie condusă, practic, de către aceleași partide politice, care au năpârlit periodic și au acționat împotriva Poporului Român.

„NU POATE O NAŢIE SĂ FIE PURUREA CONDUSĂ DE NEADEVĂR ŞI DE CORUPŢIUNE” (Mihai Eminescu)

EXISTĂ O ŞANSĂ:

Acum, în pragul aniversării Centenarului Marii Uniri din 1918, a sosit momentul unificării forţelor naţionale și patriotice, constituite la ora actuală în mai multe partide politice cu programe şi mesaje apropiate: O ROMÂNIE REÎNTREGITĂ CONDUSĂ DE LIDERI INTEGRI ŞI PATRIOŢI, DEDICAŢI BINELUI COMUN ŞI INDIVIDUAL AL CETĂŢENILOR ROMÂNI, PROSPERITĂŢII ROMÂNIEI MODERNE. Izolarea politică este contraproductivă, egoismul şi trufia politică sunt cei mai puternici duşmani ai unificării forţelor naţionale și patriotice cu efecte nefaste asupra vieţii cetăţenilor României și integrității teritoriale a țării noastre.

DE ACEEA:
CONSTRUCŢIA UNUI POL DE ORIECTARE NAŢIONALĂ ȘI PATRIOTICĂ, PRECUM ȘI UNIREA ROMÂNILOR DIN ȚARA-MAMĂ ȘI A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI TREBUIE SĂ FIE ANGAJAMENTUL NOSTRU ȘI SĂ FIE URMAT DE FAPTE AȘTEPTATE DE POPORUL ROMÂN!

VĂ PROPUNEM CA LA ALEGERILE DIN ANUL 2019 PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI PENTRU FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL ROMÂNIEI SĂ NE UNIM FORȚELE ȘI SĂ PARTICIPĂM ÎMPREUNĂ ÎNTR-O ALIANȚĂ ELECTORALĂ. VĂ PROPUNEM CA DENUMIREA ACESTEIA SĂ FIE: ALIANȚA UNITĂȚII ROMÂNILOR – A.U.R.

SE ȘTIE CĂ, UNIREA FACE PUTEREA! ROMÂNII DIN ȚARA-MAMĂ ȘI ROMÂNII DE PRETUTINDENI VOR AVEA ȘANSA SĂ VOTEZE O ALIANȚĂ ELECTORALĂ CARE SĂ-I REPREZINTE, SĂ LE APERE INTERESELE ȘI CARE SĂ PREIA PUTEREA POLITICĂ ÎN ROMÂNIA.

Partidul România Noastră (P.R.N.):
● Se pronunţă cu fermitate în favoarea păstrării identităţii, suveranităţii, unităţii naţionale şi a contracarării oricărui fel de încercare pentru destructurarea Statului Naţional Unitar Suveran şi Independent Român.
● Denunţă cu tărie încercările de ,,regionalizare” a României sau de creare a unor enclave autonome pe baze etnice.
● Promovează şi acţionează cu recunoştinţă pentru cinstirea eroilor şi martirilor Neamului Românesc şi se dedică luptei pentru a lăsa generaţiilor viitoare o ţară unită şi suverană, o Românie Mare și independentă, cu o identitate proprie într-o Europă a naţiunilor suverane.
● Cheamă toate forţele naţionale și patriotice, iubitoare de Neam şi Țară, organizaţiile cultural-patriotice, educative, profesionale, de creaţie, pentru susţinerea ofensivă a românismului, a culturii și civilizaţiei strămoşeşti multimilenare, apte să contribuie la apropierea, conlucrarea şi dezvoltarea patrimoniului universal de valori.
● Chemăm la acţiune pe specialiştii şi experţii din domeniile ştiinţei, economiei şi a managementului instituţional pentru a elabora o strategie naţională de natură a identifica principii, căi şi mijloace de muncă, coexistenţă şi colaborare între naţiuni suverane în efortul de construcţie a unei Românii Mari și cu un Popor Român fericit.
● Recomandăm întregii mass-media din România – posibilă tribună a Adevărului – să informeze opinia publică în mod corect şi potrivit principiilor deontologiei profesionale pentru a contribui din plin la formarea şi dezvoltarea conştiinţei civice în spiritul iubirii de Neam şi Țară, a înţelegerii şi bunei convieţuiri a cetăţenilor indiferent de etnie, rasă, religie, opinii personale etc.

Partidul România Noastră (P.R.N.) cheamă toate Formațiunile Politice Naționale și Patriotice din România să se unească într-o Alianță Electorală care, în mod democratic, să preia Puterea în România, să rezolve problemele mari ale Țării și să facă din Poporul Român, urmaș al Poporului Primordial al Geților, așezat de Bunul Dumneazeu în Grădina Maicii Domnului, în Geția Edenică, un Popor Fericit.

Dr. Gheorghe Funar
Preşedintele interimar al Partidului România Noastră

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*