Sesiunea de Comunicări Știinţifice Anuale a studenţilor şi masteranzilor din domeniul Muzică

Vineri, 25 mai 2018, la ora 10.00, la sediul Universității Spiru Haret, cadrele didactice, studenții și masteranzii din cadrul Facultății de Ştiinţe Socio – Umane, din domeniul Muzică, au participat la lucrările Sesiunii de Comunicări Știinţifice Anuale a studenţilor şi masteranzilor din domeniul Muzică, sesiune organizată sub cupola Centenarului Marii Uniri, fapt ce aduce un plus de onoare și de valorizare a tuturor evenimentelor ce au loc în acest an special pentru noi toți. Organizatorii acestei sesiuni au fost Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac – Decan al Facultății de Ştiinţe Socio – Umane, Conf. univ. dr. Luminiţa Guţanu Stoian – Director al Centrului de Cercetare Ştiinţifică şi Creaţie Artistică (CCSCA) și Lect. univ. dr. Aurel Muraru – Membru al Centrului de Cercetare Ştiinţifică şi Creaţie Artistică (CCSCA). Cuvântul de deschidere a aparținut Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac – Decan al Facultății de Ştiinţe Socio – Umane, care a ținut să menționeze importanța cercetării în orice domeniu, spre evoluția normală a omului, dar și a societății umane. Muzica, fiind una dintre artele interpretative, a însoțit omul din cele mai vechi timpuri și îi va însoți pașii și spre viitor.

Rolul de moderator al acestei manifestări, în continuare a fost preluat de doamna Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac, care a și anunțat prima lucrare. Este vorba despre „Apariția și evoluția genului de operetă în spațial românesc”, studiu aparținând lui Arnold Mack, student anul III, coordonat ştiinţific de către lector univ. dr. Aurel Muraru. A urmat Mândra Florescu, studentă anul III, cu lucrarea „Caracterul național în opera romantică rusă” (coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac). Conf. univ. dr. Crinuţa Popescu, ca și coordonator ştiinţific, a îndrumat pașii studentei de an III, Elena Tone Chelner, care a prezentat în fața publicului destul de numeros o lucrare sinteză, respectiv: „Medalion D.D.Stancu”. A urmat o temă legată de improvizația muzicală și rolul acesteia, intitulată: „Jocul muzical – metodă eficientă de realizare a educației muzicale la clasele primare”, susținută cu vervă și argumente de către Mirela Rizea, studentă anul III, aceasta fiind coordonată ştiinţific de către Conf. univ. dr. Luminița Guțanu Stoian. „Creația enesciană – expresie a valorii creatoare naționale, în context universal” a așezat pe noi trepte spre cer creația enesciană și geniul românesc, aceasta fiind lucrarea prezentată de către Adriana Homoc Ciurea, studentă anul III (coordonator ştiinţific: lector univ. dr. Viorica Iuraşcu). Apoi, „Wolfgang Amadeus Mozart și tipologia vocilor grave” a fost prezentată de Mancaș Radu, student anul III, coordonator ştiinţific fiind Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac.

Cea de a doua parte a Sesiunii de Comunicări Știinţifice Anuale a studenţilor şi masteranzilor din domeniul Muzică din cadrul Facultății de Ştiinţe Socio – Umane din cadrul Universității Spiru Haret din București a avut ca moderator pe Conf. univ. dr. Luminiţa Guţanu Stoian. Doamna a anunțat de la început că accentul se va pune pe originalitate, dar și pe acribia cu care a fost făcută cercetarea. Prima lucrare a fost „Problematica stilistică și tehnică a belcanto-ului”, prezentată de către Silvia Măgureanu, studentă anul II, coordonată ştiinţific de către Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac. A urmat apoi „Creația corală românească de inspirație folclorică din prima jumătate a secolului XX”, prezentată de către Luminita Filip, studentă anul III, coordonată ştiinţific de către Conf. univ. dr. Luminiţa Guţanu Stoian. Spre a veni în actualitate și a studia sfera muzicală actuală, studenta din anul II, Florentina Voicu, coordonată ştiinţific de către lector univ. dr. Viorica Iurașcu, a prezentat studiul „Word music astăzi”. Tot în zona modernității, dar de data aceasta intrând pe teritoriul compoziției musicale, s-a prezentat lucrarea „Workshop de compoziție pentru studenți la Sofia: 12-14 aprilie 2018”, susținută de către Bogdan Tudorancea, studentă anul II, coordonată științific de către Conf. univ. dr. Sorin Lerescu. Și ca o „copertă” de închidere, plină de simboluri și bogat colorată, a urmat cercetarea „Turburea Gorj – vatră multiseculară de tradiții si folclor”, prezentată de către Gabriel Gâlea Gorjanu, student anul III, coordonat ştiinţific de către Lector univ. dr. Otilia Pop Miculi. Au urmat mulțumiri adresate partenerilor media TVH, Radio7, Revista Opinia Națională și Editura Fundației România de Mâine. Aplauze colegiale, dar sincere, au răsunat în aula Facultății de Ştiinţe Socio – Umane din cadrul Universității Spiru Haret din București.  (G.V.G.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*