Biserica de lemn „Sfântul Dumitru” din satul Gagu – Ilfov are 300 de ani

Silueta sa aparent cenușie, dar încărcată de sutele de ani în care a „luminat” creștinii din localitate, se profilează pe cerul senin al primăverii. Construită cu drag și migală, biserica de lemn din satul Gagu are hramul Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir. Anul său de construcție nu se cunoaște, dar din spusele bătrânilor din sat se zice că ar avea o vechime de aproximativ 300 de ani. A fost construită de ciobanii (mocanii) care coborau cu oile din munte, din zona Transilvaniei, spre baltă, și al căror drum trecea prin acest sat, fapt pentru care și astăzi se vorbește despre existența Drumului mocanilor, ca și cale ancestrală de transhumanță milenară. Biserica are statut de monument istoric cu codul: IF-II-m-B-15286. Ea este în stare originală și este o capodoperă a istoriei și culturii transilvănene din secolul XIX, „transplantată” aici, pe meleaguri ilfovene. Dacă o veți privi, după ce îi cunoașteți istoria, ea va apare mult mai frumoasă și mai încărcată de amintiri și spiritualitate.

Satul Gagu este parte a comunei Dascălu din Ilfov, cea formată și din satele Creața, Dascălu (reședința) și Runcu. Ea se află în nord-estul județului, pe malurile Mostiștei, apă ce izvorăște chiar de pe teritoriul comunei. La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Dâmbovița a județului Ilfov și purta numele de Dascălu-Creața  În 1925, satul Gagu trecuse deja la comuna Dascălu-Creața, care acum făcea parte din plasa Băneasa În timp, satele Vărăștii de Jos și Vărăștii de Sus din acestă comună s-au contopit, formând satul Vărăști. În 1950, comuna a devenit parte din raionul Căciulați și apoi (după 1960) din raionul Urziceni al regiunii București. În 1968, a devenit parte a județului Ilfov, cu această ocazie primind numele de Dascălu . Atunci au fost desființate satele Vărăști (inclus în satul Dascălu) și Merișeasca (inclus în satul Gagu). În 1981, în urma unei reorganizări administrative a zonei, comuna a fost inclusă în Sectorul Agricol Ilfov, care în 1998 a devenit județul Ilfov.

Patru obiective din comuna Dascălu sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Ilfov ca monumente de interes local. Unul este un sit arheologic, aflat la vest de satul Dascălu, pe malurile unui afluent al Mostiștei și cuprinde o așezare din Epoca Bronzului și una din Evul Mediu timpuriu (secolele al IX-lea–al XI-lea). Alte două monumente sunt clasificate ca monumente de arhitectură: Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din fostul sat Vărăști (astăzi parte a satului Dascălu), datând din 1817 și biserica de lemn „Sfântul Dumitru” din satul Gagu (datând posibil din 1800–1801). Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial din satul Dascălu este al patrulea monument, clasificat ca monument de for public. Actul istoric cel mai vechi despre existența localității Dascălu este un document ce „grăia” astfel: „Io, Scarlat Grigore Ghica, voevod din mila lui Dumnezeu, domn al Țării Românești intergesc de veci Mănăstirii Sfântului Pantelimon și Spitalului de bolnavi săraci în stăpânirea moșiei Dascălu de 1800 pogoane, 400 pogoane pădure cu vecinătățile arătate în alăturata schiță, 1 (un) heleșteu la marginea satului Creața, cu 12 case de romani și nouă suflete de țigani, care datu-sa prin această dieta de către Enache Dascălu – Trepizonda, care a trecut la călugărie la acestă sfântă mănăstire sub numele de Ioanichie Dascălu – Monahul. Azi, ziua lui iunie 24, anul 7267 (1765), București.”

Pe raza localității sunt cinci biserici ortodoxe. Una este biserica cu  doua hramuri, respectiv „Cuvioasa Paraschiva” și „Adormirea Maicii Domnului”, ce datează din secolul al XVII-lea și se află în satul Dascălu. Construcţia actualei biserici a început în 1928 şi s-a încheiat în 1935. O altă biserică este cea având hramul Sfinților „Mihail și Gavril”. Apoi este biserica de lemn „Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir“, din parohia Gagu. Satul Gagu a fost înfiinţat după unii în anul 1839 de către paharnicul Stanciu Predescu, dar biserica din lemn datează de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Ca și localizare, satul este așezat în partea de nord a capitalei, la 20 de km față de aceasta. Ca locaș de cult, satul Gagu are două biserici, una de lemn, monument istoric și una de cărămidă, construită în anul 2000. Biserica de cărămidă a fost începută în anul 1936 și terminată în anul 2000, prin bunăvoința d-nei Doina Mănăilă, în regie proprie. În comună mai avem biserica de la Creața, cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și Biserica „Sfânta Paraschieva”.

În comuna Dascălu, primul învățător a fost popa Grigore, preotul satului, iar primul local de școală s-a construit în anul 1878. Bibilioteca  școlii are o vechime  de peste 70 de ani și adăpostește la această dată un număr de 12.500 volume. Acum avem aici Școala Primară nr. 1 din Dascălu, dar și Grădinița nr.1 și Grădinița nr. 2. Nu sunt informații privind existența unor tradiții specifice în zonă și nici date despre existența unor  meșteșugari locali. În cadrul Școlii Gimnaziale nr.1 din Dascălu, există o trupa de teatru ce a câștigat numeroase premii, având coordonator pe profesoara State Filofteia. Aici a mai existat un ansamblu de dansuri populare numit „Plaiuri Ilfovene”, dar care prin dispariția mestrului coregraf s-a desființat, iar parte din membri acestuia și-au continuat activitatea în cadrul ansamblului „Perinița” din Otopeni. Există posibilitatea desfășurării pe viitor a unui cerc literar, dar și a unui cerc de pictură sau creare de măști populare. În comuna Dascalu mai există o sală de sport mare, un teren de sport, dar și un proiect prin care se va realiza o sală de festivități multifuncțională.

Pornind mai departe pe calea milenară a Drumului Mocanilor ce trece prin comuna Dascălu, parcă mai auzim înăbușit talanga turmelor și fluierul din caval al baciului mioritic pornit pe drumul său fără de sfârșit…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*