Domnești de Ilfov – O comună „Domnească”

Comuna Domnești din județul Ilfov este, într-un fel, o comună „domnească”. Se spune că acesta și-a luat numele de la Curtea Domnească a lui Ioan Vodă Caragea, așezământ unde domnitorul Țării Românești şi-a petrecut o parte de timp în anul 1815, când a fugit din București de frica ciumei și a stat în palatul său ridicat pe malul râului Sabar. Ca și comună, acesta este formată din satele Domnești (reședința) și Țegheș. Ca poziționare geografică se află în sud-vestul județului, la vest de București, pe malurile râurilor Ciorogârla și Sabar, și pe malul stâng al Argeșului. Prin comună trece calea ferată București-Videle, aici existând și o gară.

Asupra istoriei medievale mijlocii şi târzii a arealului de astăzi a comunei Domneşti s-au aplecat de-a lungul vremii mai mulţi învăţaţi. Este cunoscut că, comuna în evoluţia sa istorică, nu avea componenţa administrativă actuală. Astfel, conform lui G.I. Lahovary, I.C. Brătianu şi G. Tocilescu, în zona comunei Domneşti au fiinţat la sfârşitul secolului XIX micile cătune Mătrăgeşti, Domneşti-Sârbi, Colţuna, Domneştii de Jos, Domneştii de Sus, Cojeşti, Băleni. În alte documente se vorbeşte de Băleanu şi Jugureni. Recent, ocupându-se de istoricul Bisericii „Cuvioasa Paraschiva”, Aristide Ştefănescu ne dă detalii mult mai ample cu privire la localitatea Domneşti. Astfel, prima ştire scrisă despre Domneşti este datată la Târgovişte, capitala Ţării Româneşti, la 5 iulie 1589, când Mihnea Voivod-Turcitul într-un document domnesc dat lui Filip mare armaş şi socrului său jupânul Udrişte ban, pomeneşte şi de o jupâniţă Elina, care încheiase un act de vânzare-cumpărare cu Stanciu Meiuţ, prin care dobândeşte satul „Domneşti” şi 24.000 de aspri. Domneştiul va face parte în veacurile viitoare dintr-o moşie cu mult mai mare, care cuprindea între Ciorogârla şi Domneşti satele Domneştii de Sus, Caţiche, Ciorogârla şi Băleanca și despre care documentele vremii vor face de câteva ori vorbire. La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta numele de Domneștii de Sus, era reședința plășii Sabarul a județului Ilfov. În 1950, comuna a fost inclusă în raionul V.I. Lenin, din care a făcut parte până în 1968. În ultima etapă de comasare  din 1968 sate Cațichea, Ciutaci, Domneștii de Jos și Domneștii de Sus s-au adunat în satul Domnești; cu această ocazie, comuna, formată acum doar din satele Domnești și Țegheș, a fost inclusă în județul Ilfov, reînființat și cu teritoriul lărgit. În 1981, în urma unei reorganizări administrative regionale, comuna a trecut la județul Giurgiu, din care a făcut parte până în 1985, când a fost transferată Sectorului Agricol Ilfov din subordinea municipiului București, sector devenit în 1998 județul Ilfov.

În comuna Domnești se află un sit arheologic, aflat pe malul stâng al Sabarului, între drumul spre Țegheș și cel spre București, clasificat ca „sit arheologic de interes național”. El cuprinde așezări din Epoca Bronzului, secolele al III-lea–al IV-lea e.n., secolele al IX-lea–al XI-lea și secolele al XVI-lea–al XIX-lea. Șase alte obiective din comuna Domnești sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Ilfov ca monumente de interes local. Patru dintre ele sunt situri arheologice. Două se află tot la Domnești, pe malul stâng al Sabarului, ambele în zona fostului sat Cațichea: unul la vest de biserică, având o așezare neolitică, una din secolele al III-lea–al IV-lea e.n. și una din secolele al XVI-lea–al XVIII-lea; iar celălalt având o așezare din neolitic și una din secolele al XV-lea–al XVI-lea. Celelalte situri se află la Țegheș, pe malul stâng al Argeșului, unul în sud-vest, cuprinzând o așezare din Epoca Bronzului și una medievală, iar celălalt în nord-vest, cuprinzând o așezare din secolul al III-lea e.n. și una medievală. Celelalte două monumente istorice sunt clasificate ca monumente de arhitectură, ambele în satul Domnești — „Ansamblul curții boierești Ciorogârleanu-Ipsilanti”, datând din secolele al XVII-lea–al XIX-lea, (cu fosta curte boierească și Biserica „Cuvioasa Paraschiva”) și Biserica cu hramul „Izvorul Tămăduirii”, ridicată în anul 1817. Pe raza comunei Domnești, în curtea Bisericii „Izvorul Tămăduirii” (Str. Tudor Vladimirescu nr. 16)  se află „Parcela cu cruci”, acesta fiind un ansamblu de morminte cenotaf ridicat în memoria eroilor căzuți în Primul Război Mondial. Ansamblul este format din opt cruci verticale văruite, iar în spatele acestora se afla alte cruci vechi, culcate în poziţie orizontală. În faţa lor se află ridicată o cruce obelisc, placată cu marmură, care poartă inscripțiile de pomenire și onor. În comună mai există un Monumentul al Eroilor din Primul și al Doilea Război Mondial, pe Șos. Alexandru Ioan Cuza și, deasemenea, în apropierea acestuia se află o troiță impozantă.

În comuna Domnești funcționează trei grădinițe și școala gimnazială „Gheorghe Corneliu Domnești”. În acestă școală se păstrează tradiția unei „Sărbători a dovlecilor luminoși”, manifestare ce are loc pe data de 30 octombrie, după culesul acestor curcubitacee, când școlarii afluează costumați, într-o mândră paradă cu dovlecii sculptați de sărbătoare. Pentru invitați și participanți se impart și plăcinte cu dovleac. Aici, în cadrul școlii, activează un ansamblu de dansuri populare, înființat în anul 2015 (instructor Caty Lazarenco), dar și un cor numit „Floare de cireș” (prof. îndrumător Moise Nicolae). În preajma Sărbătorilor de An Nou, tradiția locului păstrează obiceiul „Brezaia” sau „Giumalul”, carnaval mascat ce avea loc între Crăciun și Revelion, dar care acum are loc pe 2 ianuarie, în fiecare an. Atunci, costumații și mascații vor lua în primire străzile și ogrăzile localității, manifestându-se conform vechiului ritual ancestral. Pe teritoriul comunei Domnești își are atelierul de artist cunoscutul pictor de icoane Liviu Fleșariu, situat pe str. Uverturii, la nr. 13, unde lucrează și crează alături de soția sa Doina și de fiica sa. Pentru activități culturale și posibile locații de spectacol există un Cămin Cultural în Domnești (200 persoane) și un Cămin Cultural în Țegheș (renovat). Pentru diferite alte evenimente mai există un compex de trei săli (capacitate de 600 de locuri) – „Bucharest Events Center – Conference & Events Center” (privat).

Privesc spre zidul vechi de cărămidă de sute de ani de pe strada Curtea Domnească și cuget la cele curți domnești de altădată, dar trecătoare… Un clinchet de clopoțel mă trezește la realitate și un copil vioi trece cu bicicleta pe lângă mine. Da. Domneștiul este o localitate cu viitor și de viitor!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*