„Universul Umanității – Evoluție și Involuție”

Născută în Basarabia, de origine română, distinsa scriitoare (poetă, prozatoare, publicistă) Galina MARTEA este autoare de: monografii ştiinţifice, cărți de poezii / proză; peste două sute cincizeci de articole / articole ştiinţifice în economie, învăţământ, sociologie, filozofie, literatură; dialoguri, comentarii, interviuri, critici/analize literare. Este prezentă în: antologii literare (poezie, proză), antologii pedagogice (“Pedagogi Români Notorii din Basarabia Interbelică și Postbelică”), enciclopedii (“Localităţile R. Moldova”). Participă la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, scrie în revistele din Moldova, România, Diasporă. Este Laureat al Premiilor pentru poezie, publicistică, volume publicate, presa scrisă.

Ar fi necinstit să nu recunosc, fără pretenţia de a fi un critic al altora, că scriitoarea Galina MARTEA are o vocaţie particulară, aceea a lucrului bine făcut, calitatea pe care mulţi dintre cei pe care îi cunosc o evidenţiază doar la modul declarativ sau intenţional. Doamna Galina MARTEA, însă, o aplică sistematic, inclusiv aşteptărilor ei de la oameni. Argumetele se găsesc în toată viaţa, expusă sau neexpusă în acest volum. Inteligenţă, putere, iubire, intuiţie, imaginaţie, observaţie – iată prozatorul şi poetul, minunata scriitoare. Scrisul îţi cere, pe lângă darul înnăscut, multă trudă, puţină îndrăzneală, enormă exigenţă şi nu de puţine ori înţelepciunea de a suporta dureroasele înfrângeri de a înghiţi amarul propriei neputinţe de a depăşi limitele unor bariere nevăzute. Dar zidirea nu se înalţă fără jertfă.

Această carte a presupus îmbinarea armonioasă a pasiunii savantului, cu migala şi răbdarea benedictină a documentaristului, cu genele încărcate de praful arhivelor. O muncă imensă, dusă până la capăt, în stilul lăudat cândva de Lucian Blaga. O carte monumentală, pe care o merită atât memoria umanităţii cât şi devotamentul admirabil al acestui savant, pedagog, economist, lector universitar cu titlul științific de “Doctor în ştiinţe economice” și titlul onorific de “Academician de onoare al învăţământului universitar”, înzestrat, neobosit, plin de toate harurile. Cu stimă, cu aleasă preţuire şi felicitări!

Universul umanității – evoluție și involuție”, autor Galina Martea (Editura Anamarol, București, pagini 350), este o lucrare literară ce cuprinde articole de publicistică, eseuri, eseuri jurnalistice. În linii generale, lucrarea în cauză este consacrată ființei umane care de-a lungul timpului/vieții este condiționată să parcurgă diverse etape în dezvoltare și existență, în consecință, totul fiind raportat și corelat la condițiile de dezvoltare ale propriului mediu social. Totalitatea acțiunilor descrise sunt centrate pe activitatea, existența, supraviețuirea omului în societate, în cele din urmă, pe fenomene ce produc evoluția și involuția factorului uman în epoca modernă. Având ca model societatea prin care există omul, conținutul lucrărilor abordează realități vitale și anume: legătura organică și comunicarea reciprocă dintre individ și comunitatea acestuia, unde în procesul de existență, vrând-nevrând, devin parteneri în dezvoltarea materială și spirituală, cât și în nedezvoltare. În așa mod, individul și societatea produc efecte atât pozitive, cât și negative în viața de zi cu zi. Astfel, termenii precum „evoluție și involuție” sunt utilizați pentru a relata o realitate vie din existența umană. S-ar părea că este ceva anormal să te referi la epoca modernă, dar, în același timp, vorbind despre procese regresive ale factorului uman.  Da, este trist acest lucru, însă, epoca contemporană, la ziua de azi, este arhiplină de neajunsuri sociale, acestea, în mod special, fiind provocate de omul puterii ce administrează o țară, o societate, respectiv, tot omul puterii provocând denaturarea proceselor civilizate în dezvoltarea umană și socială. În așa mod, autoarea concretizează că în unele părți ale lumii, omul din epoca contemporană devine victima proceselor evolutive, în rezultat, întreaga societate a acestuia atingând o stare de degradare morală, materială, spirituală, sau mai bine zis „intrând în procesul de regresiune socială”. Cu mare regret, însă o asemenea parte a lumii este și societatea basarabeană care de-a lungul timpului se confruntă cu mari probleme identitare și cu modelul neevoluat al administrării statale. Astfel, modelul respectiv instaurat în cadrul țării, cu caracter necivilizat, plasează individul și comunitatea pe treapta de jos a dezvoltării umane și sociale. Iar filozofia de existenţă a omului într-o asemenea societate reflectă pe viu realitatea destul de crudă care este contradictorie lumii civilizate.

Cu tangență la fenomenele evoluției și involuției, și accent pe principiul identității umane, autoarea constată următoarele: Evoluția universului uman este procesul care schimbă și dezvoltă treptat individul, astfel, făcându-l să înțeleagă și să pătrundă mai ușor în tainele necunoscute ale naturii și în fenomenele ce desemnează, la propriu, existența vieții. În așa mod, societatea umană își recapătă nivelul corespunzător de dezvoltare materială și spirituală, treptat atingând și cele mai înalte trepte ale procesului evolutiv. Pe când, involuția este procesul care stopează și transformă individul în cele mai umilitoare stări psihologice/materiale/spirituale, astfel, făcându-l să-și piardă, deseori, și facultatea de a gândi logic și de a înțelege corect legătura fenomenelor ce au loc în univers/în propria viață/în propria societate, totodată, neglijând normele decente de conduită și conviețuire social-umană. Astfel, mediul social, cu asemenea indivizi, își pierde din capacitate și nu mai este capabil de a-și urma cursul necesar prin etapele civilizației”… „Prin urmare, concluzia este: omul, ca acţiune socială, trebuie să se afirme, în mod prioritar, prin conţinutul spiritualităţii, în aşa mod, îndepărtându-se de conţinutul materialismului, fenomen care, deseori, deformează înţelesul corect al existenţei umane. Deci, formarea şi dezvoltarea omului prin valorile spirituale este fundamentală! În caz contrar, procelele de dezvoltare și evoluare a omului își recapătă o formă absurdă a existenței în univers…”.                          

Această lucrare de natură socială, dar, în același timp, și educaţională reprezintă procesele cu care se confruntă omul și societatea acestuia în viața de zi cu zi în epoca contemporană. Prin fenomenul identității, universul uman este acel cuprins prin care se definesc elementele principale din existența societăţii umane, aceasta exprimând rolul omului în sistemul de va­lori, în sistemul social şi, nu în ultimul rând, locul și importanța omului în societate, cu toate necazurile și nedreptățile vieții cotidiene. Cu o notă aparte sunt ideile cu privire la misiunea și influența clasei dominante într-o societate și, nemijlocit, la efectele guvernării statale în dezvoltarea omului și a comunității acestuia, componente ce produc atât evoluția, cât și involuția factorului uman. Respectiv, o diviziune aparte se acordă metodelor de educaţie şi instruire care formează omul în pro­cesul dezvoltării, nemijlocit, cu accente prioritare pe identitatea/personalitatea omului în procesele de dezvoltare socială.

 O recenzie de Rodica Elena LUPU               

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*