…inima ASTREI de la Blaj!

Cu multă bucurie şi aleasă consideraţie ştim că în fiecare an la data de 02 Iunie este o deosebită sărbătoare, mai ales pentru domnia voastră, Doamnă Profesor şi Preşedinte Silvia Pop, de data aceasta, permiteţi-mi să mă împărtăşesc şi eu de această bucurie şi încununare, acum la ceas aniversar şi jubiliar, deoarece împliniţi şi alcătuiţi o frumoasă vârstă, rotundă, cea de 80 de ani, frumoşi, plini, rodnici, binecuvântaţi, substanţiali şi consistenţi!…

Recunosc şi mărturisesc faptul că eu personal, vă cunosc de relativ puţină vreme dar de la bun început am fost plăcut impresionat de dumneavoastră, datorită caracterului, onoarei, demnităţii şi spiritului dumneavoastră, de persoană cultă, educată, elevată, elegantă şi instruită, totodată, de om serios, responsabil, onest şi muncitor, perseverent şi tenace, care vă caracterizează!…

De aceea, am apreciat şi, în mod special, admir în continuare aceste calităţi, pe care le aveţi, le cultivaţi şi le împărtăşiţi şi altora, cu toată abnegaţia, dragostea şi generozitatea!…

Totodată, vă apreciez toată munca, osteneala şi sudoarea depusă în câmpul activităţii academice, didactice, universitare, istorice, scriitoriceşti, publice, publicistice, editoriale, culturale ori spirituale şi mai cu seamă în cea organizatorică, fiind un bun iniţiator, fondator, moderator, coordonator şi organizator al multor momente şi evenimente istorice, academice, ştiinţifice, literare şi al multor acţiuni culturale şi spirituale, mai ales în cadrul şi la nivelul Despărţământului „Timotei Cipariu” – ASTRA, din municipiul Blaj, judeţul Alba, însă nu numai, toate de anvergură naţională şi internaţională, pentru care motiv eu ţin să vă felicit în mod deosebit, mai ales, pentru frumoasa, bogata şi binecuvântata dumneavoastră activitate scriitoricească, cărturărească şi publicistică, fiind, în special, un veritabil promotor istoric, cultural, literar şi artistic al Ţinutului Românesc şi Ardelean ori Transilvănean, dintre Mureş şi Târnave şi pentru care fapt eu ţin să vă apreciez, să vă admir şi să vă stimez în mod deosebit!…

Prin urmare, cugetând eu acum, în acest ceas sărbătoresc, omagial şi aniversar, la activitatea şi la personalitatea domniei voastre foarte complexă şi foarte completă, mă gândesc la darul omului providenţial cu care v-a înzestrat Creatorul şi Stăpânul nostru al tuturor – Domnul Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos – pe Care dumneavoastră îl cinstiţi cu toată sinceritatea, dragostea şi abnegaţia!…

M-aş bucura să ştiu, Stimată Doamnă Profesor Silvia Pop, că atât contemporanii cât şi posteritatea vă vor acorda, totdeauna, cinstea, recunoştinţa, admiraţia şi preţuirea cuvenită pentru tot ce aţi făcut, pentru ceea ce sunteţi şi însemnaţi (sau ar trebui să însemnaţi) dumneavoastră în conştiinţa şi în memoria noastră colectivă, mai cu seamă, a oltenilor, doljenilor şi craiovenilor, care, mă rog lui Dumnezeu să nu fie alterată şi o spun aceasta cu mare înfrigurare fiindcă, din păcate, noi cam avem „darul” acesta de a ne uita binefăcătorii şi înaintaşii noştri dar încerc, totuşi, să–mi fac un act de încurajare şi de optimism şi să cred că ori de câte ori va fi pomenit numele Silvia Pop va fi pronunţat cu veneraţie şi respect pentru tot binele pe care dumneavoastră l-aţi făcut atâtor oameni şi care fapte, fiţi sigur, că sunt consemnate de către Dumnezeu în Împărăţia Sa cea cerească şi veşnică de care, ne rugăm Lui, să aveţi parte!…

Aşadar, fiţi încredinţat, Stimată Doamnă Preşedinte al ASTREI Blăjene – Silvia Pop, că sunt foarte mulţi oameni de rând, din ţară şi din diaspora, credincioşi ori slujitori ai altarelor care se roagă Bunului Dumnezeu, să vă dăruiască multă linişte şi pace în suflet, multă bucurie sufletească şi să vă răsplătească pentru faptul că i-aţi făcut şi cultivat, pe ei sau pe copiii lor, oameni, sensibili şi delicaţi, din punct de vedere spiritual şi sufletesc, chiar cu şcoală, cu carte românească de învăţătură, cu biblioteci şi cu studii înalte, încheiate – lucru care nu poate fi uitat de şi în istoria acestor locuri – marcate de prezenţa şi activitatea dumneavoastră atât de bogată şi de prodigioasă şi care s-a desfăşurat, şi încă se desfăşoară, pe parcursul atâtor ani; rugăciuni cărora mă alătur şi eu, dorindu-vă, încă odată să ne trăiţi întru mulţi, folositori şi roditori ani, alături de familie, de colegi sau colaboratori şi de toţi cei dragi ai dumneavoastră!…

În încheierea acestor modeste dar sincere rânduri, scrise cu toată preţuirea şi admiraţia, la acest mărit praznic şi ceas aniversar – al zilei dumneavoastră de naştere, doresc să vă urez, încă odată, să aveţi parte de multă putere de muncă în continuare, de multe realizări şi sporite împliniri sufleteşti, însoţite de un sincer şi călduros „La Mulţi, Binecuvântaţi şi Fericiţi Ani!”

De asemenea, vreau să vă bucuraţi de toate realizările şi împlinirile de până acum, să le cultivaţi şi să le înmulţiţi, pe mai departe, îndeosebi pe cele de ordin academic, ştiinţific, literar, cultural, spiritual şi cărturăresc!…

Dumnezeu să vă ajute şi să vă poarte de grijă, în continuare, în tot lucrul cel bun! Amin!…

Lasă un răspuns