Hora de la Bereşti

Artefactul numit „Hora de la Bereşti” a fost descoperită în anul 1981, în aşezarea eneolitică, specifică culturii Cucuteni, faza A, de pe teritoriul oraşului Bereşti, punctul „Dealul Bulgarului”, sub ruinele unei locuinţe de suprafaţă. Berești este un oraș în județul Galați, din Moldova. Așezarea datează încă din paleolitic, pe teritoriul orașului găsindu-se urme ale locuirii din această perioadă, precum și urme ale Culturii Cucuteni.

Vasul-suport este lucrat din pastă de culoare cărămizie, are formă cilindrică, fiind finisat în partea superioară sub forma unei fructiere evazate, ce depăşeşte cu mult circumferinţa piciorului. Partea inferioară a suportului este formată din patru siluete feminine, prinse în horă şi lipite între ele în zona umerilor şi a picioarelor, într-o poziţie dorsală. Cele patru mari deschideri ovale dintre siluetele figurinelor, sunt prevăzute în partea superioară cu unghiuri drepte, cu vârfurile dispuse în jos, simbolizând prinderea mâinilor în horă.

Vasul are o înălţime de 0,180 m. şi diametrul de 0,205 în partea inferioară. Importanţa excepţională a acestui artefact este dată, dincolo de calităţile sale documentar-ştiinţifice, şi de faptul că este singura piesă păstrată aproape integral. Vasul suport de la Bereşti este considerat a fi cel de-al doilea exemplar întregibil, după cel descoperit la Frumuşica, prevăzut cu şase siluete feminine. Specialiștii și istoricii țin să menționeze faptul că aceste reprezentări antropomorfe codifică anumite aspecte ale vieţii magico-religioase specifice membrilor comunităţii care le-a creat. Astfel de reprezentări plastice sunt de fapt dovada existenţei unor dansuri rituale efectuate în cadrul unui ceremonial complex, legat cel mai probabil de depunerea ofrandelor. Din punct de vedere al cronologiei relative, având în vedere şi alte analogii specifice culturii Cucuteni, crearea acestui vas-suport poate fi plasată în intervalul anilor 4000 – 3300 î.Hr.

Mesajul acestui artifact este același cu cel purtat de „Hora de la Frumușica”, adică zeii ne vor călca în picioare și vom ajunge ca Osiris, cel rupt în 12 bucăți (Vechea Creație) și pe care îl va reîntregi Isis, dar fără putere de procreere, spre a-l naște pe Horus prin concepție imaculată (Noua Creație; nașterea Fiului, cel ce va aduce sabia) – Vechea Biserică Valaho-Egipteană. Alte vase de acest tip cu „Hore”, aparținând Culturii Cucuteni, au fost descoperite la Larga – Jijia – Iași (cel mai vechi, cu șase figurine), Traian – Dealul Fântânelor, Trușești – Botoșani și Tirpești – Neamț.

Hora de la Berești” are strânse analogii cu un vas asemănător descoperit la Luka – Vrublevețkaia – Podolia, pe teritoriul fostei URSS, în aria Culturii Tripolie A (Precucuteni III). Pentru valoarea sa adevărată și pentru unicitatea sa, acest artifact a fost clasificat la categoria Tezaur din ianuarie 2007.

Lasă un răspuns