Pentru ,,minoritarul” Johannes, românii ortodocşi sunt ,,fanatici religioşi”?

După cum se ştie, la Dunărea de Jos, Creştinismul s-a răspândit intes, pe arii geografice întinse, propovăduit de apostolul Andrei. Etnogeneza poporului român, proces petrecut de-a lungul câtorva secole, s-a desfăşurat tocmai pe fundalul răspândirii creştinismului primitiv, care şi-a pus încă de atunci pecetea pe spiritualiatea şi credinţa românilor. Descoperirile arheologice au scos la lumină urme ale creştinismului, respectiv numeroase biserici, pe tot teritoriul României de azi, din Dobrogea până în Oltenia, Banat şi Transilvania.

De atunci şi până astăzi poporul român a trăit şi şi-a orânduit tradiţiile şi obiceiurile după canoanele spiritului creştin ortodox, care presupune o credinţă adâncă împământenită încă de la începutul erei creştine şi frica faţă de Dumnezeu. Creştinismul românesc s-a manifestat neîntrerupt sub semnul evangheliei şi al crucii creştine. În numele acestora, de-a lungul vremii, s-au săvârşit numeroase jetfe în sens martiric, fiindcă moarte martirică a suferit şi Fiului Omului, Iisus Hristos, după cum aşa a fost şi cea Brâncovenilor dar şi cea a celor din închisorile comuniste.

Vorbind de comunism, se pare că  tot ce nu a putut dărâma el: credinţa puternică a poporului nostru în Dumnezeu şi deci încrederea în Biserica Neamului, se întâmplă acum. Toţi  nemernicii, toţi ticăloşii, toate lepădăturile fără credinţă profită de libertatea prost înţeleasă şi de drepturile fără limită pentru a distruge toate valorile spirituale, naţionale şi religioase, cu care poporul român a trăit de-a lungul secolelor şi cu care a trecut prin atâtea furtuni. Aceştia  încearcă să intre cu orice preţ în atenţia opiniei publice, crezând că vor rămâne în istorie. Ei se cred dărâmători de mituri, precum Boia, pe carte le consideră „practici naţional-comuniste şi anti-europene”! De parcă mitologia românească ar fi fost inventată şi s-ar fi născut pe vremea comunismului. Întâmplător oare s-au scos practic din manualele de Istorie a Românilor eroii legendari ai neamului nostru, precum Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu, Mircea cel Bătrân etc. etc.? Toţi sunt amintiţi doar în câteva rânduri! De ce? Fiindcă pe vremea lor românii n-au făcut altceva decât „să-şi pună poalele-n cap şi să fugă în păduri”! Zicere de la „creatorul de opinie” Sabin Gherman.

Cam în acest fel vor să facă unii dintre contemporanii noştri istorie. Sunt acei „care gândesc altfel”! Ei învaţă să gândească aşa în „cluburile şi cafenelele de conversaţie”, cele care „te fac să gândeşti”! Să gândeşti astfel încât nimic să nu mai rămână din valorile noastre naţionale şi religioase, fiindcă totul este învechit, depăşit, perimat, totul trebuie aruncat la lada de gunoi. Inclusiv familia creştină, familia tradiţională românească, compusă în spiritul moralei creştine, aşa cum a conceput-o Dumnezeu! „Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul luiu Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie… Şi Dumnezeu i-a binecuvântat”.

Nimic nu mai este valabil! Trebuie să ne conectăm, obligatoriu, la aşa-numitele „noile valori europene”. Iar între acestea se află şi „familia gay”, a homosexualilor, respectiv familiile născute în urma căsătoriilor a doi indivizi de acelaşi sex. Iar aceşti indivizi degeneraţi, în numele democraţiei, cer să li se dea  drepturi. Chiar dacă relaţia lor este împotriva firii, împotriva naturii?..

Din acest punct de vedere, Biserica Ortodoxă Română nu face altfel decât să susţină această normalitate a firii, a naturii. Iar ele sunt create de Dumnezeu. Susţinând aceste idei, Biserica Ortodoxă Română promovează, de fapt, convingerile morale şi religioase ale poporului român, fiindcă acesta este, în proporţie de aproape 90 la sută creştin-ortodox.  Iată însă că ,,minoritarul” din fruntea ţării, Johannis, îi numeşte pe românii creştini-ortodocşi „fanatici religioşi”!!! Nu e vorba aici doar de cele trei miloane care au semnat până acum petiţia de modificare a Constitţiei, fiindcă o vor semna toţi românii creştini-ortodocşi, care trăiesc şi înţeleg să-şi orânduiască viaţa în spiritul moralei creştine. Iar dacă Johannis vorbeşte de „fanatismul religios” al românilor, o face ori cu rea voinţă, ori fără să gândească. Şi într-o situaţie şi în cealaltă afirmaţiile sale sunt ale unui individ inconştient. Fiindcă nu pot fi tolerate – cu toată ,,toleranţa” de care vorbeşte dumnealui – asemenea jigniri grosolane.

Iar „cel mai amplu demers civic din România” nu poate fi catalogat de „minoritarul” Johannis „fanatism religios”, pentru simplu fapt că prin acest demers se doreşte  ca familia românească să se constitue aşa cum a fost dintotdeauna, din bărbat şi femeie, în spiritul moralei creştine, aşa cum a creat-o Dumnezeu. Iar acest lucru să fie consfinţit în Constituţia României.

One Response to Pentru ,,minoritarul” Johannes, românii ortodocşi sunt ,,fanatici religioşi”?

    Lasă un răspuns

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

    *